Špičkové klimatizace Daikin

Společnost Daikin se letos představí na veletrhu Aqua-therm 2007 po několika letech opět se svými partnerskými firmami – tzv. VRV partnery – společnostmi Block, a.s., Comfort sdružení, a.s., Ekoklima akciová společnost a Pragoclima s.r.o.

Od svého založení v roce 1924 v Japonsku se DAIKIN stal nejvýznamnějším výrobcem klimatizačních zařízení vysoké kvality pro rezidenční, komerční a průmyslové účely. Založením Daikin Europe NV na počátku 70. let byla zahájena úspěšná cesta po Evropě.

Letecký snímek závodu v Plzni

Díky neustálému růstu poptávky po profesionálních řešeních na trhu klimatizačních zařízení se vyznačuje společnost v posledních letech výjimečným růstem. Daikin nabízí v současné době nejenom rezidenční a komerční klimatizační systémy s přímým výparem, ale disponuje širokým portfoliem vodních a vzduchotechnických systémů, včetně systémů o velkém výkonu (500–2500 kW). Se svým inovativním produktem Altherma vstoupila společnost v loňském roce také na rezidenční trh vytápění. Díky továrně na rezidenční klimatizační jednotky v Plzni na Borských polích a továrně na kompresory v Brně na Černovických terasách nabyl DAIKIN v evropském měřítku na strategické důležitosti a stal se současně největším výrobcem klimatizací v ČR.

Výrobní závod v Brně

Společnost Daikin Airconditioning Central Europe Czech Republic spol. s r.o. se sídlem v Praze je prodejní kanceláří pro Českou republiku. Se svým profesionálním týmem pro prodej, marketing, logistiku, technickou podporu a servis pečuje o všechny klienty českého trhu, kteří si cení značky DAIKIN pro její vysokou kvalitu.

Dodavatel systémů

Široký sortiment výrobků Daikin jsme v minulých letech představili již v několika článcích. Jednalo se například o systémy klimatizace určené pro rodinné domy a další menší stavby. Typické pro Daikin je řešení označené jako Split, kdy k jedné venkovní jednotce – tepelnému čerpadlu – lze připojit několik vnitřních jednotek. Klimatizační jednotky Daikin vzduch nejen ohřívají a chladí, ale také čistí a některé upravují I jeho vlhkost (jednotky URURU SARARA).

Pro větší kanceláře, administrativní budovy a hotely jsou určeny systémy VRV (Variable Refrigerant Volume). Nejnovější systém VRV III spojuje všechny nejlepší rysy dřívějších VRV systémů a k tomu nabízí množství projekčních, instalačních a servisních vylepšení.

Daikin klimatizační jednotky kompletně vyvíjí a vyrábí, a to včetně kompresorů, výměníků tepla, elektroniky a dalších částí.

Významní partneři společnosti

Společnost Block a.s. z Valašského Meziříčí (www.block.cz) se již od svého vzniku v roce 1991 orientuje na projektování, dodávku a servis staveb pro náročné technologie například ve farmacii, chemii, elektrotechnice, zdravotnictví aj. Jedním s důležitých momentů bylo získání certifikátu jakosti ISO9001 (1997) a získání titulu Bezpečný podnik (2004).

Specializací firmy je výstavba „čistých prostor”, které dodává jako ucelený funkční soubor – vestavba včetně klimatizace, výrobní technologie, instalace médií a rozvodů. Požadavky na vysoce kvalitní prostředí s garancí stálosti parametrů pro nejnáročnější technologie splňují ventilační a klimatizační jednotky Daikin. Samozřejmostí je zajištění záručního i pozáručního servisu a na přání zákazníka dálkové monitorování dat in-stalovaných systémů.

Chillery na střeše koncernu Zentiva instalované společností Block

Ke dni 3. 10. 2007 byl firmě Block a.s. schválen společností Lloyd's Register Quality Assurance certifikát podle standardů systému environmentálního managementu ISO 14001:2004, EN ISO 14001:2004 a ČSN EN ISO 14001:2005.

