Foto: Nixy Jungle

Stavba plotu svépomocí: jak na to?

Ať už se chcete účinně chránit před nežádoucími pohledy kolemjdoucích nebo jen potřebujete udržet své psy na svém pozemku, potřebujete k tomu oplocení. Poradíme, jak postupovat při výběru materiálu i při samotné výstavbě plotu, aby vám vydržel co nejdéle. Zmíníme také, jaká úřední povolení jsou zapotřebí.

Oplocení je dle současné české legislativy považováno za drobnou stavbu. O úřední povolení není potřeba žádat v případě, že pozemek nesousedí s veřejnou komunikací a přilehlým chodníkem a také, pokud se nenachází v památkově chráněném území či památkové zóně. Rovněž hraje roli výška plotu, která by neměla přesahovat dva metry, a způsob výstavby plotu. Vyžaduje-li totiž realizace zemní práce nebo terénní úpravy, je zapotřebí požádat o územní rozhodnutí nebo územní souhlas a provést tzv. ohlášení stavby. Zároveň doporučujeme upozornit na to, že se chystáte stavět, i vaše sousedy. Nejde o zákonnou povinnost, avšak včasným ohlášením svých úmyslů utužíte vzájemné dobré vztahy.

Vzhled a funkce

Design oplocení by měl navazovat na dům, u kterého je plot budován, a také dobře zapadnout do kontextu prostředí. Vzhled však není jediným aspektem, na který by měl investor brát ohledy. Plot musí především plnit svou funkci. Každý od oplocení očekává něco jiného, plot může být považován například za bezpečnostní bariéru znesnadňující případné vniknutí zlodějů, vizuální překážku, jež zamezí pohledům kolemjdoucích z ulice, či třeba pouhé rozhraní označující, kde začíná a končí daná parcela. Podle toho a také s ohledem na budoucí údržbu a místní klima vybírejte materiál, který bude plot tvořit.

Oplocení tvořené pletivem je jedno z nejsnazších co se instalace týče. Foto: Genotar

Materiál

Plot lze postavit ze dřeva, rozmanitých kovů, s kamene, betonu či vysadit rychle rostoucí keře a stromy. Klasické vinuté pletivo je zřejmě nejrychlejším řešením a je často doplňováno zelenými živými ploty na vnitřní straně pozemků. Ty je v dnešní době možné zakoupit již předpěstované a své finální výšky tak dosahují už pár let po výsadbě. Dřevěný plot, například ten nejznámější plaňkový, patří mezi dražší, leč dlouhodobě oblíbené varianty. Nevýhodou je nutná každoroční údržba v podobě nátěru. Oblíbené je také oplocení z betonu, nejčastěji jde o prefabrikované skládané systémy, které na místě pouze smontujete. Zajímavostí je, že mohou napodobovat jiné, třeba přírodní materiály, jako je rákos a kámen. Jeden z posledních hitů současnosti je pak plot z tzv. gabionů, které sestávají z drátěné konstrukce vyplněné nejčastěji kamennou či jinou drtí.

Gabiony jsou efektní i funkční variantou, jak vyřešit oplocení. Foto: klikkipetra

Příprava

Před instalací plotu obejděte pozemek, zaměřte jej a pomocí lanka či provázku si vytyčte linii, jež bude tvořit pomyslnou páteř plotu. Zaměřte se na rozmanité půdní nerovnosti, vyčistěte vytyčený prostor od kamenů, snažte se vyhnout kořenům stromů… Rozmyslete si dobře, kam umístíte nosné sloupky a jak velkou vzdálenost mezi nimi můžete ponechat. To vše vám pomůže i při nákupu materiálu tak, aby po dokončení nezůstaly zbytečné přebytky. V případě, že si nejste jisti, kam váš pozemek přesně zasahuje, využijte služeb geodeta, který vše přesně zaměří a vy tak předejdete případným komplikacím do budoucna.

Prefabrikované betonové ploty jsou v Česku poměrně časté a finančně méně náročné. Foto: Josef Hanus

Realizace

Sloupky plotu se do země nejsnáze aplikují pomocí zemního vrtáku, případně lze využít služeb místního bagristy (v takovém případě však pozor na místa, kde se nacházejí potrubní rozvody apod.). Do vytvořených jam pak každý jednotlivý sloupek nejlépe ukotvíte pomocí zatloukacích či šroubovacích patek. Výhodou druhého jmenovaného kotevního nástroje oproti prvnímu je, že ho není zapotřebí kotvit pomocí betonu. Nehodí se však pro všechny druhy oplocení, ale pouze pro ty, které budou plnit pouze funkci ohraničení pozemku a nebudou přespříliš namáhány (pletivo či drátěné panelové ploty).

Zemní vrták výrazně usnadní výkopové práce a umožní umístit sloupky plotu dostatečně hluboko. Foto: XanderSt

Stavíte-li pevný plot, nevyhnete se kotvení sloupků do pevného základu. Pro jejich zabetonování vyvrtáte zemním vrtákem otvory do hloubky, která odpovídá ¼ délky sloupku plus 20 centimetrů na potřebnou štěrkovou drenáž. Otvor ještě rozšiřte lopatou, aby vznikl dostatek místa pro betonový základ. K zabezpečení celkové stability použijte H sloupkové nosníky. A když jsou sloupky hotové, zbývá jen natažení pletiva či ukotvení jiného vybraného materiálu.

Stavba plotu není rozhodně nic, co by nezvládl i fyzicky průměrně zdatný svépomocný stavebník. Pusťte se směle do toho.

Dřevěný plot má bezpochyby své kouzlo, avšak je potřeba počítat s každoroční nutnou údržbou, jako je nátěr. Foto: Palatinate Stock

Související články

Autor: kolektiv autorů
Foto: Shutterstock