Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Ucelený cihelný systém pro domy s minimální energetickou náročností

Před dvěma lety přišla společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. na trh s unikátním výrobkem – cihlou HELUZ Family 50 2in1, který v sobě spojuje ty nejlepší vlastnosti kvalitního zdicího materiálu a tepelné izolace. Dnes nabízí ucelený a v detailech propracovaný cihelný systém, jehož základní prvek tvoří právě tato cihla.

Není novinkou, že společnost HELUZ nabízí cihly s integrovanou tepelnou izolací s nejlepšími tepelněizolačními vlastnostmi na českém trhu. Jmenovitě cihly HELUZ Family 50 2in1 pro zdivo s U = 0,11 W/(m2.K), a to při praktické vlhkosti a bez omítek. Tyto cihly tvoří základ pro obálku domu s velmi nízkou tepelnou ztrátou. Pohybujeme se na úrovni vhodného materiálu pro obvodové stěny pasivních a nulových domů. Pouze základní prvek v současnosti nestačí. Je potřeba vyřešit všechny detaily. Kombinovat jednotlivé části konstrukčního systému tak, aby detaily byly jednoduché, dobře se prováděly a přinášely tak zefektivnění výstavby při dosažení nadstandardních tepelněizolačních parametrů obvodové konstrukce.

Ucelený cihelný systém

Jednotlivé prvky obvodového pláště

Představme si jednotlivé prvky obvodového pláště.

1. Základní prvek

Základním prvkem obvodového pláště jsou cihly s integrovanou izolací HELUZ Family 50 2in1 (Uzdiva = = 0,11 W/(m2.K)). Izolace je chráněna v keramickém obalu, čímž je zaručena její životnost a odolnost. Zdivo se vyznačuje vysokým teplotním útlumem, výhodným fázovým posunem a přirozenou difúzní otevřeností.

HELUZ Family 50 2in1

2. Pata stěny

Díky cihlám s integrovanou izolací je možné provádět sokl bez dodatečného zateplení. Izolace uvnitř cihel umožnila výrazné zlepšení tepelněizolačních vlastností cihel ve všech směrech. Sokl lze tedy vytvořit velmi jednoduše – např. ze šalovacích betonových tvárnic se štípanou hranou.

3. Stavební otvory

Pro jednoduché provedení ostění a parapetů stavebních otvorů se vyrábějí doplňkové cihly pro eliminaci tepelného mostu.

4. Ztužující věnce

Na ně je možné použít nové věncovky s integrovanou izolací, které byly navrženy s důrazem na zlepšení tepelněizolačních parametrů. Používají se zejména v nadpraží stavebních otvorů. Mimo stavební otvory je výhodné použít cihly HELUZ Family 25 2in1, provedení detailu se tak výrazně zjednoduší.

5. Napojení střešní konstrukce na zdivo

V místě napojení zdiva a krovu je vhodné použít cihelné bloky HELUZ Family 25 2in1. Detail se provádí jednodušeji, bez tepelného mostu a namísto použití úzkých cihel a izolace je zdivo stabilnější. Věncovky U se použijí pro jednoduché zhotovení ztužujícího věnce bez dodatečného bednění. Zároveň poskytují stejný podklad pro vnitřní omítku – keramický střep – a omítka se tak v tomto místě nemusí vyztužovat sklotextilní síťovinou.

6. Pojiva

Pro založení první řady zdiva na základové desce a v dalších nadzemních podlažích použijeme tepelněizolační maltu se zvýšenou únosností (pevnost 8 MPa po 28 dnech, λ = 0,15 W/(m.K)). Jednoduše tak vylepšíme místa, kde se dříve používala klasická malta. Cihly spojujeme pomocí tenkovrstvé malty s nízkou tepelnou vodivostí nebo pomocí speciální PUR pěny pro zdění.

Závěr

Společnost HELUZ nabízí jako jediná na trhu v ČR takto propracovaný cihelný systém pro jednovrstvé obvodové pláště budov s minimální potřebou energie na vytápění. Zdicí systém HELUZ je při použití cihel Family 2in1 pro obvodové zdivo jedna z nejvhodnějších variant pro stavbu, od které můžete očekávat minimální energetickou náročnost, trvanlivost parametrů a jednoduché a rychlé provedení hrubé stavby systémem stavebnice.

Autor: Ing. Pavel Heinrich
Foto: Archiv firmy