Počáteční investice se v případě tepelných čerpadel nejen pro ohřev bazénů pohybuje  na úrovni desítek až stovek tisíc korun, náklady na provoz jsou však minimální. Foto: a4ndreas, Shutterstock

Jak prodloužit koupací sezónu? Instalací tepelného čerpadla k bazénu

Bazén lze v českých klimatických podmínkách standardně využívat tři, maximálně čtyři měsíce v roce. Investice do něj však nepatří k nejnižším, proto stojí za to zvážit také pořízení zařízení na ohřev vody, a prodloužit tak dobu, po kterou lze bazén využívat se vším komfortem, a to i mimo hlavní sezónu.

Pokud přemýšlíte o tepelném čerpadle a nacházíte se zároveň ve fázi projektování nového rodinného domu, lze čerpadlem pokrýt nejen ohřev vody v bazénu, ale rovněž teplé vody v domě a spotřebu tepla na vytápění. V opačném případě lze vybírat z mnoha zařízení s nižším výkonem a cenou, které se postarají pouze o teplou vodu v bazénu.

Tepelné čerpadlo je ekologickým, efektivním a vysoce úsporným zdrojem tepla, který čerpá energii většinou ze vzduchu, ale také z podzemní vody, či dokonce z půdy. U bazénů jde ve většině případů o čerpadlo typu vzduch/voda, jehož ventilátor nasává ze svého okolí vzduch o jeho aktuální teplotě a posunuje jej přes výparník, kde dochází k předání tepla do chladiva ve vnitřním okruhu. Tím se chladivo vypaří a je možné ho nasávat kompresorem, který ho pomocí elektrické energie stlačí. Tak vzniká již použitelné teplo, jež je prostřednictvím výměníku – kondenzátoru předáno do topné vody a poté případně v dalším výměníku předáváno vodě v bazénu. Čerpadlo přitom může zvládat vodu nejen ohřívat, ale také chladit. Počáteční investice se v případě čistě bazénových čerpadel pohybuje  na úrovni desítek tisíc korun, náklady na provoz jsou pak minimální. Tepelné čerpadlo totiž spotřebuje jen zlomek energie klasického elektroohřívače, protože za každou dodanou kilowatthodinu vyrobí teplo, na které bychom jinak spotřebovali čtyři kilowatthodiny elektřiny.

Ohřev vody v bazénu tepelným čerpadlem může napoprvé trvat až několik dní, avšak poté, při udržování stabilní teploty, spotřeba zařízení klesá. Obzvlášť když není voda vystavována zbytečnému působení studeného vzduchu nebo když je její hladina chráněna krycí plachtou či zastřešením. Foto: Alexey Shmul, Shutterstock

Základní parametry výběru

Při výběru tepelného čerpadla určeného k ohřevu bazénu se řídíme podobnými parametry, které bychom brali v úvahu v případě, že by šlo o investici do zařízení, jež bude zdrojem tepla pro celý rodinný dům. V první řadě řešíme topný faktor čerpadla neboli výkonové číslo (COP = Coefficient of Performance = poměr vyprodukovaného tepla a spotřebované energie). Důležité je rovněž to, kolik hluku bude vydávat a zdali bude zdrojem tepla vzduch, voda, nebo země. U bazénového ohřevu je dobré vědět, jestli půjde o bazén s krytím vodní plochy, nebo bude zastřešený, a zejména pak znát jeho celkový objem; oba údaje jsou potřeba k určení výkonu tepelného čerpadla. Roli hraje také to, jestli bude ohřívána sladká, či slaná voda, zdali od čerpadla očekáváme nejen funkci ohřevu, ale též chlazení a jestli máme individuální nároky na doplňkové prvky, jako jsou možnost vzdáleného ovládání přes internet či vybavení bezpečnostní pojistkou – proudovým chráničem, jenž v případě poškození elektroinstalace odstaví tepelné čerpadlo z provozu.


