Superizolační pórobeton Ytong Theta

Letos již druhou novinku představuje stavebnímu trhu společnost Xella CZ, výrobce pórobetonu Ytong. Superizolační pórobeton Ytong Theta třídy P1,8-300 se svými izolačními vlastnostmi blíží parametrům tepelných izolantů. Jedná se však stále o masivní zdivo a výrobce ho doporučuje pro skeletové stavby a bytové nástavby.

Po novém produktu Ytong Multipor, který byl uveden na trh na počátku letošního roku, je zde tedy další pórobeton se skutečně výjimečnými tepelněizolačními parametry. Výrobce Ytongu tím potvrzuje svou neochvějnou pozici lídra na poli nízkoenergetického stavění.

Masivní zdivo s parametry tepelných izolací

Pórobeton Ytong Theta s objemovou hmotností 300 kg/m3 je nejlehčím zdicím materiálem na stavebním trhu. Jeho tepelněizolační schopnosti (λ = 0,08 W/mK) překonávají možnosti všech zdicích materiálů a blíží se parametrům tepelných izolací. Přitom se stále jedná o masivní zdivo s dostatečnou tepelnou akumulací a se všemi důležitými výhodami tradičních zděných stěn.

Tepelná izolace stěn z tvárnic Ytong Theta tloušťky 375 mm je stejná, jako izolační parametry 20 centimetrové vrstvy tepelné izolace z minerální vlny nebo polystyrenu. Tvárnice jsou proto určeny pro energeticky úsporné zdivo bez zateplení. Tepelná akumulace zdiva je stále více než třikrát vyšší než u takzvaně lehkých stavebních konstrukcí s objemovou hmotností do 100 kg/m3. Zdivo proto poskytuje stavbě potřebnou tepelnou setrvačnost a pohodu v zimních i letních měsících.

Nízká hmotnost tvárnic Ytong přináší výrazné úspory na dimenzích nosného skeletu

Obvodové zdivo pro skeletové stavby

Dostatečná pevnost materiálu v tlaku (1,8 MPa) i jedinečné stavebně fyzikální a hygienické parametry předurčují tvárnice Ytong Theta k širokému použití pro bytové a občanské stavby. Tvárnice jsou vhodné pro obvodové stěny skeletových vysokopodlažních domů, u kterých se ideálně uplatní jejich vyvážená kombinace nízké hmotnosti a výjimečných hodnot tepelné izolace.

Obvodová stěna Ytong Theta tloušťky 375 mm má téměř dvojnásobný tepelný odpor, než vyžadují současné normy pro bytové a občanské stavby. Bez dodatečné tepelné izolace, přitom s nízkou tloušťkou 375 mm.

Nízkoenergetický standard stavby se projeví v jejím zvýšeném komfortu i v minimálních nákladech na vytápění. Při výstavbě navíc dochází k úsporám zastavěného prostoru i ke zjednodušení dopravy a manipulace s materiálem. Značné prostředky při výstavbě šetří také jedinečná rychlost a produktivita zdění.

Ytong Theta: zdivo s výjimečnými tepelněizolačními vlastnostmi pro úsporné byty nebo kanceláře

Ytong Theta nabízí komplexní řešení

Pro zabránění tepelných mostů v obvodových pláštích Ytong Theta je vhodné předsazení stěn před nosný systém skeletu stavby. V případech, kdy to dispozice a architektura stavby nedovoluje, je vhodné sloupy zapustit do obvodové stěny alespoň o 120 mm a dodatečně zaizolovat izolačními deskami Ytong Multipor.

Ty mají stejnou strukturu, složení i vzhled jako Ytong Theta, ale dosahují ještě vyšší – téměř dvojnásobné tepelné izolace (λ = 0,045 W/mK). Desky se na podklad lepí speciální difusně otevřenou maltou Multipor a jsou vhodné i pro izolaci dalších tepelných mostů, jako je napojení stropů a obvodového zdiva.

Nízká hmotnost tvárnic představuje minimální zatížení pro nástavby a přístavby starších domů

Pro nejjednodušší nástavby domů

Nízká hmotnost a vysoká tepelná izolace při minimální tloušťce stěny se plně uplatňují také u nástaveb a přístaveb starších domů. Nástavby z tvárnic Ytong Theta vyvozují minimální zatížení konstrukčního systému domu a přitom vytváří plnohodnotné nové zděné prostory. Dostatečná pevnost zdiva v tlaku umožňuje statické využití stěn například pro podepření střešních konstrukcí. V případě vysokých zatížení je možné zdivo elegantně kombinovat s únosnějšími třídami pórobetonu Ytong nebo s akustickými vápenopískovými tvárnicemi Silka od stejného výrobce.

Tím, že u izolačních tvárnic Ytong Theta odpadá potřeba vnějšího zateplení, výrazně se zjednodušuje projekt i realizace nástaveb. Nové zdivo je možné plynule navázat na stávající obvodové stěny a jednoduše napojit i povrchové fasádní úpravy. Bez tepelných mostů a bez komplikací, u historických staveb i panelových domů.

Tvarnice Ytong Theta se mohou v masovém měřítku uplatnit také v rámci revitalizace panelových sidlišť

Ytong Theta šetří čas i rozpočet

Rychlost, přesnost a stavební produktivita zásadně ovlivňují cenu stavebních prací u novostaveb i rekonstrukcí. U přístaveb a nástaveb domů, které probíhají za plného provozu, má rychlost a jednoduchost realizace dvojnásobný význam. Přesné zdění s minimální spotřebou malt, výjimečná rychlost stavby, minimální technologické přestávky, snadné rozvody a instalace, obvodové zdivo bez fasádního zateplení – to jsou vlastnosti, kterými Ytong sráží termín i náklady stavby na minimum.

Ytong Theta je výjimečný materiál. Příznivá cena tvárnic, jednoduché projektování, nízká spotřeba a obrovské úspory při výstavbě z něj činí ideální dostupné řešení pro každého investora.

Autor: Daniela Richterová
Foto: Archiv firmy