STIEBEL ELTRON: stále víc důvodů pro řízené větrání s rekuperací tepla

V moderních stavbách s vysokou tepelnou ochranou plní primární funkci větraní již nikoliv okna, ale systém řízeného větrání. Ten přivádí čerstvý vzduch do ložnice nebo obývacích místností a odvádí jej v místech koupelen či WC. Dřív než je vydýchaný vzduch uvolněn ven, může přímo ohřát vstupní vzduch v rekuperačním výměníku nebo předat teplo tepelnému čerpadlu a tak přispět k vytápění a ohřevu vody. Účinná řešení, která přináší firma STIEBEL ELTRON, uvedeme v tomto článku.

Moderní konstrukce rodinných domů s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi mají mnoho předností. Nové domy netrpí ztrátami tepla, které jsou způsobeny „protahováním" vzduchu kolem oken, dveří a střešních konstrukcí. Tím šetří majiteli náklady na vytápění. Negativním důsledkem ale je omezení přirozené výměny vzduchu. Vzdušná vlhkost z pobytu osob, mytí, sprchování, vaření a praní zůstává v domě. Čtyřčlenná rodina vyprodukuje v průměru 14 litrů vzdušné vlhkosti za jeden den. Problémem je i tvorba plísní, které ničí zařízení domu a nepříznivě ovlivňují zdraví obyvatel. Jejich spóry a uvolňující se části jsou, díky své agresivitě, příčinou alergických onemocnění i jinak odolných lidí a jsou nebezpečné zejména pro malé děti. Dalším nepříznivým důsledkem nedostatečné výměny vzduchu je zvýšený obsah oxidu uhličitého, který může dosáhnout až 5 000 objemových miliontin (ppmv) oproti necelým 400 ppmv v čerstvém vzduchu. Následkem toho všeho je únava, bolesti hlavy, ztráta koncentrace, pocit nepohody, zdravotní potíže.

Ventilační jednotka LWZ 161

Řešení dnes ale existuje – je jím řízené větrání se zpětným ziskem tepla. Stavba na něj musí být samozřejmě připravena a vybavena rozvody větracího vzduchu, do kterých lze zapojit i dnes obvyklé větrání koupelen a toalet. Naopak nesmí do něj být zapojeny kuchyňské digestoře, neboť vzduch z nich obsahuje mastné nečistoty, které mohou větrací zařízení zanášet a podle typu jeho technického řešení, i zničit. Větrání kuchyní a přívod vzduchu k plynovým spotřebičům musí být proto proveden zvlášť. Za těchto okolností pak lze využít několika metod a přístrojů pro větrání a zpětný zisk tepla.

LWZ 303 Integral

Nejjednodušším způsobem je použití křížového výměníku, kterým předehříváme čerstvý vstupní, tj. nasávaný vzduch vzduchem vystupujícím. Příkladem jsou přístroje LWZ 161 a LWZ 270 firmy STIEBEL ELTRON. Vysoce účinný výměník umožňuje získat až 90 % tepla z větraného vzduchu. Přístroj je vybaven i speciálními pylovými a prachovými filtry, takže současně zlepšuje kvalitu vzduchu v domě a snižuje prašnost. Jeho provoz je velmi tichý, může být proto v provozu i v noci. Větrání domu tak může být nepřetržité s přesně stanovenou výměnou vzduchu v jednotlivých prostorách.

Další možností je nahradit křížový výměník tepelným čerpadlem. Příkladem jsou přístroje LWA 303 a LWA 303 SOL, které jsou ideálním řešením pro byty a domy s tepelnou ztrátou do cca 5 kW. Vystupující (vydýchaný) vzduch je veden na výparník tepelného čerpadla o topném výkonu 2,1 kW. V dolní části skříně je nepřímo vyhřívaný zásobník teplé užitkové vody o objemu 300 l, vytápěný tepelným čerpadlem. Teplo z vystupujícího vzduchu je tak převedeno do teplé užitkové vody nebo do vody k vytápění. Systém tak zajistí vysoce hospodárné zásobování rodinného domu teplem, teplou vodou a účinnou výměnu vzduchu. Přitom úloha větrání je zde primární.

Pouze tepelná energie vyvětrávaného vzduchu nemusí pro ohřev vody a vytápění stačit. V přístroji jsou proto dvě elektrická otopná tělesa: jedno pro dohřev vody a druhé pro vytápění. Přístroj LWA 303 SOL je navíc vybaven trubkovým výměníkem, který umožňuje připojit i solární kolektory.

LWA 303

Komplexní řešení nabízejí další přístroje LWZ 303 Integral a LWZ 303/403 SOL, které jsou určeny pro domy s tepelnou ztrátou do cca 10 kW nebo 12 kW (LWZ 403 SOL). Na rozdíl od předchozího přístroje využívají nasávaný venkovní vzduch nejen k větrání, ale i jako zdroj energie pro tepelné čerpadlo vzduch/voda, které je srdcem přístroje. Podle pokynů z řídící jednotky - regulátoru - větrá s úplným využitím tepla z vystupujícího vzduchu prostřednictvím křížového výměníku a tepelného čerpadla, ohřívá užitkovou vodu ve vestavěném zásobníku a současně je i zdrojem tepla pro ústřední vytápění v domě. Možností automaticky přecházet mezi jednotlivými režimy je současně vyřešen určitý rozpor mezi rozložením potřeby energie pro TUV a tepla z větrání v průběhu dne. Velmi účinné vzduchové filtry zachycující prach i pyly zlepšují výrazně kvalitu vzduchu. S výjimkou několika nejstudenějších dní v roce je navíc tepelná ztráta domu kryta tepelným čerpadlem. Pokud se majitel domu rozhodne doplnit systém o sluneční kolektory, ušetří v přechodném období další podstatnou část nákladů na teplo.

Autor: Ing. Dana Stloukalová
Foto: Archiv firmy