Trojský most

Trojský most je plochý ocelový síťový oblouk s předpjatou mostovkou o rozpětí 200,4 m a poloměru 261,3 m. Hlavní pole je doplněno inundačním o rozpětí 41,8 m. Celková šířka mostu je 35,25 m a je rozdělena konstrukcí oblouku na jednotlivé jízdní pásy.

Osově nesouměrné, umístění mostu a složité výškové i směrové napojení vyvolalo speciální architektonicko-geometrické i staticko-konstrukční řešení. Vzhledem k parametrům celku i detailů se jedná o unikátní konstrukci, jejíž obdobu nelze nalézt nikde na světě.

Základním tématem celku je poměr vzepětí a rozpětí oblouku 1/10. Geometrie je založena na kombinaci kružnice (261,3 m) a rovnostranného trojúhelníku (122,2 m). Svislá osa oblouku je od skutečné svislice odkloněna o 0,70617°=0°42´22,22“ (levé ložisko je o 2,475 m níže). Složitou hrou geometrie a optických klamů se celá konstrukce jeví jako symetrická, delší a užší než je tomu ve skutečnosti. Most má v podélném směru tvar kružnicového oblouku. Přibližně ve čtvrtinách rozpětí se oblouk rozděluje na dva uzavřené komorové průřezy, které plynule přecházejí z převážně horizontální tuhosti do tuhosti vertikální tak, aby vyhověly statickému namáhání. Na toto tvarování navazuje celá spodní stavba.

Materiály, povrchová úprava i barevnost jsou nedílnou součástí architektonického účinu mostu. Základem je bílá ocelová konstrukce oblouku a konzol chodníků. Veškeré další části konstrukcí přiznávají svůj materiál. Ocelová lana výpletu (Zn), tahokovové výplně zábradlí (Al), odvodňovače, šedá litina. Spodní stavba je železobetonová, včetně žebrované desky mostovky, schodiště a dalších konstrukcí. Barevnost umocňuje barva osvětlení mostu. Celý most byl vytvořen v podrobném 3Dmodelu, ze kterého byla exportována data pro jednotlivé profese a zpětně ověřovány veškeré výrobní detaily.

  • Kancelář: koucky-arch.cz s.r.o.; Mott MacDonald CZ, s.r.o.
  • Autoři: doc. Ing. arch. Roman Koucký, Ing. akad. arch. Libor Kábrt, Ing. Ladislav Šašek, CSc., Ing. Jiří Petrák
  • Adresa: Trojský most, Praha 7-8
  • Zahájení projektu: 2005
  • Dokončení realizace: 4.10.2014
¹) Zpracováno z Česká cena za architekturu

Fotogalerie

Autor:
Foto: Ester Havlová