Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Společnosti Ytong a Hebel oznámily fúzi k 1. 1. 2003

Společnosti YTONG a.s. a HEBEL s.r.o., patřící k nejvýznamnějším výrobcům pórobetonových stavebních materiálů v České republice, oznámily svou fúzi, k níž dojde počátkem příštího roku. Vznikne tak jedna společnost s jedním vedením, jež ovládne téměř celý tuzemský trh pórobetonových stavebních výrobků s prodejním potenciálem okolo 1,5 miliardy korun ročně.

Oficiálně byla fúze oznámena 16. října 2002 na tiskové konferenci v Praze. Její součástí je i nová obchodní filozofie značek vycházející z celoevropského rozhodnutí skupiny Haniel Bau-Industrie GmbH, pod kterou společnost YTONG a.s. spadá. Haniel Bau-Industrie GmbH je součástí koncernu Haniel Gruppe, který po celé Evropě zaměstnává 50 tisíc lidí a vykazuje obrat ve výši 20 miliard EUR ročně. V nové společnosti, vzniklé fúzí firem YTONG a.s. a HEBEL s.r.o., budou zachovány obchodní značky: značka YTONG bude napříště reprezentovat systém bytové výstavby, zatímco značka HEBEL se stane synonymem pro průmyslovou výstavbu.

YTONG Česká republika se po fúzi se svými třemi výrobními závody (Hrušovany, Chlumčany, Horní Počaply) stane v rámci skupiny YTONG nejsilnějším členem skupiny Střední a východní Evropa. Plán prodeje v tuzemsku pro letošní rok činí 837 m3 stavebních výrobků.

K nově vznikající společnosti se vyjádřil Bořivoj Čech, předseda představenstva společnosti YTONG a.s.: „Díky fúzi budeme moci využívat nově vzniklé spolupůsobící efekty, společné poznatky vývoje a výhody rozšířené nabídky vzájemně navazujících produktů. Spojením sil odborníků obou společností chceme dosáhnout rovněž snížení nákladů a s tím spojené cenové zvýhodnění pro konečného zákazníka. Věříme, že díky tomu nabídneme v blízké budoucnosti našim zákazníkům ještě dokonalejší stavební systém. Fúze přinese výhody jak obchodním partnerům nové společnosti, tak jejím koncovým spotřebitelům. Partneři budou moci těžit například z jednotné podpory vzdělávání i jednodušší komunikace. Zákazníci si budou moci vybírat z jednotného širšího sortimentu, využívat lepšího servisu a kvalitnějších služeb. Ovšem i v nové společnosti zůstává největším přínosem pro zákazníka kvalitní stavební výrobek pro stavbu budov z pórobetonových stavebních materiálů s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi“.

Současný podíl pórobetonových staviv značek Ytong a Hebel na trhu s klasickými zdicími prvky pro jednovrstvé zdění v ČR je podle údajů společnosti Ytong, a.s. 23,3 %. Pro srovnání - cihelné materiály zaujímají v ČR podíl 59,7 %, mezi nimiž jen sama společnost Wienerberger Cihlářský průmysl a.s. drží 23,9 %. Postavení pórobetonu co do objemů prodaného zboží je v České republice přitom i absolutně zdaleka nejsilnější ze všech zemí bývalého východního bloku, včetně čtyřikrát lidnatějšího Polska a rovněž finanční situace firem Ytong i Hebel je relativně velmi silná. Pro rok 2003 počítá nová společnost se zvýšením objemu prodaného pórobetonu na 880 tis. m3, tedy s meziročním nárůstem přes 5 %.

K fúzi došlo na pozadí vytrvalých celosvětových globalizačních tlaků, umocněných dlouho trvajícím a bolestným poklesem stavební výroby v Německu, která podle Geralda Frankeho, jenž v nové společnosti zaujal pozici výrobního ředitele, již čtvrtým rokem meziročně klesá přibližně o 20 %. Je pravděpodobné, že nákup firem Hebel a později Ytong měl pro Haniel Gruppe obchodní smysl do značné míry i pro silnou a stabilní pozici českých výrobních závodů. Obě tuzemské firmy Ytong a Hebel, na českém kolbišti sice korektně, leč nesmlouvavě soupeřící, k fúzi přímo ničím nepřispěly, jen do ní spadly. Ohlášené sloučení všech tuzemských závodů Ytong a Hebel pod jediný firemní štít má pak podle Bořivoje Čecha přinést různé synergické efekty, ale hlavně úspory nákladů na provoz, obchod, dopravu a řízení fúzovaných subjektů. Zjednoduší se logistika dopravy zboží na cestě k zákazníkovi, který bude obsloužen zbožím z nejbližšího výrobního závodu. Sjednocená síť prodejních míst a obchodních zástupců se bude moci zaměřit na účinnější propagaci pórobetonu, zejména jeho technických vlastností, a v oblasti vnější komunikace, reklamy a marketingu soustředí nový subjekt podle slov Geralda Frankeho svoji pozornost na osvětu mezi odborníky i laickou veřejností tak, „aby byl pórobeton používán správně a mohly být plně využity všechny jeho přednosti.“

„Také to přinese ten fakt, že se z některými spolupracovníky budeme muset rozloučit. Je to nepříjemné zjištění, ale tak už to dneska je,“ konstatoval na závěr Bořivoj Čech.

Historické reálie

Pórobeton, u něhož vysoký podíl vzduchových pórů stanovil nová měřítka výstavby, je starý téměř celé století. V roce 1923 jej vynalezl Švéd J. A. Eriksson a v roce 1929 se ve švédském městě Yxhult začalo s jeho průmyslovou výrobou. Dnes se YTONG® (Yxhult anghärdade Lättbetong) řadí mezi stavební materiály třídy Premium.

Zakladatelem společnosti HEBEL se v roce 1943 stal Němec Josef Hebel, jenž založil výrobní závod v Emeringu u Mnichova.

V Česku působí společnost YTONG a.s. již téměř deset let. Základní motto společnosti zní »Rychleji stavět, lépe bydlet«. Výstavba z materiálu YTONG® zaručuje vysokou pevnost (materiál je možno použít až pro sedmipodlažní budovy), tepelnou izolaci, jež chrání životní prostředí a šetří náklady na vytápění, výborné zvukově-izolační vlastnosti i optimální klima obytných prostor. Díky použití stavebních materiálů YTONG® je možné stavět nízkoenergetické domy, které přispívají k udržitelnosti životního prostředí.

Společnost HEBEL vstoupila na český trh v roce 1995 a v současné době má v tuzemsku dva závody, v Chlumčanech a Horních Počaplech. Stejně jako u společnosti YTONG jsou i materiály firmy HEBEL schopny zajistit kompletní řešení stavby. S jejich pomocí lze realizovat jak bytovou, tak i průmyslovou výstavbu.

Autor:
Foto: Archiv firmy