Specialista na vytápění: „Trvám na tom, že Viessmann byl a stále je nejlepší.“

Jaromír Bašta je špičkový specialista v oblasti návrhu a zejména realizace otopných soustav, jenž pro svůj rodinný dům na Benešovsku volil technologii společnosti Viessmann. Jejím základem jsou tepelné čerpadlo a plynový kotel, které zásobují teplovodní otopnou soustavu, jež je kombinací teplovodního podlahového vytápění v přízemí a radiátorového v podkrovním patře.

„Pracuji v tomto oboru už sedmačtyřicet let,“ přešel Jaromír Bašta při naší návštěvě hned k věci, „a vždy dělám všechno hlavně pro to, aby nebyly žádné reklamace. Viessmann nebyl ten, se kterým jsem zahájil svou profesionální kariéru…,“ dodal a vyjmenoval další dvě tři značky již z minulého století, kdy k nám po změně společenského uspořádání začalo rychle pronikat „západní“ zboží, „... ale trvám na tom, že Viessmann byl a stále je nejlepší!“

Špičková technologie a pravidelná údržba

„K tomu musím dodat,“ zdůraznil náš hostitel, „že bezvadná funkčnost a dlouhodobá životnost všech zařízení, o kterých je řeč, se neobejdou bez pravidelné údržby. A v takovém případě je životnost zejména výrobků Viessmann obrovská,“ konstatoval Jaromír Bašta.

Pravidelná údržba má podle něho zásadní význam. Například v kotli probíhá látková přeměna; plyn se vzduchem zde hoří, vydávají teplo, přičemž však vznikají i zplodiny (oxid uhličitý a vodní pára ) a saze, jejichž původcem je mimo jiné také vzdušný prach. Saze se usazují na topných plochách Inox-Radial, a tím se zhoršuje přestup tepla do topné vody.

Trochu to připomíná lidské tělo. I to se musí zbavovat odpadních produktů, což se děje dennodenním vylučováním a mytím. Kotel Viessmann značky Vitodens je mnohem méně náročný, neboť odbornou očistu a případné seřízení technikem vyžaduje obvykle jen jednou za rok.

Plynový kotel Vitodens 100-W

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-A

Zatímco kotel Vitodens 100-W s výkonem 4,7 až 35 kW slouží v domě našeho hostitele už několik let, tepelné čerpadlo (Vitocal 200-A) má za sebou teprve první topnou sezonu. Jeho přínos dobře ilustruje následující příklad:

„Dům v sousedství,“ říká Bašta, „je vybaven elektrickým kotlem a jeho majitelé ročně za teplo zaplatí kolem sedmdesáti tisíc korun. To byla suma, která mimo jiné urychlila mé rozhodnutí instalovat u nás tepelné čerpadlo. A po roce jeho provozu mohu konstatovat, že roční náklady na teplo jsou v našem domě jen devatenáct tisíc.“

Jde o tepelné čerpadlo v monoblokovém provedení pod označením Vitocal 200-A, které využívá teplo obsažené ve venkovním vzduchu ekologicky a hlavně levně. Je volitelně k dostání buď jen k vytápění, nebo k vytápění i chlazení (klimatizaci).

Vnitřní a venkovní jednotka tepelného čerpadla Vitocal 200-A

Tepelná čerpadla vzduch/voda v monoblokovém provedení se vyznačují rozdělením na tichou vnitřní část a venkovní část, přičemž spojovací vedení jsou naplněna vodou. Uživatel profituje i z těchto výhod:

