Systém vnitřního zateplení iQ-Therm

Zateplování staveb se stalo příkazem dne. Ty tam jsou poklidné doby s vyhlídkou levného vytápění sibiřským plynem či dotovanými přímotopy. Snažíme se na energii výrazně ušetřit. Jak ale šetřit ve společném domě, kde není dohoda se spoluvlastníky? Jak zlepšit parametry zdiva, když na fasádě nesmí být či nechceme mít kontaktní zateplovací systém? Remmers nabízí řešení, iQ-Therm, inteligentní systém vnitřního zateplení.

Standardní zateplovací systémy používané na vnitřním líci zdiva mají řadu podmínek a úskalí. Prvním je použití parozábrany. Při zateplení fasády se rosný bod posouvá směrem ven ze stavby. Byl-li před úpravou někde na či pod vnitřní omítkou, po zateplení je ve zdivu, nejlépe až pod zateplovacím systémem. To znamená, že vlhký vzduch proniká zdivem až k fasádě, kde část vlhkosti zkondenzuje. Kondenzací vodní páry se vytvoří podtlak, nasaje další vzduch. Cesta vzduchu je ale dlouhá, pomalá.

Kondenzace vlhkosti

Při zateplení zevnitř se rosný bod posune pod zateplovací systém relativně tenkou vrstvu se spárami. Vlhký vzduch, pokud pronikne spárou, kondenzuje a v případné dutině rostou plísně. Možnost odparu je malá, daná výměnou vzduchu v dutině. Výměně již nenahrává podtlak.

Aby ke kondenzaci vlhkosti pod vnitřním zateplovacím systémem nedocházelo, opatřuje se standardně líc v místnosti parozábranou, zpravidla fólií, která brání pronikání vlhkého vzduchu do zateplení. Fólie je ale umístěna blízko líce, tam, kde hrozí perforace hřebíky a vruty, elektroinstalacemi a podobně. Těžko řešitelným problémem jsou vždy detaily, prostupy oken, dveří, napojení vnitřního zdiva a zateplení tepelných mostů na nich vznikajících.

Pro řešení problematických detailů uvnitř staveb, na kterých kondenzuje voda a dochází k růstu plísní, se již několik let používají tepelně-izolační kapilárně aktivní omítky nebo kalciumsilikátové desky. Jejich schopnost zateplení je však omezená díky vysokému obsahu těžké anorganické látky, cementu nebo křemičitanu. Tyto systémy jsou kapilárně aktivní, tedy nasákavé. Výhodou je proto velmi rychlé odvádění vznikajícího kondenzátu k vnitřnímu líci zdiva, kde se může rychle odpařit do cirkulujícího vzduchu v místnosti.

Schéma funkce zateplovacího systému iQ Therm

Systém bez parozábrany

Remmers nyní přichází se systémem bez parozábrany: naopak by zde parozábrana paradoxně zhoršila tepelně izolační vlastnosti zdiva. iQ-Therm, inteligentní systém vnitřního zateplení, který jedinečně spojuje kapilaritu a nasákavost kalciumsilikátových desek s tepelně-izolačními vlastnostmi organické pěny. Celý systém je doplněn speciální lehčenou vnitřní omítkou, schopnou regulovat vlhkost vzduchu uvnitř místnosti. Omítka pohlcuje vysokou vlhkost, stejně tak odpařuje vlhkost v případě výrazně suššího vzduchu. Tím je zabráněno, aby na líci rostly plísně.

Systém je založen na deskách z pěnového polyuretanu. Standardní tloušťka desek je 50 mm (nově i 80 mm), jsou pravidelně v síti po 4 cm kolmo k povrchu perforovány. V otvorech jsou vyplněny vysoce nasákavou minerální hmotou. Desky se lepí na zdivo (omítku) pomocí silně nasákavého speciálního stavebního lepidla (iQ Fix). Vnitřní líc desek se po nalepení na zeď opatří silnou vrstvou nasákavé omítky (iQ Top) s vlhkostně regulační schopností.

Postup aplikace zateplovacího systému iQ Therm

Funkce systému

Vzduch, který pronikne přes lícovou omítku, přes perforovanou desku a lepidlo, se na líci či uvnitř zdiva ochladí a vlhkost částečně zkondenzuje. Kondenzát se díky nasákavosti lepidla, hmoty uvnitř otvorů v desce a lícní omítky roznese jednak do zdiva, jednak až k líci zateplení. Na líci se v příhodném okamžiku může odpařit. Do suché zóny na povrchu omítky se posune vlhkost z vlhčích míst a transport vlhkosti z místa vzniku kondenzátu je poměrně rychlý.

Celý systém dokončují povrchové úpravy omítky, jednak nasákavý prodyšný štuk iQ Fill a barva s podobnými vlastnostmi iQ Paint. Zateplovací efekt systému je poměrně značný díky vysokému tepelnému odporu desky (λ = 0,031 W/mK).

Systém musí řešit i problém tepelných mostů: k tomu slouží klínové desky iQ Therm K50, které klesající tloušťkou od 50 do 10 mm překonávají tepelný most jak na tvrdém stropě, tak na vnitřní zdi vycházející z obvodového zdiva. Dalším řešeným problémem jsou niky oken, které neposkytují dostatečný prostor pro 50 mm desku. Do nik je určena speciální deska iQ Therm L15 o tloušťce 15 mm.

Součásti systému iQ Therm

Vhodná alternativa

Výhodou systému je možnost selektivně vyřešit problémy jednoho bytu, případně jedné místnosti, jedné zdi. Oproti klasickému vnějšímu kontaktnímu zateplení nemusíme provádět zateplení celé jedné fasády domu, odpadnou případné následné práce na střeše a výměny oplechování. Pomocí iQ Thermu lze zateplit byt bez nutnosti ztratit cenný a krásný líc fasády: například ozdobné štukové nebo lícové cihelné.

V porovnání se zateplením na vnitřním líci s parozábranou nabízí iQ Therm jistotu při následném zavěšování dekoračních předmětů a nábytku, není tedy strach z porušení funkce parozábrany a jejích následků. Vrstva lícové omítky v tloušťce 10–15 mm dává i prostor pro osazení subtilnějších instalací. Je samozřejmě potřebné, aby zateplované zdivo bylo chráněno proti pronikání vlhkosti zezadu či vzlínání odspodu. Pokud by zezadu zateplení bylo dotováno vlhkostí, nebude funkce ohrožena, avšak nebylo by možné k němu přistavit nábytek: systém rychle vydává vlhkost zpoza zateplovacího souvrství. Pokud by přísun vlhkosti byl trvalý, zvlhčovaly by se předměty s kontaktu s lícem.

iQ Therm je alternativou, která by měla doplnit stávající systémy zateplení. Výhodou je jednoduchost, rychlost a relativní čistota aplikace, spočívající v nalepení na líc stávající omítky a zaomítnutí. Úpravy lze provádět během minimálních odstávek, nehrozí vystěhovávání prostor pro stavební výrobu. Tento způsob zateplování jistě nevytlačí z trhu jednodušší vnější KZS. Poskytuje však další možnost, vedoucí k úsporám nákladů na vytápění některých staveb, u kterých KZS není vhodný.

Autor:
Foto: Archiv firmy