Stone+tec Norimberk 2013. Menší a luxusnější

Veletrh Stone+tec se konal od 29. května do 1. června 2013. Přestože byl menší než před dvěma roky, byl velmi pěkný a dokázal, že je právem jedním ze špičkových veletrhů ve svém odvětví na světě. Konal se ve Výstavním centru v Norimberku a přilákal 543 firmy z oblasti „přírodního kamene“, „technologie“ a „náhrobního kamene“ a 19 562 odborných návštěvníků.

Tento rok jsme využili možnosti jet na veletrh autobusem, který vypravil 30. května Svaz kameníků a sochařů ČR. Z Hradce Králové jsme vyrazili již ve 2.30 hodin a těsně před devátou hodinou jsme parkovali před veletrhem v Norimberku. Počasí bylo nevlídné, a tak jsme využili celého dne k tomu, abychom si vše co nejlépe prohlédli a přivezli si domů co nejvíce informací.

A k vidění toho bylo opravdu hodně. Osobně nás zaujaly stánky s přírodním kamenem určeným jak pro interiéry, tak exteriéry. Několik hodin jsme procházeli halou 4A, kde byly vystaveny velmi zajímavé náhrobní kameny, ale rovněž i další věci spojené s hřbitovní architekturou.

Motto: Základem úspěchu je kvalita, ne kvantita

V halách 5, 6 a 9 se nacházely stroje, zařízení a nástroje na těžbu, opracování, osazování a pokládku přírodního kamene. Nechyběla manipulační technika, bez které si dnes kameník nedovede představit svoji práci.

A když po celodenním chození bolely nohy, využili jsme času k účasti na doprovodném programu, kde se nám velmi líbily přednášky na téma: Nejčastější chyby při pokládce kamene, či Údržba, konzervování a restaurování kamene.

A také jsme hodně fotili, abychom se s vámi, kteří se veletrhu nemohli zúčastnit, podělili o svoje zážitky. Veletrh se nám líbil a již se těšíme na další, který se bude konat 13.–16. května 2015.

Fosílie z Evropy

Závěrečná zpráva

O tom, jak se na veletrh dívali další, dokládá závěrečná zpráva, ze které vybíráme.

Jsme přesvědčeni, že jsme v roce 2013 udělali v tomto sektoru rozhodující krok,” řekl Willy Viethen, ředitel výstav na Messe v Norimberku a člověk zodpovědný za Stone+tec. Dále pokračoval: „Nabídka a poptávka se mění, toky trhu zaznamenávají změny – veletrhy musí reflektovat trh a podle toho se měnit. To je jediná cesta, aby toto odvětví přežilo.

Kombinace kamene, papíru a světla

Po důkladném prozkoumání trhu jsme se zaměřili na německy mluvící země a na střední Evropu. Z historického hlediska si veletrh po více než tři desetiletí udržoval svoji pozici a velikost. Doba se však mění. Proto jsme v období přípravy veletrhu mluvili s mnoha společnostmi a odborníky na kámen, abychom získali přehled, co současný trh skutečně potřebuje. A výsledek, jakým směrem se máme ubírat, byl jasný. Mít veletrh menší a luxusnější.

S počtem 543 vystavovatelů a 19 562 návštěvníky se Stone+tec 2013 se stal 5. největším veletrhem na světě ve svém odvětví. Největší počet návštěvníků – zejména kameníci, obchodníci kamenem, obkladači, zahradní architekti a architekti pocházeli z Německa, Rakouska, Švýcarska (80 %), dále ze sousedních zemí. Celkem přijeli z 55 zemí.

Na veletrhu jsme potkali řadu českých návštěvníků

Nejvíce vystavovatelů pocházelo z Německa, následovala Itálie, Čína, Indie, Turecko, Francie, Rakousko, Portugalsko, Egypt a další.

¹) Překlad a redakční úprava závěrečné zprávy
Autor: Mgr. Helena Hejhálková
Foto: Helena Hejhálková