Střecha ve tvaru tryskajícího pramene

Ateliér na baště patří k duchovním otcům termálního koupaliště v Podhájské. Většina místních objektů novodobé výstavby a rekonstrukcí starších staveb vznikala právě na rýsovacích stolech architekta Ladislava Bakši a jeho kolegů. Nejinak tomu bylo i v případě vstupní haly, která podobně jako objekt wellness centra utváří image termálního koupaliště. Má podobu trychtýřovité střechy ve tvaru tryskajícího pramene.

Koupaliště v Podhájské má ve svém znaku symbol pramene. Nově na něj odkazuje střecha novostavby vstupní haly. Ta se stala nejen spojnicí světů před a uvnitř koupaliště, ale také tváří celého areálu. Nahradila původní vstupní objekt z osmdesátých let minulého století. Novostavbu tvoří nepodsklepená budova s jedním nadzemním podlažím, která je zastřešena centrální střechou kónického tvaru a dvěma rovinnými střechami. Přístup k objektu z veřejného prostoru je po stávajících zpevněných plochách. Stejně tak i napojení na inženýrské sítě zůstalo původní.

Provozně a dispozičně je budova členěna na hlavní vstupní prostor, kde jsou umístěny kanceláře, zázemí personálu, pokladny či prodejna s kavárnou, a boční křídla s toaletami, sklady, šatnami a kotelnou. Celá vstupní hala je jedním otevřeným prostorem, ve středu podélně rozděleným pokladnami. Propojení interiéru s exteriérem je realizováno skrze prosklené stěny fasády.

Budova je pod nosnými stěnami založena na základových pasech. V půdorysu je 39 metrů široká a 24 metrů dlouhá, delšími stranami orientovaná na východ a západ. Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové sloupy a zdivo, stěny probíhají ve dvou na sebe kolmých směrech. Nosná konstrukce hřibovité části střechy je navržena z dřevěných plnostěnných a atypicky ohýbaných obloukových nosníků, které tvoří požadované zaoblení, trychtýřovitě spadající z každé strany k objektu až k úrovni zpevněných ploch. S ohledem na exponovaný tvar, řadu technicky náročných detailů a požadovaný barevný odstín byla pro zastřešení vybrána drážkovaná krytina PREFALZ v odstínu P.10 zinkově šedá. Plochá nosná konstrukce bočních křídel je navržena z OSB desek a pokryta rovněž hliníkovou střešní krytinou PREFALZ ve stejném odstínu. Ve střední části budovy jsou nad plnostěnnými nosníky navrženy CLT panely z vrstveného dřeva.

Prověřeno časem

Ateliér na baště sídlí v Nových Zámcích a může se pochlubit více než 25letou historií a víceméně neměnným osazenstvem. „Týmová práce je pro nás z dlouhodobého hlediska velmi důležitá. Každý v týmu má svou roli a tvoří tak nedílnou část fungujícího celku, který postupně generuje jak malé projekty, jako jsou rodinné domy, chaty, garáže, tak velké projekty jako hotely, bytové domy, veřejná prostranství, wellness objekty anebo třeba koupaliště,“ upřesňuje Ladislav Bakša.

Podobně jako je tým architektů Ateliéru na baště stmelen letitými zkušenostmi, tak i materiály použité při výstavbě patří mezi ty, které se jen tak neokoukají a něco vydrží. Fasádě dominuje kombinace skla a dřeva, přesto do ní výrazně zasahuje především střešní hliníková krytina, která ve středu budovy přechází do fasády a končí až u soklu. „Při výběru střešní krytiny jsme kladli důraz na kvalitu a spolehlivost. Použitý materiál musel být použitelný jak na střešní, tak na fasádní plochu bez výrazného členění. Požadavkem investora byla bezúdržbovost. Rozhodující vliv měl ve finále také osobní přístup dodavatele a řešení nestandardních detailů, které v příručkách výrobců střešních krytin nenajdete,“ upřesňuje Igor Bujdák, spoluautor vstupního objektu v Podhájské. „Vše nakonec i díky společnosti PREFA Aluminiumprodukte proběhlo zcela hladce a v termínech,“ uzavírá Bujdák.

O projektu:

  • Země Slovensko
  • Objekt, místo: vstupní budova, termální koupaliště Podhájska
  • Architekti: Ateliér na baště, Ladislav Bakša, Igor Bujdák a kolektiv

Fotogalerie

Autor: Kristian Hanko 1)
Foto: Croce & WIR, Ateliér na baště

1) redakčně upraveno