Systémy OBO Bettermann, součást designového řešení místností

Je mnoho prostor, v nichž se setkávají a zdržují lidé. Některé slouží k bydleni, jiné k práci, oslavám nebo spánku. Jedno mají však společné. Je nezbytné do nich přivádět elektrickou energii a data, přičemž toto „zásobování“ má tři základní rozměry: podlahu, strop a stěny.

Každý druhý prostor přitom vyžaduje pro uvedené tři rozměry specifickou podobu a způsob realizace souvisejících rozvodů. Systémová řešení od OBO Bettermann nabízejí splnění všech těchto velmi rozmanitých požadavků, přičemž souhra mezi použitými materiály, jejich tvar, struktura a povrch závisí téměř výhradně na požadovaném designovém provedení a způsobu využití okolního prostoru.

Zakázkové bronzové provedení kazety UDHOME v dlažbě Neues Museum, Berlin

Podlaha

Podlaha místnosti umožňuje tři způsoby přívodu elektrické energie a dat. Z plochy mazaniny, prostřednictvím systémové podlahy a v podobě obvodových vývodů.

Přívod z plochy je osvědčené řešení vycházející z pevně navržené struktury otevřených nebo uzavřených propojovacích kanálů uložených v podlahové mazanině a osazených v požadovaných místech přístrojovými vývody. Strukturu kanálů již nelze následně měnit a u kanálů překrytých mazaninou, kdy z podlahové mazaniny vystupují pouze jednotlivé přístrojové vývody, platí totéž omezení i pro přístrojové vývody. Přes neměnné rozložení kanálů a někdy i vývodů v sobě tento druh podlahových rozvodů OBO skrývá nepřeberné množství vizuálních podob a technických řešení navazujících na druh podlahové krytiny, způsob její údržby, požadovanou zátěž, počet přípojných míst a architektonické ztvárnění okolního prostoru. To vše včetně možnosti individuálních řešení využívaných zejména v historických objektech.

Klasický plastový parapetní kanál GK 70x130 mm v moderně stylizované kanceláři.

Dlouhodobě flexibilní zůstává naopak systémová, resp. dvojitá podlaha. V jejím případě lze kdykoliv dodatečně instalovat nebo přemisťovat přístrojové vývody přesunem nebo výměnou pochozích podlahových desek s přímo vestavěnými podlahovými přístrojovými jednotkami nejrůznějšího provedení a velikosti.

Přívody po okrajích podlahy řeší specifický kanálový systém, jehož aplikace se nabízí především v místnostech s plochami prosklenými až k úrovni podlahy. Přípojná místa silových i datových rozvodů a nejrůznější napáječe výpočetní techniky apod. jsou v něm trvale skryty pod nenápadným podlahovým víkem s kartáčovou lištou, kterou vycházejí nejkratší cestou jen přívody k jednotlivým spotřebičům. Víka jsou překryta podlahovou krytinou, takže je lze začlenit do každého interiéru a celistvost podlahové krytiny v tomto případě neruší žádné přístrojové vývody, nástavce nebo kazety. Vstup ke skrytým přípojným místům přitom zůstává velice jednoduchý.

Kovový přístrojový vývod GRAF9 v podlaze autosalonu s mokrou údržbou a velkou zátěží.

Strop

Připojení ze stropu představuje souhrn prostorově nenáročných, a přitom flexibilních možností, kombinujících průmyslový design s moderní technikou. Technicky vysoce kvalitně zpracované klasické kabelové žlaby OBO měly původně reprezentovat ryze funkční řešení. V otevřeně strukturovaných kancelářích, loftech nebo veřejných prostorách se však mění v neoddělitelnou součást vizuální podoby těchto prostor a ovlivňují tak jejich celkový vzhled i atmosféru.

Důležitý není přitom jen celek volně vedené kabelové trasy, ale i její detaily. Dojem ovlivňují i zdánlivé maličkosti jako struktura děrování žlabů nebo naopak volba plných žlabů, případně kombinace takovéto volby s vhodným odstínem práškového lakování.

Ve velkoprostorových kancelářích se otevřené, téměř volně se vznášející kabelové žlaby často kombinují s instalačními sloupy podlaha/strop, přivádějícími potřebnou energii a data přímo k jednotlivým pracovním místům, bez ohledu na skutečnost, jak a kde jsou v prostoru rozmístěna.

Designový hliníkový parapetní kanál GAD s krytem vývodů a LED podsvícením.

Stěna

Přívod elektrické energie a dat ze stěny je především v kancelářích klasickým a časem prověřeným způsobem řešení elektrických rozvodů. Nástěnné parapetní kanály nebo instalační trubky OBO však plní nejen svůj původní technický účel, ale mohou být i přímou součástí vizuálního ztvárnění interiéru. V závislosti na požadavcích uživatelů lze sladit použité materiály i barvu s designem stěn a současně přivést různé druhy přípojných míst přesně tam, kde jsou třeba.

V esteticky méně exponovaných prostorách plní svůj účel beze zbytku plastová nebo oceloplechová provedení parapetních kanálů. V individuálně řešených místnostech a prostorech se specifickým designem lze s výhodou využít hliníková provedení těchto kanálů s širšími aplikačními a designovými možnostmi. K dispozici je i možnost úplného skrytí přípojných míst, včetně připojených napáječů, nabíječů apod., pod tvarované kryty, popřípadě doplnění kanálového systému o světelné LED pásky, dotvářející a podtrhující světelnou atmosféru místnosti.

Bez ohledu na to, zda je preferována pragmatická účelnost nebo estetika, může být přívod ze stěny pomocí systémů OBO flexibilním a funkčním řešením, podtrhujícím a dotvářejícím podobu příslušných prostor.

Nerezové přístrojové kazety UDHOME v dřevěných palubkách historického Museo della Pieta, Milano
Zdroj:
čerpáno z podkladů společnosti OBO Bettermann, s. r. o.
Autor: Ing. Jiří Burant
Foto: archiv firmy