Trendy v betonu na seminářích Beton University

První letošní seminář Beton University na téma Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby, pořádaný skupinou Českomoravský beton, se setkal s velkým zájmem široké odborné veřejnosti.

Zcela zaplněný konferenční sál pražského hotelu Olympik potvrdil v polovině března aktuálnost a atraktivitu zvoleného tématu, ale i stále se zvyšující povědomí o projektu Beton University, který vstoupil již do svého čtvrtého ročníku.

Zajímavé příspěvky

Odborníci z řad architektů, projektantů, zástupců stavebních firem, investorů, ale i pedagogů a studentů se v úvodní přednášce Ing. Marie Birnbaumové z Ředitelství silnic a dálnic ČR seznámili s požadavky na betony ze strany zadavatelů. Na téma navázal konkrétními příklady vlastností betonů pro dopravní stavby z nabídky skupiny Českomoravský beton Ing. Robert Coufal, Ph.D. ze společnosti TBG Metrostav. Samostatný blok patřil tématu navrhování modulu pružnosti, metodám jeho zkoušení v laboratoři i v praxi a jeho vazbě na konstrukce dopravních staveb. Závěrečná přednáška dopolední části nastínila problematiku požární ochrany v tunelových stavbách a konkrétní příklady staveb včetně betonů odolných proti požárům.

Přestávku na oběd vystřídaly v odpoledním bloku zajímavé příspěvky zástupců společností Českomoravský cement a Českomoravský štěrk věnované surovinám pro výrobu betonu pro dopravní stavby a jejich vlastnostem. Následující příspěvky představily zajímavé dopravní stavby jako je tunel Dobrovského nebo stavba nových částí pražského metra a otevřely prostor pro závěrečnou diskuzi. Kromě načerpaných informací a odborných časopisů si účastníci mohli odnést také nově aktualizovanou publikaci „Příručka technologa – BETON”, kterou společnost Českomoravský beton, a.s. právě vydala. Koncem března se již seminář zaměřený na dopravní stavby konal také v Ostravě, v září a říjnu se setkání se stejným zaměřením uskuteční ještě v Brně a v Plzni.

Termíny seminářů 4. ročníku Beton University ve druhém pololetí

  • Moderní trendy v betonu I. – Vodotěsné betony
    26. 9. 2013 – Jihlava, EA Business Hotel
  • Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby
    11. 9. 2013 – Brno, hotel International
    9. 10. 2013 – Plzeň, kongresové centrum Parkhotel

Vodotěsné betony

V září se zájemci mohou těšit také na druhý seminář z projektu Beton University, a to na téma Moderní trendy v betonu I. – Vodotěsné betony, který byl v loňském roce účastníky velmi pozitivně hodnocen. Seminář věnovaný problematice vodonepropustného betonu a navrhování konstrukcí z něj mohou zájemci navštívit v Jihlavě.

Zcela zaplněný konferenční sál pražského hotelu Olympik

O Beton University

Cyklus seminářů zaměřených na trendy v oblasti betonů s názvem Beton University organizuje skupina Českomoravský beton spolu se svými dceřinými společnostmi a partnery již čtvrtým rokem. Semináře vedené předními odborníky a profesionály z oboru vždy přiblíží zvolenou problematiku, poskytnou o ní ucelené informace a přinesou poznatky pro praxi na stavbách. Semináře Beton University jsou určeny zejména architektům, projektantům, zástupcům stavebních firem, investorům, stavebním dozorům a dále studentům, pedagogům a široké odborné veřejnosti. Zároveň jsou tradičním místem setkávání odborníků a profesionálů v oboru. Semináře Beton University jsou zařazeny do akreditovaného vzdělávacího programu v projektu celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA.

Na semináře vás zve skupina Českomoravský beton spolu s odbornými a mediálními partnery. Přihlásit se můžete na www.betonuniversity.cz.

Autor:
Foto: Archiv firmy