Teracová dlažba - pevná, stálá, odolná a krásná

Pomocí přívlastků, uvedených v záhlaví tohoto článku, by se daly jednoduše charakterizovat vlastnosti teracové dlažby - klasického výrobku, který se ve stavebnictví v různých obměnách používá několik staletí. Její základní charakteristické vlastnosti – pevnost, odolnost, houževnatost a také snadná udržovatelnost jí předurčují k široké škále použití nejen v průmyslu, ale i v reprezentativních plochách. Tyto parametry jsou založeny na materiálu a výrobním postupu, který se pro výrobu dlažeb používá. Na podrobnosti, týkající se tohoto výrobku, jsme se zeptali Radka Hlavinky, ředitele společnosti Cidemat Hranice s.r.o.

Jaké hlavní výhody přináší teracová dlažba svým uživatelům?

Teracová dlažba nalezne uplatnění v obchodních provozech, školách, průchodech, nebytových, ale i reprezentativních prostorech; optimálně slouží v průmyslových provozech, kde dokáže díky svým vlastnostem splnit nejdůležitější požadavky, které jsou na tyto plochy kladeny. Nízká nasákavost, mrazuvzdornost a pevnost v ohybu dávají základní předpoklady pro snadnou udržovatelnost v těchto provozech i při vysokém namáhání. Houževnatost, daná použitým materiálem a výrobní technologií, umožňuje použití teracové dlažby v prostorách velmi namáhaných např. pohybem vysokozdvižných vozíků.

Teracová dlažba má vůči ostatním mate-riálům jednu velkou výhodu. Již položenou dlažbu lze téměř vždy zrenovovat broušením. Tímto postupem získáme prakticky »novou podlahovou« plochu bez nákladného bourání a instalace nové podlahy. Samozřejmě záleží na stavu položené dlažby před vlastním broušením.

Uvedeným postupem lze vybrousit i nově položenou teracovou dlažbu tak, aby povrch podlahy byl jednolitý, bez nejmenších nerovností. Tato metoda broušení, až po položení a spárování, se velmi často používá v Anglii. V naší republice se s takto vybroušenou teracovou dlažbou po položení můžeme setkat v supermarketech TESCO Praha - Letňany, Ostrava a Brno.

Můžete našim čtenářům přiblížit výrobní program vaší společnosti?

Cidemat Hranice s.r.o. vyrábí a dodává teracovou dlažbu hladkou TEREZA, s reliéfem ORNELA a betonovou dlažbu hladkou i s reliéfem BEATRIX. Všechny tyto druhy dlažeb jsou dvouvrstvé. K tomuto základnímu výrobnímu sortimentu nabízíme doplňkový sortiment, například soklíkové pásky, parapetní desky a schodnice, ale také příslušné služby - dopravu dlažby na stavbu, pokládání a impregnaci teracové dlažby po položení.

V základním výrobním sortimentu je 22 různých vzorů dlažby. Teracová dlažba vzhledem k používanému materiálu - teracové a mramorové drti různých barev a frakcí - se mimo jiné své výhodné vlastnosti vyznačuje velkou vzorovou variabilitou. Různým složením drtí a možností barvení do hmoty dává teracová dlažba nepřebernou paletu vzorů kreseb, které může investor či projektant využít pří své práci.

Naše zkušenosti při výrobě speciálních vzorů a různých drtí jsme využili i při náhradě zničených teracových dlažeb v historických budovách, kde jsme se zrnitostí i barevností přizpůsobili původní teracové dlažbě nebo litému teracu.

Jak náročná je pokládka a údržba teracové dlažby?

Užitná a také estetická hodnota podlahy z teracové dlažby není závislá pouze na kvalitě výroby a výstupní kontrole, ale i na dodržení základních principů při pokládce teracové dlažby. Pevnost a kvalita podkladového maltového lože může užitné vlastnosti samotné dlaždice povznést, ale také je zničit. Ani sebelepší dlaždice nedokáže dlouhodobě odolávat vysokému provoznímu zatížení bez zlomení, pokud není řádně a pevně podepřena v celé své ploše v maltovém loži. Následné popraskání dlaždic v ploše nebývá způsobeno nízkou pevností dlažby, ale nekvalitní prací při jejím pokládání. Důležité je dodržet také podmínky dilatace celé plochy tak, aby vlivem pohybu stavby nedocházelo k praskání celých položených ploch.

Nepříznivé vlivy na estetickou kvalitu teracové dlažby se mohou dále stupňovat při nedostatečné nebo nevhodné údržbě při vlastním provoze. Teracovou dlažbu, stejně jako některou keramickou dlažbu a přírodní kámen, je nutno po položení, před zahájením vlastního používání, řádně vyčistit a naimpregnovat. Tento základní postup zajistí uzavření povrchu dlažby před vnikáním nečistot a následně sníží náklady na běžnou provozní údržbu. Uzavření povrchu dlažby zajistí dlouhodobý jas kresby teracové dlažby a zvýší přirozenou krásu přírodního použitého kamene.

Autor:
Foto: -