Soutěž »Fasáda roku 2001« v plném proudu

Kalendářní rok se přehoupl do své druhé poloviny a spolu s ním i letošní ročník soutěže o nejhezčí fasádu roku. Soutěž byla vyhlášena v březnu 2001 a ukončena bude 31. 12. 2001. Porota ve složení Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. (ČSSI), Ing. Ladislav Brett (ČKAIT), doc. Ing. ak. arch. Jiří Mojžíš (Obec architektů), Ing. Tomáš Fošenbauer (odborné vydavatelství BertelsmannSpringer CZ), Ing. Libor Štěrba (nezávislý publicista) a Ing. Pavel Med (ředitel společnosti Baumit) bude zasedat a vyhodnocovat přihlášená díla v lednu příštího roku. Vyhlášení výsledků se uskuteční do konce března 2002 na tradičním společenském večeru společnosti Baumit.

Soutěž o nejhezčí a nejlépe provedenou fasádu, již všeobecně známou pod názvem Fasáda roku 2001, vyhlásila společnost Baumit, spol. s r.o., společně s Obcí architektů, ČSSI, ČKAIT a mediálními partnery - časopisy Můj dům a Materiály pro stavbu vydavatelství Bertelsmann Media, s.r.o. - jako příspěvek k trvalému prosazení vysoké kvality fasádních úprav u novostaveb i rekonstruovaných objektů v České republice.

Záměrem soutěže bylo ocenit díla, která výjimečným způsobem spojují technické možnosti současné materiálové základny s invencí architekta, ale zároveň i profesionálně řemeslně provedena a prezentují špičkovou kvalitu použitých materiálů značky Baumit - kompletních tepelně izolační systémů Baumit, omítkových systémů Baumit a sanačních omítkových systémů Baumit Sanova včetně konečných povrchových úprav Baumit.

Přihlašovatelem díla může být jednotlivec (architekt, projektant, investor či realizátor) nebo organizace, která se zásadním podílem zasloužila o návrh nebo realizaci přihlášeného díla - projektová či architektonická kancelář, investorská organizace, stavební firma apod. Podmínky soutěže s formulářem přihlášky si lze vyžádat v sekretariátu soutěže.

Společnost Baumit však svou akci nechápe pouze jako formu ocenění kvalitní práce. Soutěž Fasáda roku je zároveň příležitostí vyslovit poděkování všem architektům, projektantům i realizačním firmám, kteří se prostřednictvím kvalitní architektury a zvyšování úrovně bydlení zasluhují o skutečné zlepšování našeho životního prostředí.

Autor: Pavla Vindušková
Foto: -