Od roku 1992 nabízí firma Comfort sdružení, a.s. z Plzně (www.comfort-as.cz) kompletní dodávky vzduchotechnických celků včetně projektové dokumentace, montáže zařízení, uvedení do provozu, zaregulování systému a poskytování profesionálních servisních služeb.

Klimatizační sestavy jsou navrhovány z komponentů renomovaných firem s ohledem na maximální dosažitelnou kvalitu, účinnost, životnost, bezporuchovost a obslužný a užitný komfort. Hlavním dodavatelem klimatizačních jednotek je společnost Daikin.

Zařízení jsou instalována do luxusních obytných rezidencí a bytů, reprezentačních a komerčních objektů a také do provozů s náročnou technikou, ve kterých je nutné udržovat stálou vnitřní teplotu.

Outdoor centrum Hannah využívá klimatizaci dodanou společnosti Comfort sdružení

U důležitých realizací je provoz klimatizačních zařízení nepřetržitě monitorován z dohledového pracoviště servisního střediska společnosti. Případná odchylka sledované teploty a vlhkosti od požadovaných hodnot nebo jiná porucha je okamžitě zachycena a řešena techniky zpravidla ještě dříve, než si jí všimne zákazník. Malé odchylky jsou okamžitě vyladěny. Při větší poruše následuje výjezd servisního technika.

Akciová společnost Ekoklima z Milevska (www.ekoklima.cz) působí na trhu finálních dodávek souborů technických zařízení budov (TZB) od roku 1989. Patří k velmi významným obchodním zástupcům firmy Daikin.

Sídlo firmy je v Milevsku, další pobočky jsou v Praze ve Vršovicích a Malešicích a v Plzni.

V roce 2002 získala firma certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:1995, vydaný certifikačním orgánem Qualiform, a.s. Brno. V prosinci roku 2003 úspěšně završila proces přechodu na nový systém řízení managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.

Za dobu své existence provedla Ekoklima řadu dodávek technologií do staveb, které lze hodnotit jako významné reference, ať již z hlediska objemu realizace, technologické náročnosti či složitosti organizace a řízení výstavby. Neméně významné jsou zakázky vyznačující se vysokou náročností na provádění prací vyplývající z vysokých požadavků investora, nutností koordinace většího množství profesních souborů nebo požadavky realizovat dílo za provozu.

Pohled ze střechy jedné z budov BB Centra, obývanou společností ČEZ. Systémem Daikin VRV ji vybavila Ekoklima.

V posledním období vytvořila Ekoklima předpoklady pro realizaci zakázek v zahraničí. Tyto stavby se vyznačují vysokými nároky na přípravu i vlastní organizaci výstavby.

Společnost Pragoclima, spol. s r.o. (www.pragoclima.cz) se zabývá projektováním, dodávkou zařízení, instalací a servisem chladicích a klimatizačních zařízení. Na trhu klimatizační techniky působí již sedmnáct let a patří k průkopníkům v uvádění produktů společnosti Daikin na český trh. Například první systém VRV v naší zemi byl nainstalován právě firmou Pragoclima začátkem roku 1990 na Komerční bance v Ostravě a do dnešního dne funguje bez jediného problému.

Venkovní klimatizační jednotky Daikin VRV na střeše budovy České spořitelny, a.s., Na Pernštýně 1, Praha 1. Realizovala společnost Pragoclima s.r.o.

V České republice působí ve třech střediscích: v Praze, Ostravě, Olomouci a také ve středisku ve Vídni. Za dobu svého působení firma instalovala množství klimatizačních zařízení v bankovních a pojišťovacích ústavech, obchodních domech, hotelích a administrativních budovách. Vysoká kvalita dodávaných zařízení, využívání špičkových technologií, hodnotné, stabilní a konzistentní služby a odpovídající systém řízení jsou základní parametry, které pomohly firmě Pragoclima získat mezinárodní certifikát ISO 9001 a ISO 14 001. V loňském roce získala ocenění „Superdealer Daikin” jako firma s nejvyšším obratem při prodeji a instalaci těchto produktů v naší republice.

Autor: Ing. Hana Hubená
Foto: Archiv firmy