Technici dodavatelské společnosti mohou čerpadlo nastavovat jak osobně, tak v případě propojení zařízení s wi-fi i na dálku, a rychleji tak diagnostikovat případné poruchy. Foto: I AM NIKOM

Jak vybrat tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla jsou v posledních letech stále preferovanějším způsobem vytápění. Řeč je jak o zařízeních určených pro novostavby, tak o těch, která najdou uplatnění při rekonstrukci budov či revitalizacích topných systémů. Jde o státem podporovanou formu vytápění, jež je schopna ušetřit svým uživatelům nemalé peníze. Jaké čerpadlo je ale vhodné pro vaši domácnost? Přinášíme výčet pěti klíčových oblastí, na které byste se měli při výběru tepelného čerpadla zaměřit.

Typ čerpadla

Tepelná čerpadla se rozdělují podle způsobu získávání tepla z okolního prostředí. Nejprodávanějším typem jsou dnes tepelná čerpadla vzduch/voda. Jak označení napovídá, k vytápění a ohřevu TUV je použito teplo získané z venkovního vzduchu. Mezi další systémy patří například země/voda (zdrojem tepla je zemní kolektor/geotermální vrt), voda/voda (využívají se dvě studny, výjimečně povrchová voda) a vzduch/vzduch, což jsou z uživatelského pohledu klimatizace, které umějí chladit i vytápět.

Výkon

Poddimenzování výkonu čerpadla znamená, že tepelné čerpadlo nebude v řadě situací schopno dodat dostatečné množství tepla, ohřát vodu na požadovanou teplotu a podobně. Jde o kritický parametr, který vychází z technického provedení stavby. Důležité pro správnou volbu tepelného čerpadla jsou informace o tepelné ztrátě budovy, kterou u nových budov najdete v takzvaném energetickém štítku budovy. U starších budov často chybí dokumentace, podle které lze plnohodnotně postupovat, ale zkušený technik je schopen po prohlídce budovy odhadnout potřebný výkon. „Tepelné ztráty budovy jsou kritickým parametrem. Pokud má dům tepelnou ztrátu 12 kW, čerpadlo s výkonem 9 kW ho zkrátka nevytopí,” vysvětluje Radek Vanduch ze společnosti Panasonic Heating & Cooling.

Nežádoucí je také předimenzování výkonu tepelného čerpadla. I když jsou moderní čerpadla vybavena invertním kompresorem, který výkon přizpůsobuje okolním podmínkám a aktuálním požadavkům na vytápění, předimenzování může vést k jejich cyklování. To je nežádoucí s ohledem na životnost tepelného čerpadla.

Nežádoucí je jak poddimenzování, tak předimenzování výkonu tepelného čerpadla. Foto: GSPhotography

Parametry čerpadla

Klíčovými parametry jsou topný faktor COP a koeficient energetické účinnosti EER, které indikují účinnost čerpadla (více o principu tepelného čerpadla) v režimech topení, respektive chlazení. Čím je jejich hodnota vyšší, tím je dané zařízení energeticky účinnější. COP uvádí, kolikrát více tepla systém vyprodukuje na dodanou jednotku elektrické energie. „COP 2,5 například znamená, že z 1 kW dodané elektrické energie vyrobí tepelné čerpadlo 2,5 kW tepla,” vysvětluje Vanduch. Naproti tomu EER udává efektivitu chlazení dané jednotky tepelného čerpadla, tedy jak velkého chladicího výkonu je schopno vyrobit z 1 kW elektřiny.


Celoroční provoz

V nedávné době se mezi udávané parametry zařadily SCOP (sezonní topný faktor) a SEER (průměrná roční sezonní účinnost). „Jde o vypočtený průměrný topný faktor za celou topnou sezonu při standardizovaných provozních a klimatických podmínkách. Ve výpočtu jsou tedy zahrnuty změny podmínek v průběhu celého roku,” říká Vanduch.

Evropská směrnice ovšem stanovuje výrobcům možnost uvádět dosažené hodnoty v rozpětí od –2 do –10 °C. Proto se SCOP může mezi stejně výkonnými modely rozdílných značek významně lišit podle zvolené metodiky. Prodejce by vám tak měl být schopen poskytnout informaci o garantované teplotě vody a při jaké venkovní teplotě měření proběhlo. V praxi jde většinou o teploty 0, –5 nebo –10 °C.

Tepelné čerpadlo získává energii z okolního prostředí, například z geotermálních vrtů či ze zemních kolektorů. Foto: Studio Harmony

Uživatelský komfort a ovládání

Pozornost věnujte i doplňkovým funkcím, jako jsou časovače, noční režim, automatický restart při výpadku proudu, dálkové ovládání, možnosti napojení na systém chytrého domu nebo monitoring přes internet a podobně. Mnohá tepelná čerpadla jsou ovladatelná i dálkově přes chytrý telefon, moderní aplikace umožňují rovněž sledovat aktuální spotřebu energie.

Výhodou propojení tepelného zařízení s wi-fi je možnost vzdáleného přístupu techniků servisní společnosti. Ti tak mohou i bez vlastní fyzické přítomnosti na dálku nastavovat topné a chladicí systémy a diagnostikovat případné poruchy. Díky tomu jsou ušetřeny náklady majitelů čerpadel, protože čerpadlo je vždy snadno seřízeno tak, aby fungovalo maximálně efektivně a ekonomicky.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Shutterstock

1) redakčně upraveno