Stanovisko ČKAIT k lávce v Praze-Troji

3. března 2020 (ČKAIT) Po více jak 30 letech provozu došlo ke zřícení Trojské lávky v Praze. Po zhruba dvou letech od pádu lávky byly na základě vyšetřování a znaleckého posudku obžalovány dvě fyzické osoby – projektant a zástupce vlastníka/správce. Publikované útržky obvinění a podaná žaloba vyvolávají mezi odbornou veřejností řadu otázek a dohadů, které je třeba s ohledem na závažnost celé situace, zodpovědět a vyjasnit.

Tématem se bude ČKAIT podrobně zabývat na své tiskové konferenci, která se uskuteční 17. 3. 2020. Její název je Reakce odborníků ČKAIT na vývoj kauzy Trojská lávka v Praze.

Zřícení nosné konstrukce je vždy tragédií, a proto je nutné – především s ohledem na zamezení opakování havárie u stejných nebo obdobných konstrukcí – určit v první řadě skutečnou příčinu zřícení a vyvodit příslušná opatření. Ve vyspělých zemích jsou za tímto účelem sestavovány z renomovaných odborníků komise, které problematiku a její důsledky v celé její šíři řeší. Podobná komise v případě lávky v Praze-Troji sestavena nebyla, ačkoliv se z hlediska statického působení i provedení jedná o skutečně výjimečnou konstrukci, která navíc prošla v průběhu svého života několika opravami a mimořádnými událostmi (např. povodně 2002). Rovněž způsob a průběh vyšetřování i jeho výsledky budí v odborných kruzích značné pochybnosti, zejména s ohledem na komplexnost a historický vývoj úpravy stavebního práva v ČR.

Jako profesní organizace si v souvislosti s tímto případem klademe celou řadu otázek, zejména však jak dlouho a v jakém rozsahu má projektant ručit za stavbu provedenou podle jím zpracované projektové dokumentace, když je tato stavba provedena a následně provozována jinými stranami? Přitom je třeba uvést, že projektant není povinně informován o změnách na stavbě, opravách nebo následných stavebních úpravách. Je potom správné, aby byl doživotně zodpovědný za své, zhusta podstatně pozměněné dílo?

Ing. Robert Špalek, místopředseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (r.spalek@torion-plzen.cz)

Související články

Autor: ČKAIT
Foto: Jan Polák, Wikimedia Commons