Ilustrační foto: Gunter Nuyts, Shutterstock

Trvale bydlíte v rekreační nemovitosti pořízené na hypotéku? Máte právo na daňový odpočet, rozhodl soud

Vzhledem k převisu poptávky nad nabídkou na trhu s byty a domy volí značné množství Čechů celoroční bydlení v rekreační nemovitosti. Pokud si však takovou nemovitost pořídili na hypotéku, nemohli právě kvůli jejímu zařazení „stavba pro rodinnou rekreaci“ v daňovém přiznání uplatnit odpočet úroků z úvěru na bydlení. Nejvyšší správní soud však nedávno rozhodl, že i chaty či chalupy mohou v případě splnění určitých podmínek splňovat podmínku bytové potřeby a odečet úroků je tak možný.

16. dubna 2021, Praha: Lidé, kteří k celoročnímu bydlení užívají rekreační nemovitost, mají v ní zapsáno trvalé bydliště a žádnou jinou nemovitost nevlastní, mohou dle nejnovějšího rozhodnutí Nejvyššího správního soudu na tuto nemovitost uplatnit daňový odpočet úroků z hypotéky a z úvěrů na bydlení. „Nejvyšší správní soud správně konstatoval, že zařazení nemovitosti v katastru nemovitostí není jediný určující zdroj při posuzování bytové potřeby, která je podmínkou k oprávněnosti využít daňovou slevu odpočtu úroků. Pokud nemovitost fakticky splňuje podmínky a technické parametry rodinného domu, nezáleží na tom, že je v katastru zapsána jako ‚stavba pro rodinnou rekreaci‘,“ komentuje David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.

Rozhodující je realita, nikoli papír

Zákonné podmínky pro odpočet úroků úvěru na bydlení stanovují dvě klíčové podmínky. Za prvé to, že poplatník, který chce uplatnit úroky, musí být účastníkem hypoteční smlouvy, tedy žadatelem či spolužadatelem o hypotéku. Za druhé musí vlastnit nebo spoluvlastnit nemovitost financovanou danou hypotékou, která slouží k řešení bytové potřeby jeho samotného nebo jeho blízkých příbuzných. Zároveň platí, že bytová potřeba není splněna například tehdy, pokud je na úvěr pořízena rekreační chata nebo chalupa nebo pokud je úvěr použit na výstavbu nemovitosti v rámci podnikatelské činnosti či výstavbu za účelem pronájmu.

Nové závěry Nejvyššího správního soudu ovšem ukazují, že právě na podmínky bytové potřeby je potřeba nahlížet v reálném kontextu, nikoliv jen formálně podle toho, jak je stavba zapsána v dokumentaci,“ doplňuje Eim.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Shutterstock

1) Zdroj: GEPARD FINANCE a.s.