Typové domy firmy Hoffmann opět získaly nejvyšší ocenění

Osvědčeným řešením pro stavby energeticky úsporných, nízkoenergetických a pasivních rodinných domů, ale nejen jich, je stavební systém VELOX, jehož největším dodavatelem na náš trh je firma Hoffmann spol. s r.o. Chrudim. O tom, že se její domy líbí, svědčí nejen spokojení zákazníci, ale i řada ocenění a titulů. Mezi nejčerstvější patří titul Top dům 2012 pro dům ABELE v kategorii nad 180 m2 a Dům roku 2012 pro dům IRIS 1.

Firma Hoffmann spol. s r.o. Chrudim působící na českém a slovenském trhu má za sebou přes 1 900 realizací ze stavebního systému VELOX. V její nabídce typových domů jsou nejen domy úsporné (vysoko nad rámec domů stále běžně stavěných), ale zároveň i domy, které se líbí a vycházejí ze znalosti požadavků stavebníků.

Jaká rozhodnutí čekají na budoucí stavebníky?

Rozhodování stavebníků před výstavbou vysněného rodinného domu není zdaleka jednoduché. Jedno z rozhodnutí se týká vnitřní dispozice domu, další rozhodnutí pak budoucí podoby exteriéru a ideálního osazení domu na zvolený pozemek. To vše spojené s výběrem vhodné architektonické a projekční kanceláře. Bude to typový dům, kde jsou už dopředu známy celkové náklady na stavbu při nutné specifikaci použitých materiálů a technologií a který je možné zhlédnout buď na fotografiích, vizualizacích nebo při reálné návštěvě rozestavěné nebo i dokončené stavby a který je možné po dohodnutých úpravách přizpůsobit konkrétním potřebám konkrétních zákazníků? Nebo je lepší nechat si vypracovat individuální projekt, s maximálním respektem ke zvažovanému pozemku, orientaci stavby vůči světovým stranám a zejména s ohledem na životní potřeby a styl nových obyvatel?

Další, a neméně důležité, rozhodnutí je o použitých materiálech popřípadě kompletním stavebním systému, ze kterého bude dům realizován, a také volba topného média a technologie vytápění, zvážení potřebnosti i návratnosti investice do nuceného větrání vzduchu, solárních panelů, fotovoltaických panelů atd. s ohledem na budoucí provozní náklady domu a jeho údržbu.

Výhody stavebního systému VELOX a spolupráce s firmou Hoffmann

Výhod je hned několik a lze je shrnout do následujících sedmi bodů.

1. Více než 50letá tradice

Jedním z důležitých parametrů při výběru materiálu určeného pro stavbu domu je jeho životnost. Stavební systém VELOX, nazývaný také systémem ztraceného bednění ze štěpkocementových desek, vznikl již v roce 1956 v Rakousku, kdy byly vyrobeny první desky. Rodinná firma VELOX-WERK GesmbH využila svých bohatých zkušeností ze stavebnictví a uvedla tak na trh stavební systém, který své přednosti uplatňuje při stavbách rodinných domů, několikapodlažních bytových domů, hotelů, sportovních center, nemocnic, škol, obchodních a administrativních objektů atd. Technologie výroby využívá přírodních materiálů – dřeva a cementu, je energeticky nenáročná a nevznikají při ní žádné exhalace nebo nebezpečné odpady, které by zatěžovaly životní prostředí.

Systém VELOX se postupem času úspěšně rozšířil i mimo území Rakouska. Významnou pozici na trhu si vydobyl i v České republice a na Slovensku, ale i v Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Ukrajině, Pobaltí a v Rusku, kde byl v roce 2003 uveden do provozu nový licenční výrobní závod.

