SULKO Vent. Účinné větrání bez ztrát tepla a zbytečných trubek

Jde o decentrální systém větrání s rekuperací ze SULKO, který se hodí pro všechna plastová okna i dveře. Správné větrání je nejdůležitější požadavek zdravého a kvalitního bydlení. V mrazech nebo letních vedrech ho však nelze řešit otevřenými okny kvůli velkým tepelným ztrátám nebo přehřátí místností. Přirozené řešení vyvinul přední výrobce oken.

Přirozené je v tom, že dveře a okna sloužily od počátků existence umělých lidských obydlí k větrání a SULKO Vent je cesta, jak v osvědčené cestě pokračovat. Novou hodnotou je větrání bez ztrát tepla, což znamená, že větraný, tj. odcházející vzduch předá teplo venkovnímu přicházejícímu vzduchu. Venkovní vzduch tedy přichází do místnosti ohřátý na teplotu, jako měl odcházející. Výhody tohoto zařízení lze shrnout do sedmi bodů:

  • větrání bytových prostorů se zpětným získáváním tepla
  • univerzální pro okna i dveře bez dalších rekuperačních zařízení výměny vzduchu s centrálním řízením
  • 3× účinnější než běžná řešení
  • s minimálními požadavky na prostor
  • velmi tiché
  • šetrné k přírodě

Rekuperační výměna tepla

Odborně říkáme, zařízení pracuje na principu rekuperační výměny tepla. Má tři stupně výkonu v cyklu 70 sekund. Kompaktní akumulátor tepla z keramického kompozitního materiálu je umístěn uprostřed proudu vzduchu poháněného ventilátorem s elektromotorem. Díky neustále a cyklicky se obracejícímu proudu vzduchu, realizovanému cílenou změnou směru otáčení ventilátoru, se keramika nabíjí tepelnou energií ze vzduchu v místnosti a tu opět vydává do přiváděného venkovního vzduchu. Děj probíhá tak účinně, že se větráním ztratí pouhých 10–15 % energie potřebné k vytápění.

Výměna vlhkosti

Další důležitou hodnotou tohoto zařízení je, že vedle tepla zajišťuje i recyklaci vlhkosti vzduchu. V zimě, kdy je venkovní vzduch v jednotkách absolutní vlhkosti velmi suchý, je vhodné vlhkost ze vzduchu odcházejícího z interiéru zachytit a vrátit zpět.

Vlhkost z vnitřního odváděného vzduchu se v první fázi cyklu automaticky sráží v recyklační jednotce, vychlazené v předešlém cyklu přiváděným venkovním vzduchem. V jeho druhé fázi je vlhkost zpět vrácena do interiéru s tokem venkovního vzduchu a proces se tím dostává na začátek dalšího cyklu. Interiér tímto větráním neztrácí vlhkost, nebo jen velmi málo.

V létě, kdy je vlhkost vzduchu v absolutních jednotkách vysoká, je žádoucí venkovní vlhkost nepřijímat, což opět obstará recyklační jednotka, která vrací vlhkost tam, kde jí je víc, tj. tentokrát ven. V první fázi přiváděný teplý venkovní vzduch ve chladné recyklační jednotce chladne a zároveň ztrácí vodní páru, která se v jednotce sráží; jednotka se přitom ohřívá. V následující fázi je vysrážená voda suchým a chladným vnitřním vzduchem odváděna zpět do exteriéru. Jednotka přitom chladne a děj se „vrací” na začátek dalšího cyklu.

Minimální nebo žádný průvan

Zařízení vytváří v interiéru minimální nebo žádný průvan v důsledku předehřevu chladného venkovního vzduchu. Mluvíme o zimním období. Průměrné kolísání teploty přiváděného vzduchu (měření bylo provedeno při venkovní teplotě –3 °C) dosahuje v rámci jednoho cyklu cca 1,5–3 °C a průměrný rozdíl teploty (vnitřní teploty a teploty přiváděného vzduchu) byl max. cca 3 °C. Pozoruhodné je i to, že přístroj nevyžaduje žádnou aktivní ochranu proti mrazu, nehrozí nebezpečí zamrznutí výměníku tepla (zkoušeno až do –35 °C). Rovněž není třeba řešit odtok kondenzované vody, neboť ta je využita ke zpětnému zvlhčování přiváděného vzduchu. Díky vhodné konstrukci doplněné o tlumící vložku recyklační jednotka současně působí jako tlumič hluku.

Rám s tlumičem hluku

Zařízení je umístěno v rámu s tlumiči hluku, obnovitelnými filtry a poskytuje vysoce efektivní výměnu vzduchu s 90 % zpětným poskytováním tepla.

SULKO: okna i dveře na míru

Společnost SULKO je tradičním českým dodavatelem plastových oken a dveří. V poslední době rozšiřuje portfolio i na další materiály, především dřevo a hliník. Díky svým výrobním kapacitám dokáže uspokojit zájemce o produkty do týdne v případě plastových bílých oken a dveří, a do čtrnácti dnů v případě většiny ostatních řešení, materiálů a barev. Na trhu působí firma už přes 22 let a dodnes je stále ryze českou a navíc rodinnou společností. Firma má přes 300 zaměstnanců, jejím největším odbytištěm je samozřejmě Česká republika, ale vyváží i do řady evropských zemí. Nejvýznamnějšími zahraničními trhy jsou pro SULKO Belgie a Švýcarsko.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy