Unikátní obvodová stěna Protect Wall

Firma Knauf byla vždy průkopníkem technicky sofistikovaných řešení a ucelených systémů s jasně definovanými vlastnostmi. Nejinak tomu je i v případě obvodové stěny Protect Wall určené pro dřevostavby, kterou Knauf vyvinul ve spolupráci s firmou Natur Haus a Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským Praha, s.p. (VVÚD).

Cílem bylo vytvořit a hlavně vyzkoušet difúzně otevřenou stěnu, která využije technologie a know-how firmy KNAUF v oblasti suché výstavby i omítkových systémů.

Princip Protect Wall

Jedná se v podstatě o skladbu obvodového pláště složenou z dřevovláknité izolační desky a nosné zavětrovací sádrokartonové desky Knauf Diamant. Toto revoluční řešení, které na trhu zatím nikdo nevyzkoušel, mělo několik úskalí, které bylo nutné vyřešit.

Nová obvodová stěna Protect Wall

Musela být vyvinuta vhodná lepicí a armovací stěrka Uniritmo na dřevovláknitou desku, která nabídne dostatečně nízký faktor difuzního odporu při zachování přídržnosti na tomto izolantu, a současně byla navržena vhodná sádrokartonová deska s jednoduchým zpracováním a mechanickými vlastnostmi desek sádrovláknitých potažmo dřevotřískových. Lepicí a armovací cementová stěrka Knauf Uniritmo funguje s dostatečně nízkým difuzním odporem (v tomto případě μ = 11) na vnější straně dřevovláknité desky a zároveň si zachovává lepicí a armovací vlastnosti jako nosič finální omítky (silikonové omítky Knauf nebo minerální omítky Knauf Kbelorit).

Aby byla zaručena 100% funkčnost obvodové stěny, bylo nutné najít nehořlavý materiál, který dokáže zajistit rámovou tuhost, bude možné jej rovněž snadno zpracovat a bude navíc cenově přijatelný. Tímto materiálem se stala sádrokartonová deska Knauf Diamant 15 mm, která je v této skladbě použita pouze z vnitřní strany rámu.

Proč vlastně dělat difúzně otevřenou konstrukci s izolantem z dřevovláknitých desek? Důvod je prostý. Na trhu je mnoho variant s EPS a minerální vatou a možnosti vývoje jsou prakticky v tomto směru vyčerpány. Cílem konstrukční varianty Protect Wall bylo využít montážní výhody tuhé dřevovláknité izolační desky s vysokou objemovou hmotností a podstatně větší odolností proti povětrnostním podmínkám v čase montáže ve srovnání s hmotami na bázi čedičové vaty, která musí být vždy lepena nebo mechanicky kotvena k plošnému podkladu. Dřevovláknitá deska je naopak pouze mechanicky upevněna (přistřelena) k svislým nosným KVH hranolům a zajišťuje tak montážní tuhost celé stěny. Z vnitřní strany zajišťuje ochranu dřevěného rámu proti ohni kombinace desky Knauf Diamant 15 mm a instalační předstěna z CD profilů a desky Knauf White 12,5 mm. Tato základní varianta vnitřního opláštění může být vždy zaměněna za desku požárně i mechanicky hodnotnější (např. desky Knauf RED, Knauf Diamant, Knauf Vidiwall atd.).

Schéma skladby obvodového pláště

Požární odolnost a další výhody

Požární odolnost této konstrukce je klasifikována hodnotou REI 120 – čili 2 hodiny plného působení požáru a to se zkouškou z obou stran. Neméně revoluční je i fakt, že v dutině mezi KVH hranoly a ani v předsazené stěně není minerální izolace (ani skelná ani kamenná), ale je zde použita foukaná resp. stříkaná celulózová izolace Climacell, která je klasifikována ve třídě reakce na oheň D dle ČSN EN 13 501. Dalo by se tedy říci, že stěna je složena, až na dvě sádrokartonové desky, ze dřeva a papíru, a přesto dosahuje neuvěřitelné požární odolnosti 120 minut.

Zkoušky ve Výzkumném a vývojovém ústavu dřevařským Praha, s.p.

Aby byl zajištěn správný postup montáže a používání této unikátní konstrukce, vypracovala firma Knauf pro tuto stěnu ve spolupráci s VVÚD Směrnici pro výstavbu a provádění konstrukce ProtectWall. V této směrnici jsou popsány jednotlivé kroky a technologické postupy, která mají zajistit to, že zákazník dostane skutečně to, za co si zaplatil a to včetně velmi důležitého Blowerdoor testu, který zjistí míru těsnosti vnější obálky budovy.

Obvodová stěna ProtectWall má mnoho dalších výhod – kromě požární odolnosti REI 120 – nabízí velmi slušné akustické parametry (61 dB) a teplotní fázový posun až 14 hodin díky velké tepelné kapacitě použitých izolačních materiálů na bázi celulózového a dřevěného vlákna. Samozřejmě při správném dimenzování vnitřní dutiny (pouze volbou jiného průřezu nosného prvku) lze tuto stěnu použít i jako obálkovou vrstvu pro pasivní domy a to při minimálních nárocích na zastavěnou plochu.

Autor: Ing. Ivan Sklenář
Foto: Archiv firmy