Zelená střecha v ZOO Praha.

Soutěž Zelená střecha roku 2022 zná vítěze

Do devátého ročníku soutěže Zelená střecha se zapojilo patnáct děl nejrůznějšího charakteru. Odborná porota nejvíce ocenila komunitní zahradu na střeše původně industriálních skladů přeměněných na loftové bydlení v Brně, venkovní pracovnu ředitele pražské ZOO, zelenou oázu v pražském vnitrobloku i střešní terasy v Ostravě. Ocenění patří také extenzivním střechám na základní škole i na panelových domech z minulého století.

Jak napovídá výčet oceněných děl, zelené střechy se vedle administrativních budov postupně prosazují i na budovách, na kterých to dříve nebylo obvyklé. V letošním ročníku tak porota navštívila mimo jiné první zelenou střechu na kostele v Brně, střešní zahradu stacionáře v Hustopečích a dokonce i uzavřenou střešní zahradu pro subtropické rostliny. Nejvýrazněji se letošní ročník však vyznačoval extenzivními střechami, které byly zřízeny na panelových domech. Tři inspirativní příklady v Brně, Táboře a Praze mohou být návodem, jak střechy takových objektů dodatečně ozelenit. Střechy na rodinných domech byly oproti předchozím ročníkům zastoupeny velmi málo, což organizátoři přičítají především neochotě majitelů svolit s přihlášením díla, protože se brání zásahům do svého soukromí.

Šestičlenná odborná porota navštívila soutěžní díla ve dnech 8. a 9. června. Odborná porota se při hodnocení zaměřila především na architektonické a technické řešení, správný výběr vegetace a také na udržitelnost projektu. Ocenění byla udělena ve třech kategoriích – Veřejná zelená střecha intenzivní, Veřejná zelená střecha extenzivní a Rodinná zelená střecha. Výsledky Sekce Zelené střechy byly vyhlášeny 8. září v Praze u příležitosti mezinárodní konference Zelené střechy – trendy a synergie.

Vnitroblok u ulice Truhlářská v Praze.

Cena veřejnosti

Vítězem veřejného hlasování se v těsném souboji ziskem 7718 hlasů stala zelená střecha ve vnitrobloku ulice Truhlářská v Praze.

Kategorie Veřejná střecha intenzivní

1. místo:DADA Distrikt – Brno / Komunitní zelená střecha na bývalých skladech

Původně textilní továrna u Zbrojovky Brno, později chátrající budova na brownfieldu. V industriálním duchu ji zrekonstruovali tři kamarádi a projekt s jedinečnými loftovými byty dostal název DADA Distrikt. Na hladině Svitavy se tak zrcadlí zlatá fasáda obytné budovy s korunou tvořenou černým zábradlím, za kterým se skrývá komunitní zelená střecha.

DADA Distrikt – Brno.

2. místo: ZOO Praha – administrativní budova/ Střecha jako refugium pro přírodu a zoologa

Vltava opouští Prahu úzkým skalnatým kaňonem. Na strmých svazích díky své nepřístupnosti přežívají ostrůvky přirozené původní fauny a flóry…suchomilná teplomilná společenstva skalních výchozů. V samotném hrdle soutěsky naši předkové umístili dvě oázy přírody – zoologickou a botanickou zahradu. A právě v zoologické zahradě hl. m. Prahy se naskytla možnost nabídnout přírodě i člověku refugium – útočiště bezpečného divokého pobývání v okolní upravené krajině.

ZOO Praha.

3. místo: Zelená oáza v pražském vnitrobloku v ulici Truhlářská v Praze

Koncept zelené střechy administrativní budovy v samém centru Prahy 1 je založen na principu zelené oázy. Výsadbou intenzivní vegetace po obvodu plochy a vytvořením obytných zón uvnitř vznikly prostory s dostatkem soukromí pro větší nebo menší skupiny. Naopak zvenčí je střešní zahrada vnímána jako kompaktní zelený ostrov.

3. místo: IQ OSTRAVA na Náměstí Republiky v Ostravě/ Střešní zahrady s výhledem na vysoké pece

Střešní zahrada na budově IQ Ostrava je místem odpočinku a relaxace pro zaměstnance, a to nejen během pracovní doby. Je totiž hojně využívána i pro firemní akce ve večerních hodinách. Terasa tak tvoří ostrůvek zeleně na budově, který plní mnoho funkcí, od enviromentálních po společenské.

IQ Ostrava.

Kategorie Veřejná střecha extenzivní

1. místo: Extenzivní zelená střecha na ZŠ Václavovice

Přístavbou a nástavbou budovy školy ve Václavovicích vznikla možnost pokrýt část budovy vegetací. Vystupující suterén byl zastřešen plochou střechou, na které je z části je terasa a na zbývající ploše extenzivní zelená střecha. Na zelené střechy je výhled z vyšších pater budovy. Kromě ekologické, ekonomické a estetické funkce plní tak zelená střecha i funkci edukační.

ZŠ Václavovice.

2. místo: Extenzivní střecha na panelovém domě v Brně-Bohunicích, ulice Švermova/Příklad hodný následování

Zelené střechy se dnes pomalu ale jistě stávají standardním požadavkem novostaveb rodinných domů i veřejných budov. Počet zelených střech na panelových domech bychom ale u nás zatím spočítali na prstech. Jedna vznikla v roce 2020 na osmipatrovém domě v brněnských Bohunicích, jako první svého druhu v Brně.

Panelový dům v Brně-Bohunicích.

3. místo: Extenzivní střecha na panelovém domě v Táboře, ulice Berlínská/ Zelené střechy pro lepší hospodaření s dešťovou vodou

Základní myšlenkou vytvoření zelené střechy na dvanáctipatrovém panelovém domě bylo zlepšit hospodaření s dešťovou vodou. Většina dešťové vody totiž vsakuje do vrstev vegetačního souvrství a zůstává v nich zadržena, přebytečná voda odtéká do kanalizace s časovým zpožděním a utlumeně a ve srovnání s neozeleněnými plochami snižují zelené střechy špičkové odtoky.

Panelový dům na ulici Berlínská v Táboře.

Kategorie Rodinná zelená střecha

1. místo: Pobytová střecha v Horních Bludovicích/ Zelená střecha jako obraz za okny

Zelená střecha na části prvního patra novostavby s rovnou střechou je viditelná z většiny místností a rámuje pohled do zahrady. Malá dřevěná terasa se sedacími schody je ideálním místem pro ranní kávu.

Horní Bludovice.

2. místo: Extenzivní šikmá zelená střecha v Miroslavi/ Zelená střecha 3v1

Majitelé rodinného domu v Miroslavi díky extenzivní zelené střeše ušetří náklady za klimatizaci i vytápění a zvýší účinnost střešních fotovoltaických panelů. Zároveň zvětší plochu zahrady o dalších dvě stě metrů čtverečních vegetace na střeše.

Miroslav.

Čestné uznání za inovativní přístup k pracovnímu prostředí

EXBIO PRAHA / Peristylium – zasklené střešní atrium pro subtropické rostliny

Exbio Praha.
Autor: Jana Šimečková 1)
Foto: archiv Svazu zakládání a údržby zeleně

1) redakčně zkráceno