Usazení a montáž

Tepelné čerpadlo by se mělo nacházet nedaleko bazénu, aby délka propojovacího potrubí byla co nejkratší (čím je delší, tím větší jsou tepelné ztráty rozvodů). Zařízení by se nemělo nacházet ani tam, kde dochází ke zvýšené prašnosti či k omezené cirkulaci vzduchu. Naopak je ideální, pokud zařízení nasává vzduch z osluněného prostoru. Přesto je vhodné nad ním vybudovat zastřešení, které jej ochrání před deštěm a přímým slunečním zářením. Samozřejmostí by mělo být umístění čerpadla na zpevněném podkladu (betonový sokl, ocelový podstavec a podobně). K elektrickému zapojení může dojít, až když je již nainstalována potřebná soustava ventilů a potrubí, propojená s filtračním systémem (který tak bude moci být ovládán přes jednotku tepelného čerpadla) a vytažená k budoucímu čerpadlu. Čerpadlo se pak k podkladu připevňuje šrouby či vruty, nejčastěji přes antivibrační vložky (silentbloky). Ty nejenže snižují hlučnost zařízení, ale rovněž prodlužují jeho životnost.

Hodnota topného faktoru tepelného čerpadla Vitocal 200-S typu vzduch/voda činí až 5,1, což znamená, že z 1 kWh elektrické energie čerpadlo předá vodě energii o velikosti 5,1 kWh. Foto: Viessmann

Vitocal 200-S

Uvažujeme-li o pořízení tepelného čerpadla pouze s funkcí ohřevu vody v bazénu nezávisle na vytápění domu, půjde o technologicky jednodušší a levnější zařízení. Jeho účinnost se totiž odvíjí především od okolních teplotních podmínek (se stoupající teplotou se zvyšuje) a právě venkovní bazény jsou využívány pouze v obdobích, kdy teplota neklesá pod 15 °C. Čerpadlo tak odebírá jen relativně teplý vzduch, což zvyšuje účinnost jeho provozu a rychlost ohřevu vody.

Společnost Viessmann doporučuje například splitové tepelné čerpadlo Vitocal 200-S typu vzduch/voda. Hodnota topného faktoru tohoto zařízení činí až 5,1, což znamená, že z 1 kWh elektrické energie čerpadlo předá vodě energii o velikosti 5,1 kWh. Jeho optimalizovaná konstrukce navíc minimalizuje hlukové projevy, a je proto doporučováno k instalaci i v hustě zastavěných oblastech, kupříkladu na sídlištích s řadovými domy. Tento parametr úzce souvisí s vybavením takzvaným DC invertorem, který za použití stejnosměrného proudu variabilně nastavuje optimální otáčky kompresoru, a ten tak vykazuje vysokou účinnost v provozu s dílčím zatížením. Disponuje energeticky úspornými ventilátory a kompresorem typu scroll – obojí s nastavitelnými otáčkami. Výkon čerpadla lze proto nastavit i na noční provoz s ještě nižší hlučností. Díky reverzibilnímu provedení Vitocal 200-S umožňuje jak ohřev vody, tak chlazení. Lze jej snadno propojit také s fotovoltaickým systémem a ovládat ho přes internet.

Díky reverzibilnímu provedení Vitocal 200-S umožňuje jak ohřev vody, tak chlazení. Lze jej snadno propojit také s fotovoltaickým systémem a ovládat ho přes internet. Foto: Viessmann

Závěrem

Na to, že bude bazén vyhřívaný, je vhodné pomýšlet již před započetím jeho budování. Dle jeho rozměrů a objemu je pak možné přistoupit k dimenzování a nakonec i montáži čerpadla. To je vhodné ponechat na odbornících, ale stavební přípravu si lze při základních znalostech systému a jeho nárocích zajistit svépomocí. Dosažení požadované teploty vody v bazénu může následně trvat až několik dní, avšak poté, při udržování stabilní teploty, je spotřeba tepelného čerpadla významně nižší. Obzvlášť když není voda vystavována zbytečnému působení studeného vzduchu nebo když je její hladina chráněna krycí plachtou či zastřešením.

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Viz popisky