TOPAS S

Čistírna odpadních vod TOPAS S je zástupcem nejnovější generace čistíren TOPAS, jejichž historie sahá až do roku 1992, kdy byl systém TOPAS poprvé patentován jeho vynálezcem, Ing. Janem Topolem. Od té doby prošly čistírny TOPAS mnohaletým vývojem, který je charakterizován v podstatě neustálým zdokonalováním a současně doprovázen dalšími patenty.

Postupný vývoj provázelo několik etap zdokonalení původní čistírny, např. o pískový filtr, membránovou filtraci, monitorovací modul, řízení GSM či technologii oceloplastových nádrží. Všechny tyto zkušenosti a patenty byly využity při konstrukci nové čistírny TOPAS S, vyráběné od roku 2013. Ta představuje novou generaci domovních čistíren, kdy se současnou úroveň techniky velkých čistíren podařilo aplikovat i na čistírny domovní.

Podívejme se nyní blíže na to, čím tyto čistírny vynikají a neskromně si přiznejme, že udávají směr dalšího vývoje domovních čistíren.

ČOV TOPAS S – po usazení na místo instalace

Hlavní přednosti

Čistírny odpadních vod TOPAS jsou řízeny sofistikovaným programem, který optimalizuje proces čištění, jak z hlediska kvality a množství vody na přítoku, tak z hlediska minimalizace spotřeby elektrické energie nebo dávkování chemikálií. Řídicí jednotka má samozřejmě i další funkce, které jsou dnes u obdobných technických výrobků běžné. Jde např. o hlášení všech možných závad s popisem na displeji, evidenci provozních hodin všech strojů, evidenci o průtoku vody čistírnou v m3/den (součet, průměr, denní max.), možnost přenosu a nastavování všech provozních dat systémem GSM apod.

Základní typ čistírny je možné doplnit o vestavěný pískový filtr s automatickým praním (chráněno EP), který při doplnění o UV lampu umožňuje zpětné využití vody v domácnosti nebo je vhodný pro kapénkovou zálivku. Čistírna je vybavena programem a zařízením k přesnému dávkování chemikálií. Při úplném přerušení přítoku splašků se automaticky zapíná speciální udržovací režim, který zaručí, že čistírna je plně biologicky funkční po dobu minimálně tří měsíců. Testování ve Švédsku prokázalo plnou funkci po 6 měsících bez přítoku. Jedná se tedy o domovní čistírnu, plně vhodnou pro rekreační objekty.

Bohužel na mnoha vodoprávních úřadech systém TOPAS neznají, a tak stále na rekreační objekty doporučují systém septik + zemní filtr. Je to však logické, protože běžné domovní ČOV v těchto podmínkách nefungují.

Nádrže ČOV TOPAS jsou plně samonosné, bez nutnosti obetonování stěn. Technologii TOPAS je možné instalovat prakticky do jakékoliv nádrže, pokud má dostatečný objem. Proto je využívána k rekonstrukci starých nebo i nových, špatně fungujících čistíren.

ČOV TOPAS S – napojení přítoku a odtoku

Instalace ČOV

Při samotné instalaci čistírny TOPAS má zákazník zcela jistě za sebou již spoustu jednání a vyřizování na úřadech. Kolečko začíná na vodoprávním úřadě, kde také vše, v lepším případě povolením čistírny, končí. Zvolený typ čistírny tak často nezávisí jen na vůli zákazníka, ale spíše na tom, kam hodlá vyčištěnou vodu vypouštět a tím, jaké odtokové hodnoty mu vodoprávní legislativa předepisuje.

Při zasakování do podloží je třeba dodržet velmi přísné limity na obsah fosforu v odpadní vodě. Z toho důvodu musí zákazník pořídit k čistírně i dávkování chemikálií na odstranění fosforu, které splnění těchto limitů zajišťuje.

ČOV TOPAS S – po instalaci se zásobníkem vyčištěné vody

Pokud se majitel čistírny rozhodne s vyčištěnou vodou zalévat zahradu, je fosfor přítomný v odpadní vodě výtečným hnojivem. Zálivku je však možné legálně provádět pouze v letním období a na dostatečně velkém pozemku. Zároveň je třeba mít zásobní nádrž na vyčištěnou vodu pro vyvážení v zimním období. Jinak to vodoprávní úřad posoudí jako zasakování a fosfor je třeba odstraňovat.

Ukázka instalace čistírny TOPAS S pro 5 EO (ekvivalentních obyvatel), vybavené pro zasakování i zalévání zahrady (pískový filtr a dávkování chemikálií) je zachycena na fotografiích.

Autor:
Foto: Archiv firmy