TROCAL AddOn. Dodatečné plasto-hliníkové okno se žaluzií

Dodatečné plasto-hliníkové křídlo s žaluzií lze namontovat prakticky na každé okenní křídlo a tím podstatně zvýšit estetickou i užitnou funkci okna. O třídu zlepšíme tepelnou izolaci okna, získáme ochranu proti přebytkům slunečního záření, podstatně zlepšíme zvukovou izolaci a okno získá nový výraz. TROCAL AddOn se nabízí k modernizaci oken, ale i na nová okna před zabudováním.

Ne každý inovativní počin má tak silný potenciál zacílit na skutečnou poptávku, jako TROCAL AddOn, respektive KÖMMERLING AddOn, což je jiná obchodní značka pro stejný typ výrobku, nad nímž v obou případech stojí zastřešující podnik Profine GmbH. Zastavme se podrobně u výhod tohoto řešení.

Psal se rok 2003 a technologickou špičkou v oblasti řešení oken byl pětikomorový systém a speciálně okna z profilového systému TROCAL INNONOVA 70. Tehdy se psalo: „Tento vyspělý pětikomorový profil, vybavený izolačním dvojsklem s hodnotou prostupu tepla Ug = 1,1 W/(m2K) a s plastovým distančním rámečkem je schopen plně dostát i těm nejpřísnějším požadavkům nové normy včetně požadavkům na povrchovou kondenzaci.

Toto okno a další jemu podobná, i jiných značek, normě stále vyhovuje. Ale uživatelé často požadují více. Mají kvůli tomu vyměnit okna? Po 20 letech to možná trochu dává smysl, ale co po 10 či 5 letech? Co když se přestěhujeme do developerské novostavby s okenní „klasikou” Ug = 1,1 W/(m2K) bez protisluneční ochrany? Co když ve vlastním domě, který jsme budovali, po roce zjistíme, že jsme měli vybrat lepší okna? Co když totéž zjistíme, když se nová okna teprve chystáme zabudovat?

Důvodů, proč a kdy chceme lepší okna, je celá řada a vlastně to málo závisí na jejich stáří. Závisí to hlavně na našem poznání.

Majitelé, uživatelé a investoři již slyšeli o nízkonergetických, pasivních, nulových a energeticky aktivních domech. Přemýšlejí nad svými výdaji za energie a plánují úplnou energetickou soběstačnost a nezávislost. Tuší, že při silné tepelné izolaci obvodových stěn na úrovni U = 0,11 W/(m2K), které dnes docílíme i jednoduchým jednovrstvým zděním, je použití oken s 10× horší U-hodnotou nesystémové, ne-li přímo plýtvavé.

Nebo požadují, aby je okna dobře chránila před hlukem zvenku a „nekazila” vysokou neprůzvučnost stěn. Ti, kteří prožijí, jak se v teplých měsících pracuje, odpočívá a bydlí za okny, do kterých půl dne praží ostré slunce, většinou zatouží nepustit v těchto dnech slunce vůbec dovnitř. Rychle zjistí, že vnitřní žaluzie nic neřeší, když se o ni málem popálíte...

TROCAL AddOn a tepelná ochrana

Křídlo TROCAL AddOn vytváří mezi zasklením původního okna a její venkovní tabulí skla vzduchově téměř těsnou mezeru, v níž se nachází žaluzie. Tato mezera má tepelný odpor R, který se projeví ve výsledném součiniteli prostupu tepla celé sestavy okna s křídlem. Bez nároku na absolutní přesnost lze zlepšení součinitele Ug původního zasklení (uvažujme zde nejčastější hodnotu na trhu Ug = 1,1 W/(m2K)) na novou úroveň Ug,NOVÝ určit předpisem:

Evropská technická norma ČSN EN ISO 6946 udává pro svisle rozprostřenou mezeru o tloušťce nad cca 2 cm se sálavými „záklopy” – v našem případě tabulemi skla – jednotný tepelný odpor R = 0,157 m2K/W. Dosazením do vzorce dostaneme Ug,NOVÝ = 0,938 W/(m2K). Je to zlepšení, ale postupme dál.

