Styrofoam - tepelná izolace s vysokou tuhostí pro trvalé zatížení - Izolace stavebních konstrukcí pod terénem

Tepelně izolační desky v místech styku konstrukce se zeminou musejí odolávat trvale působícím účinkům vlhkosti, tlaku zeminy a spodní vody. Díky uzavřené struktuře buněk extrudovaného polystyrenu si izolační desky Styrofoam trvale udržují tepelně izolační vlastnosti i v místech, kde jsou vystaveny těmto extrémním podmínkám.

Modré desky z extrudovaného polystyrénu pod obchodním názvem Styrofoam jsou úspěšně používány již 40 let v oblastech extrémně zatížených mrazem a tlakem v Severní Americe a Skandinávii a to jak pro bytové i nebytové objekty, tak konstrukce silnic a železnic. Zde jsou vystaveny stálé vlhkosti, vysokému dynamickému namáhání v tlaku a střídání cyklu mráz - tání při extrémních změnách teplot.

Roofmate, Floormate, Perimate

Nadnárodní americký chemický koncern Dow Chemical Company je v oblasti výroby polystyrenu pro speciální použití ve stavebnictví světovou jedničkou s dlouholetými zkušenostmi. Týká se to výroby extrudovaného polystyrenu Styrofoam, který se vyznačuje výbornými mechanickými vlastnostmi, nulovou kapilární propustností pro vodu a nízkou difúzní propustností pro vodní páru. Materiály značky Roofmate, Floormate a Perimate mají, jak názvy napovídají, použití v různých oborech stavební izolační techniky, avšak výborně se hodí zvláště pro izolace stavebních konstrukcí pod terénem. Vyžadují-li okolnosti použití desek vysoké tuhosti (např. pod velmi zatíženými podlahami, u dopravních staveb nebo ve větších hloubkách pod terénem apod.), nabízí se řešení v podobě desek Floormate 500 a Floormate 700. Vedle již uvedených předností je Styrofoam odolný proti hnilobě, půdní kyselosti a je rozměrově stálý. Desky lze pokládat za jakýchkoliv klimatických podmínek a známou samozřejmostí je velmi snadná manipulace.

Princip činnosti

Odmyslíme-li technologické detaily, jejichž dokonalé zvládnutí teprve vede k požadovanému výsledku, pak vynikající vlastnosti Styrofoamu spočívají v jemné struktuře relativně malých polystyrénových buněk. Ty musí být dokonale uzavřeny a velmi těsně poskládány, což extruze (protlačování) v principu umožňuje. Výsledkem je materiál s vysokou hustotou relativně tuhých buněčných stěn, jejichž součinitelé tepelného prostupu přispívají ke zvýšení tepelného odporu desek. Zároveň tato stěsnaná struktura výrazně redukuje difúzní propustnost a prakticky eliminuje vzlínavost (vedle toho, že materiál má zanedbatelnou otevřenou pórovitost, přispívá k zamezení vzlínavosti i vysoká hydrofobidita polystyrénu). Zastavme se u některých aplikací.

Izolace při normální zemní vlhkosti

Typický případ při výstavbě např. rodinných či bytových domů. Udává se, že až 20 % celkových tepelných ztrát samostatně stojícího rodinného domu může unikat z vytápěného suterénu. Obecně firma Dow doporučuje použití modrých desek Roofmate SL jak pro izolaci svislých konstrukcí (suterén, základ), tak pod základovou desku jako izolaci podlahy. Při větších zatíženích nebo ve větších hloubkách se aplikují materiály Floormate 500 a Floormate 700. Uvedené desky mají obvodovou polodrážku, aby byly vyloučeny tepelné mosty.

Izolace s integrovaným odvodněním

U budov, kde vedle tepelné izolace musí být kvůli místním hydrogeologickým podmínkám zajištěna funkce odvodnění, se používají desky Perimate DI. Ty mají na obvodu vertikální drážky, které účinkují jako odvodňovací vrstva umožňující odvod vody k vodorovné drenážní trubce. Deska Perimate DI tak plní tři funkce v jednom (ochrana vodotěsné izolace, tepelná izolace a odvodnění), což vede k významným úsporám na práci i materiálu.

Izolace při tlakové podzemní vodě

Desky Roofmate SL, Floormate 500 a Floormate 700 jsou vhodné i pro izolace v podmínkách podzemní a průsakové tlakové vody. Konkrétní řešení vyžaduje vždy zvláštní návrh.

Izolace pod podlahovou deskou

Spolehlivá izolace podlahových desek je už jen z hlediska dnešních požadavků na úspory energií nezbytná. Zásadním způsobem navíc přispěje v tepelné pohodě. Opět se používají se desky Roofmate SL, Floormate 500 a Floormate 700.

Izolace nad podlahovou deskou

V určitých případech se doporučuje umístění tepelné izolace nad podlahovou desku, zejména v případech, je-li počítáno s instalací podlahového vytápění kvůli snížení tepelných ztrát do podkladní konstrukce, k oddělení vytápěných a nevytápěných místností, při dodatečném zateplování (rekonstrukce) nebo tehdy, je-li místnost používána nepravidelně a je nevýhodné temperovat velké akumulační objemy.

Izolace v silničních a železničních konstrukcích

Jak už bylo zmíněno, modré desky Styrofoam byly po desetiletí úspěšně používány také pro tepelnou izolaci silnic, železnic, letištních drah a kluzišť, stejně jako mrazem ohrožených konstrukcí pod zemí. Zvláště v drsných klimatických podmínkách se přitom využívá vlastností extrudovaného polystyrénu, jako viskoelastické chování, vysoká tuhost v tlaku, odolnost proti vlhkosti a střídání cyklů mráz/tání.

Autor:
Foto: Archiv firmy