iQ Therm – udrží teplo v objektu a poradí si s kondenzační vlhkostí

Staré stavby spotřebují asi třikrát vice energie než nově postavené. Byly prokázané až 40% ztráty energie. V důsledku toho se klade čím dál větší důraz na jejich renovaci a izolaci. Zateplovat vnější plášť budovy je dnes už běžná záležitost. Je však řada takových objektů, kde nelze tuto technologii provést. Proto se hledalo řešení, jak podobné objekty dál využívat, aniž by měly nálepku „provozně drahé“ a nebo se jich raději zbavit.

Kdy zateplovat zvenčí a kdy zevnitř

Proč přijít na trh s novým a převratným systémem, když zateplovat zvenčí je již dlouholetou praxí ověřená technologie? Proč se tedy vůbec zabývat touto myšlenkou? Odpovědí je novinka společnosti Remmers, protože setkat se v praxi s problémem nemožnosti zateplit vnější plášť budovy je dnes velice častý jev. Pojďme si naznačit důvody, kdy nemůžeme zateplovat budovu zvenčí a v kostce shrnout podstatu této jakési opačné technologie oproti zateplení zvenčí. Systém je tedy alternativou pro zateplení budovy s cennou nebo historickou fasádou. Lze jím zateplit v bytovém domě jen jeden byt či jednu velice chladnou místnost. Nový systém zateplení je podobně úsporný jako ETICS. Je nutné ale zachovávat systémovou skladbu (nasákavost). Tato technologie je nenáročná i pro samotného zhotovitele.

Definice systému

Novinka firmy Remmers, inteligentní tepelná izolace na vnitřní stěny obvodového zdiva iQ-Therm, spojuje kapilární otevřenost, tepelnou izolaci a regulaci vlhkosti vzduchu v jednom systému. Nabízí jedinečnou kombinaci z aplikačně spolehlivých, osvědčených kapilárně aktivních materiálů z křemičitanu vápenatého a vysoké tepelně izolační schopnosti organických pěn. Mimořádně vysoké tepelně izolační schopnosti splňují kritéria vyhlášky o úspoře energie. Absolutně prodyšný systém, zaručuje stoprocentní ochranu před vlhkostí a plísněmi. Reguluje vlhkost vzduchu a zajišťuje příjemné klima v místnosti. Výrazně a trvale snižuje náklady na topení. Systém je použitelný ve všech budovách a obytných místnostech bez optické změny fasád. Díky extrémně malé tloušťce systému, snadnému zpracování nabízí možnost použití také na dílčích plochách.

Důležité je nejen co cítíme, ale zároveň i co naměříme a následně zaplatíme

Nemovitost znamená finanční zajištění. Její hodnota se zvyšuje provedením tepelně izolačních opatření, která otevírají možnosti přímé úspory energie – sníží se náklady na topení. Investice do tepelně izolačních opatření se prostě vyplatí! Hlavně tehdy, jestliže se sanace spojí s plánovanou renovací.

Objekt bez vnitřní izolace Remmers iQ-Therm
Objekt s vnitřní izolací Remmers iQ-Therm

iQ-Therm

Teplota povrchu konstrukce v místnosti má velký vliv na pocitovou teplotu a následně pohodu. Zvýší-li se teplota povrchu stěn pomocí systému iQ-Therm, může se nadto snížit teplota v prostoru. Snížením pokojové teploty o 1°C můžeme ušetřit asi 6 % nákladů na energii.

Současně se výrazně zkrátí roztápěcí fáze potřebná pro temperování místnosti a místnost se může jako příjemně temperovaný prostor krátkodobě využívat. Optimalizuje se tím energetické využívání fosilních paliv.

Návratnost investice do zateplovacího systému iQ-THERM

Jestliže plánujete přestavbu, sanaci nebo modernizaci stavebního objektu, činí zvýšené náklady na tepelnou izolaci vnitřních stěn pomocí systému iQ-Therm v rámci celkového opatřeni asi 50 % ve srovnání s běžnou renovací. Podle údajů statistického úřadu stouply ceny energií od roku 2001 do roku 2009 o více než 30 %. Kdo chce efektivně šetřit, sáhne po odborně navržené tepelné izolaci pro snížení spotřeby energie.

