Mezinárodní sympozium Sanace betonových konstrukcí 2000

Letos se již podesáté sejde na brněnském výstavišti ve dnech 10. a 11. května velmi reprezentativní skupina odborníků z oblasti sanací betonových konstrukcí na symposiu »Sanace betonových konstrukcí – 2000«. Jedná se o akci, kterou pořádá Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK). Toto symposium se koná v prostorách brněnského výstaviště, především v rotundě pavilonu »A«. To samozřejmě není věc náhody, tyto překrásné – betonové a železobetonové prostory – jsou zde již více jak 70 let. Zajímavé a příznačné pro činnost SSBK je, že pavilon »A« byl již také sanován – a poté perfektně slouží dále.

Symposia se každoročně účastní velký počet odborníků na sanace betonových konstrukcí, kteří jsou jednak z řad potenciálních zákazníků – významných investorů, jednak z řad dodavatelských a inženýrských firem, které se snaží trhu nabízet své sanační produkty. Jsou zde také přítomni zástupci odborně zaměřených škol – jak učitelé, tak i studenti. Setkání má mezinárodní charakter, jak dokazuje zájem zahraničních účastníků. Celkově se každoročně symposia účastní cca 400 zástupců různých firem a organizací.

Symposium je místem, kde je možno absolvovat celý maratón všech přednášek. Přednášky jsou rozděleny do odborných bloků, takže každý si může vybrat téma, které ho zajímá. Domníváme se, že na symposiu dochází v jeho odborné i společenské části k velkému množství různých setkání, která jsou pro všechny zúčastněné také velmi důležitá. V průběhu symposia se také koná výstava sanačních technologií, která je spojena s praktickými ukázkami těchto technologií.

Záštitu nad symposiem a členství v čestném předsednictvu a v organizačním výboru přijímá každoročně mnoho velmi významných našich i zahraničních osobností věnujících se oboru sanací betonových konstrukcí.

V letošním roce stejně jako loni, budou udělena čestná ocenění za vynikající úspěchy v sanacích betonových konstrukcí, totiž tituly »Sanační dílo roku 1999« a »Významná osobnost v oboru sanací betonových konstrukcí«. Tato ocenění jsou odbornou veřejností považována za prestižní, která odměňují průkopnické činy organizací a osob na poli sanací betonových konstrukcí.

Celé symposium je organizováno tak, že jednotlivé kapitoly - odborné bloky jsou rozděleny ke »správě« jednotlivým garantům bloků, kteří mají co říci k problematice sanací. Následuje seznam odborných bloků, které budou v programu symposia v roce 2000.

Relativně krátké bloky přednášek jsou vyváženy spíše delšími časy, které jsou určeny pro diskuse, pro navazování neformálních kontaktů, které jsou dle našeho názoru velmi důležité, a pro které jistě mnoho z nás sem přichází.

Jako zcela nové téma, které se bude letos poprvé prolínat několika odbornými bloky, jsou sanace obytných panelových domů. Jedná se jistě o velice zajímavé téma, které je možno vlastně považovat již dnes za jeden z nejdynamičtějších budoucích směrů stavebnictví v České republice.

Účast na symposiu jistě není určena jen pro ty, kteří již zde byli a každý rok se vracejí, ale především pro ty, kteří by se rádi o tomto novém oboru stavebnictví něco dozvěděli. Sborník přednášek ze symposia je možno považovat za »encyklopedii« sanací betonových konstrukcí, zvláště, když je možnost v odborné knihovně k sobě řadit jednotlivé ročníky sborníků.

Proto nelze než doporučit účast na symposiu, kde je možno během krátké doby si udělat velmi vypovídající obraz o dění na poli sanací betonových konstrukcí. Zároveň každý účastník může prostřednictvím svého zapojení se do přednášek, či do odborných diskusí obohatit ostatní o své vlastní pozitivní i negativní zkušenosti se sanacemi.

Zájemci o účast na symposiu »Sanace betonových konstrukcí – 2000«, se mohou obrátit na sekretariát SSBK, kde vám rádi poskytnou ještě více informací o chystané akci.


Blok č. Název bloku Grant bloku
I Návrh a příprava sanací betonových konstrukcí Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc.
II Sanace betonových konstrukcí Doc. Ing. Jan Tomek, CSc.
III Sanace, rekonstrukce a údržba panelových domů Doc. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
IV Technická vybavení pro sanace betonových konstrukcí Ing. Zdeněk jeřábek, CSc.
V Vady a poruchy betonových konstrukcí Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
VI Materiály pro sanace betonových konstrukcí Doc. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
VII Volná rozprava - diskusní blok  

Autor: Ing. Zdeněk Jeřábek
Foto: Archiv firmy