2. Vynikající tepelněizolační vlastnosti a velká schopnost tepelné akumulace

Tepelný odpor obvodové konstrukce lze v závislosti na požadované tloušťce izolace ze samozhášivého, stabilizovaného šedého polystyrenu s přísadou grafitu (desky VELOX EPS plus) zvýšit ze základní hodnoty R = 5,40 m2KW-1 resp. U = 0,18 Wm-2K-1 až na R = 6,96 m2KW-1 resp. U = 0,14 Wm-2K-1 i vyšší. Pro zajímavost uvádíme, že tepelná akumulace betonového jádra systému VELOX je zhruba 7× vyšší než u klasických zdicích materiálů a asi 22× vyšší než u plynosilikátů. Tepelné vlastnosti stěn zaručují, že v domě je příjemné klima v zimních mrazech i v letních parnech. Právě spojení vynikajících izolačních vlastností a vysoké schopnosti teplo akumulovat zajišťuje výrazné snížení nákladů na vytápění oproti jednovrstvým zdícím materiálům.

3. Obrovská variabilita a stabilita

Desky VELOX přebírají vlastnost dřeva, takže jsou velmi dobře opracovatelné – lze je řezat, vrtat, sbíjet hřebíky, frézovat, šroubovat bez hmoždinek. Poréznost jejich povrchu zajišťuje jednak vynikající spojení s omítkou a betonem a zároveň dokonalé tlumící vlastnosti a pohlcování hluku. Vzhledem k dobré opracovatelnosti desek je snadné ze systému VELOX vytvářet mimo běžných stěn i půdorysné oblouky, klenby atd., kde klasické materiály musí být často nahrazeny jinými. Nosné betonové jádro stavby zajišťuje vysokou odolnost stavby.

4. Komplexní řešení stěn, stropů i příček ze stejného materiálu

Komplexnost stavebního systému VELOX je zaručena vlastní výrobou štěpkocementových stropních a příčkových prvků, speciálních spojovacích spon pro výstavbu bednění a dodávkou ocelových prostorových nosníků pro vyztužení stropů.

V celém výrobním procesu je zabezpečena průběžná kontrola dodržování technologie výroby desek, včetně výstupní kontroly rozměrů, pevností desek a všech normových parametrů. To spolu s důslednou kontrolou zabezpečuje vysokou kvalitu desek a tím i výslednou kvalitu stavebního díla.

Top dům 2012 – ABELE

5. Příznivá cena

Pro skupinu zákazníků, kteří se zajímají o materiály s nadstandardními tepelně izolačními vlastnostmi, které při současných (a co teprve budoucích) cenách energií na vytápění stavbu zlevní svými nízkými provozními náklady, je stavební systém VELOX příznivý svou cenou i poměrem výkon/cena.

6. Odborná a kvalitní realizace

Firma Hoffmann zajišťuje montáž stavebního systému VELOX výhradně svými zaškolenými montážními četami, kdy každá z nich má za sebou řádově stovky realizovaných staveb. Tím je zajištěna odborná montáž stavebního systému VELOX jako základ pro bezproblémové pokračování dalších stavební prací, kterou již ocenilo téměř dvě tisícovky zákazníků firmy Hoffmann. Stejně tak je důležitá velká rychlost výstavby bez zvláštních požadavků na zařízení staveniště.

7. Úspěšný vlastní katalog rodinných domů firmy Hoffmann

V poptávaném katalogu firmy Hoffmann najdete typové domy oceněné tituly Dům roku i Top dům: AFRODITE, FORTUNA, PRIMA, které firma nejen nabízí, ale i v počtu desítek i stovek realizuje, a dále i pětici domů pasivních, například SPUCE 20 passive a LIME 20 passive.

Stejně tak Vám pracovníci firmy zdarma připraví cenovou nabídku na Váš individuální projekt vypracovaný i na jinou technologii včetně statického přepracování projektu do stavebního systému VELOX.

Více se o typových domech dozvíte na stránkách www.hoffmann.cz, nebo při návštěvě Stavebních veletrhů v Brně, které se konají ve dnech 24. až 28. dubna 2012 a kde firma Hoffmann spol. s r.o. vystavuje v pavilonu V, stánek číslo 067.

Autor: Ing. Roman Šikl
Foto: Archiv firmy