 • výkon 4 až 12 kW (vzduch 7 °C / voda 35 °C);
 • nízké provozní náklady díky vysoké hodnotě COP až 5,0 (vzduch 7 °C / voda 35 °C) a až 4,2 (vzduch 2 °C / voda 35 °C) ve smyslu normy EN 14511;
 • vytápění i chlazení (dvě funkce v jednom zařízení díky reverzibilnímu provozu);
 • velmi tichý provoz, splňující i požadavky na pokročilý akustický design (AAD) – hodí se i pro sídliště s řadovými domy;
 • maximální výstupní teplota až 60 °C;
 • monobloková vnitřní jednotka s účinným oběhovým čerpadlem, trojcestným přepínacím ventilem a regulací, u varianty E s integrovaným průtokovým ohřívačem vody;
 • intuitivní regulace Vitotronic s jednoduchým ovládáním, srozumitelným textem a grafickým displejem;
 • možnost ovládání větracích systémů Viessmann;
 • nekontroluje se těsnost díky hermeticky uzavřenému chladicímu okruhu (vyhl. č. 517/2014);
 • není nutno dodržovat minimální vzdálenosti mezi vnitřní a venkovní jednotkou;
 • připravenost na spotřebu vlastní vyrobené elektřiny z fotovoltaických systémů;
 • možnost ovládání přes internet pomocí bezplatné aplikace ViCare a zařízení Vitoconnect (volitelně);
 • možnost získání rozšířené komplexní 5leté záruky Viessmann;
 • na zařízení se vztahují tituly kotlíkových dotací ve všech krajích ČR;
 • zařízení splňuje požadavky pro státní dotační programy
 • třída energetické účinnosti* A++/A++

* Pozn.: Třída energetické účinnosti dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013 o účinnosti vytápění za průměrných klimatických podmínek – řešení pro nízkoteplotní aplikace (výstupní teploty do 35 °C) / řešení pro středněteplotní aplikace (výstupní teploty do 55 °C)

Ještě doplňme, že toto zařízení se dodává s jedním nebo dvěma ventilátory a kompletně pochází z vlastního vývoje a výroby Viessmann. Také už zmíněný kotel Vitodens pochází z této dílny. Vedle velmi dobrých výkonových hodnot se všechna zařízení Viessmann vyznačují i vysokou kvalitou provedení, jak je u značek „made in Germany“ zvykem.


Výhodný obchod s přírodou

Stručně řečeno: tepelné čerpadlo odebírá teplo venkovnímu vzduchu (ochlazuje ho) a předává ho vnitřnímu, který se tím ohřívá. Viessmann se na svých webových stránkách ptá: „Podařilo se nám oklamat přírodu, když pomocí tepelného čerpadla přenášíme energii ze studenějšího místa na teplejší, což se zdá být v rozporu s II. zákonem termodynamiky?“

Přírodu jsme neoklamali, příroda zakazuje jen spontánní přestup tepla z chladného tělesa na teplejší. Teplo z chladnějšího prostředí do teplejšího nám přenést dovolí, ale musíme za to „zaplatit“. Konkrétně energií dodanou kompresoru na zvýšení tlaku. Důležité je, že je tato cena nižší než přímé vytápění elektřinou, plynem a podobně. A příroda, říká Viessmann na svých webových stránkách, je spokojena dvojnásobně.

Sálavé vytápění

Kvalitní a energeticky úsporné zdroje tepla jsou jedna věc, druhá je pak kvalitní otopná soustava.

„V přízemí našeho rodinného domu máme podlahové vytápění a po mnohaleté zkušenosti ho mohu všem jen doporučit,“ říká Jaromír Bašta. „Otopná voda, která putuje do podlahy, má i v největších mrazech asi do pětatřiceti stupňů Celsia, což je pod úrovní teploty lidského těla. Na omak cítíte, že přívodní trubka s topnou vodou je chladná, v místnosti přesto zaznamenáte příjemné teplo.“

Jinou výhodou tohoto vytápění je, že při správném provedení rychle reaguje na regulační podnět. To znamená, že když se změní venkovní teplota nebo je dán pokyn na změnu vnitřní teploty, potom
a) brzo zareaguje teplota otopné vody a nato i teplota podlahy,
b) na novou teplotu podlahy rychle reaguje i prostorová teplota v místnosti.

Příklad: Předpokládejme, že v nevytopené místnosti (o rozměrech š × d × v = 5 m × 5 m × 3 m) je teplota 15 °C (tzn. teplota stěn, stropu, podlahy i vzduchu).