Je uvažován standardní dvoupatrový rodinný dům se šíří stěn 45 cm z plných pálených cihel a vápenocementovou omítkou na vnitřní i vnější straně o tloušťce 2 cm. Půdorysné rozměry domu jsou 10 × 10 m a výška stropů 3 m. Dům je vytápěn zemním plynem. Výměra zateplované vnitřní plochy je 135 m2. Šíře izolantu (speciálních PUR desek iQ-THERM) 5 cm. Náklady na pořízení systému činí 243 000 Kč. Dále je uvažováno s průměrným navyšováním ceny zemního plynu o 5 % ročně. Úspora nákladů na vytápěni po aplikaci zateplovacího systému činí již první rok cca 26 000 Kč. Návratnost investice do systému vychází tedy na necelých 8 let.

Výpočtový program iQ-Lator matematicky nastaví parametry systému

Do výpočtového programu zadáme stávající strukturu, a tedy skladbu stavební konstrukce, která je předmětem energetické sanace, včetně tlouštěk jednotlivých vrstev (zdivo a omítky). Poté přiřadíme směrem do interiéru kompletní skladbu zateplovacího systému iQ-Therm. Dále zadáváme požadované teploty interiéru, a to v zimní a letním období. Zároveň teploty exteriéru, rovněž v zimním a letním období, které jsou odpovídající pro danou lokalitu, kde se objekt nachází. Na výstupu pak sleduje parametry, které nám zároveň určují funkčnost systému.

Sledované parametry:

 • U – součinitel prostupu tepla (za mokra)
 • U – součinitel prostupu tepla (za sucha)
 • R – tepelný odpor celé skladby
 • Mc – množství kondenzátu
 • d – počet dnů pro nutné vyschnutí kondenzátu v letním období

Vypočtené výsledky a závěr:

Přesně stanovené hodnoty zde uvedených parametrů nám zajišťují fungování systému, a tedy smysluplnost plánované investice.

Systémové komponenty

Základem systému je vysoce tepelně izolační polyuretanová pěnová deska opatřena pravidelnými otvory, které jsou umístěny svisle k povrchu. Tyto otvory jsou vytvořené strojně a vyplněné speciální minerální směsí, která je velmi kapilárně aktivní a nasákavá.

iQ-Fix

 • Prodyšná kapilárně aktivní lepicí malta,
 • nanáší se celoplošně na obě plochy (základovou i desku),
 • neměla by být na stykových hranách desek, jen na lepené ploše,
 • zpracovatelnost 60 min., na 25 kg prášku cca 7 až 8 l vody, míchat 3 min.,
 • lze vyrovnat i případné nerovnosti, ale max. do 5 mm,
 • na desku a základ nanášíme zubovým hladítkem (zub > 6 až 8 mm).

iQ-Therm

 • Vnitřní izolační deska tl. 30, 50 a 80 mm – spotřeba 1 m2,
 • desky se kladou tzv. do vazby, nikoliv do kříže,
 • pro některé detaily a špalety oken desky o tl. L 15 mm a K 50 mm.

iQ-Top

 • Omítka reagující na vnitřní klima objektu,
 • odvádí vzdušnou vlhkost,
 • kapilárně aktivní s izolačními vlastnostmi,
 • na 20 kg prášku cca 6,1 až 6,4 l vody, míchat 3 min.,
 • nanáší se v tl. 10 mm a zpracovatelnost 30 min.,
 • požadovanou vrstvu vytvoříme pomocí omítníků (10–15 mm)a rohovek u oken a nárožích,
 • nanesenou omítku strhneme latí a zahladíme dřevěným hladítkem či hladítkem z polystyrenu,
 • cca po 45–60 min (dle okolností) vyhladíme hladítkem s červenou gumou.

iQ-Tex

 • Výztužná tkanina, která se zapracovává do iQ-TOP,
 • iQ-TOP naneseme na desku, iQ-Therm pomocí zubového hladítka (zub cca 10 mm), do které zapracujeme tkaninu, poté doplníme iQ-TOP na požadovanou tl. 10 mm.

iQ-Paint

 • Nátěrová hmota,
 • ředí se 10 % vody.

iQ-Therm je důležitou složkou souboru opatření pro energetickou sanaci stávajícího stavebního fondu! Jestliže jsou z ekonomických či jiných důvodů (např. pro požadavky památkové péče) možnosti stavebních uprav omezeny, je třeba nalézt únosný kompromis mezi tepelnou ochranou a bytovým komfortem, daným rozpočtem, popřípadě nutnosti zachování historické fasády.

Díky svým jedinečným vlastnostem nabízí systém iQ-Therm komplexní a vyspělé řešení, určené speciálně jako kapilárně aktivní a vysoce izolující tepelná ochrana objektů.

Autor:
Foto: Archiv firmy Remmers s.r.o.