Citovaná norma je u nás předmětem diskuze. Je, mimo jiné, nezvyklé, aby mezera o tloušťce 2 cm měla vždy přesně stejný tepelný odpor jako mezera tlustá 10 cm a dokonce tlustá celý jeden metr atd. Norma tuto podivnost přisuzuje proudění vzduchu. Jenže se objevují měření, která nejsou s touto normou v souladu.

Žaluzie v meziskelní mezeře cca 4 cm musí mít na proudění vzduchu vliv, a navíc jiný, je-li otevřená pro světlo, nebo sklopená. Norma nedává sebemenší návod, je-li, dejme tomu, sklopená žaluzie (v poloze největšího stínění) membránou, která dělí mezeru na dvě o poloviční tloušťce. V takovém případě by pro U-hodnotu platilo Ug,NOVÝ = 0,817 W/(m2K).

Přijmeme-li tedy předpoklad, že je vliv proudění v citované normě přehnaný, můžeme se dostat až k hodnotě Ug,NOVÝ = 0,585 W/(m2K). Připomeňme, že se tato hodnota týká okna s dvojsklem Ug = 1,1 W/(m2K), doplněným dodatečným křídlem TROCAL AddOn. Ošetříme-li takto trojsklo Ug = 0,7, bude Ug,NOVÝ = 0,450 W/(m2K).

TROCAL AddOn a ochrana proti slunci

Zatímco v normativní tepelné technice pracujeme s tepelnými toky o hustotě v řádu desítek W/m2, letní slunce nás zásobuje energetickým tokem 1000 W/m2; ostré sluneční záření, které dopadá na okno s dvojsklem Ug = 1,1 W/(m2K) pod úhlem 30°, dodává do interiéru tepelný tok cca 400 W na každý m2 plochy okna. Tedy 10× víc! Je tedy logické, a možná i důležitější, že se v létě chráníme před sluncem.

Integrovaná žaluzie ve vnějším dodatečném okně TROCAL AddOn sluneční záření zcela zastaví. Sluncem se sice ohřeje, možná na nějakých 50 °C i více, ale z opačné strany již sálá na původní okno jen tepelné záření, které izolační dvojsko nepropouští, přesněji, jen velmi neochotně. Spočítejme si to: je-li uvnitř teplota 25 °C pak je tok tepla dovnitř je 1,1 W/(m2K)×(50–25) K = = 27,5 W/m2. Slovy, 27,5 W na každý m2 takto osluněného okna. To je necelých 7 % z toho, čím zásobuje interiér slunce jedním m2 okna bez žaluzie.

TROCAL AddOn a ochrana proti hluku

Člověk si rychle zvykne na tiché bydlení, kdy není slyšet zvenku žádný hluk. Tuto zdravotní hodnotu, kterou by měl projektant upřednostňovat i před tepelnou ochranou, také přináší okno TROCAL AddOn. Dokonce společně s tepelnou ochranou. Zkoušky, které si výrobce Profine GmbH – HT TROPLAST AG nechal udělat, ukázaly, že lze tímto řešením docílit vážené vzduchové neprůzvučnosti R'w až na úrovni 52 dB. Podstatou tohoto úspěchu je vzduchotěsné napojení dodatečného TROCAL AddOn na na stávající okno.

Přehled předností okna TROCAL AddOn

  • Integrované zastínění,
  • zastínění je chráněno před nepřízní počasí,
  • zvýšená zvuková a tepelná izolace díky dodatečné tabuli skla,
  • použití i na systémech opláštění AluClip,
  • možnost rovinného designu,
  • možnost dodatečné montáže,
  • vysoká efektivita, robustnost a přívětivost k životnímu prostředí,
  • takřka nekonečná množství barevných úprav.

Závěr

Okno TROCAL AddOn s integrovanou žaluzií lze přímo namontovat jak na nové okno, tak dodatečně i na téměř každé starší a již zabudované okno. Jde o jedinečný výrobek, se kterým lze podstatně prodloužit „morální” životnost starších oken a všem – i novým oknům – přidat významné technické vlastnosti, které je kvalifikují i pro domy nejvyšších energetických standardů vč. pasivních apod. Navíc posílí zvukovou ochranu domu, kterému navíc dodají elegantní vzhled.

Autor:
Foto: Archiv firmy