Teplovzdušné vytápění i do pasivních domů

V podstatě existují jen dva technicky čisté způsoby, které rychle a účinně nastaví vhodnou prostorovou teplotu. Jeden z nich je teplovzdušné vytápění pomocí ventilátorových konvektorů, které dokáží ustavit požadovanou teplotu vzduchu v místnosti během několika minut. Jeho náběhová rychlost a bezmála stoprocentní účinnost je zajímavá pro majitele všech domů, včetně pasivních.

Dorazí-li rodina ze zimní dovolené, prvně nastaví chod vytápění z režimu „dovolená”, kdy jsou teploty udržovány nízké, na režim „plný provoz”, který ustavuje optimální pobytovou teplotu. I když jsou mnozí smířeni, že po zapnutí otopné soustavy čekají dlouhé hodiny, než se v bytě oteplí, není toto čekání nutné. Dobře fungující systém by měl reagovat rychle a člověk by měl hned po zapnutí cítit změnu, tj. růst teploty.

Na začátku je sen či cíl

Už ve fázi plánování bychom měli mít jasno, co je naším ideálem a tomu se snažit přiblížit. Nikde není psáno, že jím jsou tradiční teplovodní radiátory pod okny.

Cílem je kromě úsporného vytápění logicky i takové, které když zapneme, takřka okamžitě cítíme, že pro nás pracuje. Vhodným východiskem tak je například teplovzdušné vytápění, jež pomocí ventilátorových konvektorů vhání do místnosti teplý vzduch.

Podlahový konvektor

Správný návrh vytápění

Výše uvedené řešení, v podobě vytápění teplým vzduchem pomocí ventilátorových konvektorů, si ukážeme na výrobcích firmy MINIB. Tyto konvektory získávají teplo ze soustavy teplovodního vytápění a mohou pracovat i při nízké teplotě. Díky tomu se tak doslova nabízí jejich kombinace s tepelným čerpadlem. Výsledkem je jedno z nejúčinnějších nízkoteplotních způsobů vytápění a v porovnání s běžným typem vytápění i spojené značné úspory. Zejména nové produkty SKF-1 a NKF-1 dosahují v kombinaci s tepelným čerpadlem i více než 50 % úspor provozních výdajů za vytápění při stejném výsledku. V letních měsících se pak jako velmi zajímavá může jevit i schopnost vybraných konvektorů chladit.

Kombinace s větráním

Vysoká energetická účinnost a komfort ještě vyniknou v kombinaci s větráním. To lze řešit vzduchotechnikou, rekuperací, pravidelným větráním a nebo v případě firmy MINIB konvektorem HCM AIR. Tento produkt je totiž opatřen výustkou, která lze napojit na vzduchotechniku. Díky tomu se tak nabízí nejen otopné těleso, ale zároveň prvek umějící přivést do místnosti i čerstvý vzduch.

Konvektor Coil-SD

Náklady na materiál

Při návrhu otopné soustavy je zapotřebí přemýšlet i o hmotnosti otopných těles. Hmotnost se totiž nemusí projevit na ceně výrobku, ale mnohdy se projeví na ceně celé stavby. Jedná se totiž o stálé zatížení, na které musí být budova nadimenzována. Čím vyšší toto zatížení je, tím více je zapotřebí dávat výztuže či betonu do nosných prvků a tím dražší nakonec celá stavba bude.

Výrobky firmy MINIB se z důvodů vysoce kvalitních materiálů stávají i několikanásobně lehčí než výrobky běžné. S tím souvisí nejen odlehčení celé konstrukce, ale i lepší ekologický dopad a menší emise CO2.

Vyspělý design

Vysoká exportní aktivita společnosti MINIB, a.s. svědčí o tom, že její výrobky a zejména pak pokojové ventilátorové konvektory mají i velmi vyspělý design, který snad kromě kontinentální Afriky prošel náročným tržním testem bez dotací a jiných výhod v celém světě. I doprovodná fotodokumentace naznačuje, že pohledové provedení těchto technických zařízení je opravdu špičkové.

Designový konvektor ND

Novinky

Nejnovějšími produkty firmy MINIB jsou konvektory SKF-1 a NKF-1, jež se chlubí velmi vysokými výkony i při nízkých teplotách topné vody. Zajímavý je i PTG konvektor. Ten nepotřebuje kabelový elektrický pohon ze sítě, a tak se hodí do všech míst, kde nelze elektřinu přivést. PTG konvektor si ji totiž pro ventilátor sám vyrábí na základě termoelektrického Peltierova-Seebeckova jevu. Jakmile cirkuluje voda, konvektor začne sám rozhánět vzduch.

Na závěr tohoto příspěvku si přiblížíme ještě dvě přednosti popisovaného vytápění, která lze zařadit mezi nejdůležitější.

Konvektor PTG

Možnost ideálního umístění

Ventilátorové konvektory se umísťují na podlahu nebo do podlahy, a to i do míst, která jsou pro jiné typy vytápění těžko myslitelná. Např. před prosklenou obvodovou stěnu, což umožňuje ohřívat prostor, kde vznikají ztráty a kde bývá v zimě pobyt nepříjemný. Klasické celoplošné podlahové vytápění s vysokou setrvačností bývá pomalé a nedokáže selektivně a pružně reagovat na potřebu vyššího výkonu v blízkosti prosklené obvodové stěny.

Malý obestavěný prostor

Ventilátorové konvektory zaujímají minimální prostor. Konvektory lze zabudovat přímo do podlahy – pod rovinu nášlapného povrchu, kde nepůsobí rušivě. Objem (kubatura) topné vody je v porovnání s běžným vytápěním malý.

O společnosti

Společnost MINIB, a.s. je ryze českou společností, která patří k předním výrobcům konvektorů v České republice. V současné době exportuje své výrobky do třiceti zemí Evropy, Asie, Austrálie i Ameriky. Od roku 1999 systematicky inovuje výrobní technologie a výrobky, investuje nemalé prostředky do vlastního vývoje a konstrukce s cílem nabídnout zákazníkům vyspělá technická a estetická řešení. MINIB je ekonomicky stabilní firma vykazující dlouhodobě kladné hospodářské výsledky. To jí umožňuje investovat prostředky do výzkumu, vývoje, technického zařízení a především do pracovníků, aby zajistila dlouhodobý úspěšný rozvoj společnosti.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy