Stavební bloky Stablo a další využití struskového kameniva

Potřebujete od sebe oddělit sypký materiál, dřevní hmotu, odpad nebo například postavit opěrnou zeď do svahu? Chcete, abyste měli stavbu rychle postavenou, stabilní, trvalou, ale na druhé straně ji mohli bez problémů opravit, rozebrat či přemístit? Potom vám doporučujeme použít stavební bloky Stablo, neboť vaše požadavky lehce splní.

Těžké betonové stavební bloky Stablo využívají přednosti svého základního materiálu – struskového kameniva1), a proto jsou pevnější a odolnější než obdobné bloky vyrobené z betonu, pro jejichž výrobu se používá klasický písek. Mezi další a nemalé výhody bloků Stablo je jejich variabilita. Základní řada totiž obsahuje 35 druhů a tvarů.

Stavební bloky Stablo

Díky svojí váze a velikosti jsou velmi stabilní, což nám umožňuje je stavět přímo a nasucho. Krásně do sebe zapadají, můžete je kdykoliv rozebrat a postavit jinde.

Základní blok je široký 160 cm a boční průřez má 80 × 80 cm. Ostatní bloky jsou stejné nebo poloviční výšky, stejné nebo poloviční hloubky a s šířkou odstupňovanou po čtvrtinách. Nejmenší blok má tedy 40 × 40 × 40 cm. Všechny velikosti se vyrábí v provedení s horními zámky, podobně jako je známe na dětských stavebnicích v mnohem menším měřítku, nebo hladké. Existují rovněž speciální bloky pro vytvoření obecného úhlu dvou stěn.

Výrobní ředitel firmy Destro, pan Radek Karas, kde se stavební bloky Stablo vyrábějí, nám o nich prozradil více: „Naše stavební bloky představují přibližně půl roku zkoušek a testování. Chtěli jsme, aby se náš materiál choval optimálně ve všech požadovaných situacích. Struskové kamenivo má skvělé mechanické vlastnosti, odlišné od klasického betonářského písku. To se logicky projevilo i ve specifické technologii výroby.” Betonové výrobky Stablo splňují požadavky normy ČSN EN 15258:2008 pro betonové prefabrikáty. Beton ze struskového kameniva skvěle vyplňuje formy. Radek Karas ještě dodává zajímavost: „Na beton, který je ve formě, je možné se prakticky ihned po nalití, tedy daleko dříve, než vytvrdne, postavit. Je to proto, že struskové kamenivo je zaklesnuté, a tak člověka bez problému udrží.

Betonové bloky jsou standardně určeny ke zvedání jeřábovými kleštěmi. Na objednávku je ale možné je vybavit oky pro jeřáb, nebo vybráním pro vysokozdvižný vozík.

Transportní beton

Čerstvou novinkou firmy Destro je navíc zbrusu nová betonárna. Betony jsou připravovány rovněž z jemného struskového kameniva se všemi výhodami, které to přináší. Navíc je možné beton na objednávku připravit i z méně obvyklých frakcí pro speciální použití. Používá se také více druhů cementů, přísad a plastifikátorů. Výrobna firmy Destro je aktuálně certifikována pro produkci betonů pevnostních tříd C12/15 (B15) a vyšších. Stačí již jen přistavit automobilový domíchávač a začít stavět.

Sypké stavební materiály a recyklace stavebních odpadů

Připomenutí si ale zaslouží i tradiční sypké stavební materiály z produkce této firmy – drcené vysokopecní struskové kamenivo. Vyrobeno je z vysokopecní strusky, která má řadu výborných vlastností – viz poznámka pod čarou. A právě díky těmto vlastnostem se skvěle hodí na zakládání staveb, pro podkladové vrstvy komunikací, parkovišť, zámkových dlažeb, zásypy a náspy s vysokou drenážní schopností, terénní úpravy a další podobné využití.

V nabídce firmy Destro najdete ale i třísložkové recykláty složené z jedné poloviny z recyklované stavební suťi (cihly a další keramické součásti), která je doplněna o drcený beton a struskové kamenivo. Tento materiál díky příměsi struskového kameniva získává mnoho z jeho mechanických vlastností, je však výrazně ekonomickou volbou všude tam, kde to má opodstatnění. Aby firma Destro mohla tyto materiály vyrábět, odebírá od svých zákazníků z řad stavebních společností odpad vzniklý po odstraňování staveb a ekologicky ho recykluje.

Ocelárenské materiály a recyklace ocelárenských odpadů

Velká část pozornosti firmy Destro patří ocelárenství. Obchodní ředitel společnosti Zbyněk Karas to zdůrazňuje slovy: „Pro naše zákazníky z řad sléváren a hutí vytváříme uzavřený cyklus materiálů. Z těchto provozů k nám putují nejen strusky, ale i opotřebované části pecí, žáruvzdorné odpadní materiály, šamotové cihly apod. Recyklací z nich pak vyrábíme žáruvzdorné materiály pro vysprávku pecí nebo metalurgické podpůrné materiály jako přísady pro ztekucení vsázky či struskotvorné přísady.

Rodinná firma Destro

Již 25 let od svého založení firma likviduje stavební nebo ocelárenské odpady a pomáhá ostatním zbavit se nepotřebného. V nastupujícím období se paleta služeb rozšiřuje o další konstruktivní využití těchto odpadů přeměněných v plnohodnotný materiál.

Patrně jste podle podobnosti jmen výrobního a obchodního ředitele poznali, že Destro je rodinná firma. V loňském roce oslavila 25 let své existence. To, jak majitelé firmy shodně říkají, s sebou především nese veliký osobní závazek všech – majitele a zakladatele firmy pana Miroslava Karase a jeho potomků, kteří se na chodu firmy aktivně podílejí.

¹) Struskové kamenivo má oproti přírodnímu materiálu celou řadu výhodných vlastností. Jeho ostrá a porézní zrna do sebe při hutnění jednoduše zaklesnou. To se projevuje ve větší únosnosti oproti shodné vrstvě konvenčního materiálu. Díky tomu má struskové kamenivo zároveň nižší objemovou hmotnost. V neposlední řadě je potřeba zmínit, že struskové kamenivo je ve skutečnosti recyklovaný ocelárenský odpad. Každé jeho využití snižuje nároky na těžbu přírodního kameniva. Struskové kamenivo v jemných frakcích 0–22 mm si přímo říká o použití jako ostřiva do betonu. Všechny ostatní složky betonu, tedy cement jako pojivo a případné další látky, zlepšující vlastnosti betonu, zůstávají v principu stejné.
Autor:
Foto: Archiv firmy