 • Když zapneme podlahové vytápění a ohřejeme podlahovou plochu na 30 °C, ihned potom a jen sáláním předává podlaha do místnosti topný výkon 1,5 kW.
 • Zároveň s tím vzroste prostorová sálavá teplota v místnosti na 20 °C. To přímo plyne z fyzikálního zákona (Stefanův-Boltzmannův).
 • Od ohřáté podlahy a prostorového tepelného záření se sálavě ohřívají strop a stěny a nakonec i vzduch. Až následně a doplňkově se v místnosti začne uplatňovat i vedení a proudění tepla vzduchem; tak se děje až do ustálení teploty v místnosti, které nastává při rovnosti tepelné ztráty místnosti a topného příkonu do podlahy.

Ekvitermní teplotní křivka

Dejme ještě slovo Jaromíru Baštovi: „Ze zkušenosti musím zdůraznit, že základem dobré funkce plynového kotle, včetně jeho sestavy s tepelným čerpadlem, je správné nastavení teplotní křivky.“ Teplotní křivka je údaj o tom, jaký je při dané venkovní a požadované vnitřní teplotě okamžitý požadavek na tepelný výkon otopné soustavy (zde kotel a tepelné čerpadlo). Když je tento údaj nepřesný, kotel střídavě přetápí a naopak, pracuje v neustálených podmínkách a to vždy znamená vyšší spotřebu energie a menší teplotní komfort.

Výkonová modulace: Jde o řešení plynulé výkonové modulace kotle, tedy nikoli v přerušovaném režimu on/off. Lze to přirovnat k regulaci plamene klasického plynového sporáku. Když chceme vodu v hrnci rychle ohřát k bodu varu, nastavíme co největší plamen, a jakmile voda vře, plamen ztlumíme tak, aby vodu udržoval na 100 °C. Stejně lze postupovat, když vodu chceme rychle ohřát jen na 50 °C; plamen jen ztlumíme dříve a tak, abychom drželi tuto teplotu.

Popisovaný plynový kotel trvale sleduje a vyhodnocuje více vstupních údajů a na jejich základě automaticky moduluje svůj topný výkon tak, aby bylo vždy dosaženo požadované vnitřní teploty a zároveň byly dodrženy optimální pracovní podmínky kotle. Široká lineární modulace výkonu kotle umožňuje rovnoměrné vytápění bez zbytečného cyklování (časté vypínání a zapínání znamená zvýšené opotřebovávání příslušných částí kotle). Kotel umí plynule regulovat svůj výkon v co největším rozsahu, asi od 10 % nominálního výkonu až po samotný nominální výkon.

Dnes víme, že během zhruba 3/4 topné sezony stačí pro vytápění domu jen 15 až 50 % nominálního výkonu kotle. A tak největším přínosem moderních kotlů je schopnost pracovat s maximální účinností, tzn. bez cyklování on/off, ale s přesnou modulací (nastavením výkonu), zejména při nejběžnějších venkovních teplotách v rozmezí 5 až 15 °C. (Zdroj: Viessmann)

Kdo je Viessmann

Viessmann je rodinná firma s širokou mezinárodní působností, k níž patří 27 výrobních společností, prodejní společnosti a která má obchodní zastoupení v 74 zemích a 120 prodejních poboček po celém světě.

Firma klade důraz na zodpovědné jednání, trvalá udržitelnost je zakotvena už v jejích podnikových zásadách. Viessmann jedná tak, aby ekonomie, ekologie a sociální odpovědnost v celém podniku byly v souladu, a uspokojuje tak dnešní potřeby, aniž by narušovala základy života budoucích generací. Jako technologický a ekologický průkopník dodává Viessmann již po desetiletí velmi účinné topné systémy na olej a plyn s malým obsahem škodlivin, dále solární a fotovoltaické systémy, kotle na dřevo a tepelná čerpadla. Mnohá technická řešení společnosti Viessmann jsou považována za milníky topné techniky. (Zdroj: Wikipedie)

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek