V roce 1844 byla vyrobena první betonová taška …Historie betonové tašky

Je tomu právě 160 let, kdy v cementárně ve Staudachu (cca 10 km od Chiemsee) byla vyrobena první střešní taška z betonu. Historicky (podle dochovaných dokumentů) je toto prvenství přisuzováno obchodníkovi a továrníkovi Adolphu Kroherovi, který si betonovou tašku přihlásil k patentování. Brzy na to začaly být původní Kroherovy tašky a jejich variace vyráběny a používány v Čechách. Moderní betonová taška a její historie začíná v České republice až rokem 1991.

Adolph Kroher, muž vzdělaný v mnoha oborech, se nejdříve zabýval velkoobchodem s papírem a později činností v oblasti cementu a betonu. Měl k tomu přinejmenším důvod z hlediska geografického, Staudach se nalézá v blízkosti Grassau (Německo), kde se nacházely ideální surovinové zdroje potřebné k výrobě kvalitního cementu. Už odnepaměti se lidé snažili využít to, co měli na dosah bez překonávání velkých vzdáleností, jež obchod a výrobu vždy jen prodražovaly.

První Kroherovy betonové tašky

Kroherovy tašky byly většinou kosočtvercové, tvarované do jednoduchých forem ze železného rámu a dřevěného hranolu. Jeden zručný a zaškolený pracovník jich podle tehdejších záznamů vyrobil 125 kusů za jednu pracovní směnu. Betonová směs se připravovala z cementu a suchého ostrého písku na každou jednotlivou tašku zvláš.. Taška kosočtvercového tvaru vážila 3,2 kg. Na krytí 1 m2 plochy střechy bylo potřeba 15 kusů této tašky, 1 m2 vážil tedy 48 kg (1 m2 nejmodernější betonové krytiny Bramac MAX váží o více než 10 kg méně).

Od počátku sám továrník Kroher dbal na vysokou kvalitu a upřednostňoval ji nad rychlým výdělkem. Při rozšiřování výroby betonových tašek se sám snažil ovlivňovat trh. Proto také prodával nejen ceněný a kvalitní »Staudachovský cement«, ale prodával a zapůjčoval i své stroje na výrobu střešních tašek. Ne úplně se mu to vyplatilo, i tehdy se našli draví soupeři, bez odborných znalostí a nedbající na kvalitu, ale na levnost a rychlost výroby, kteří zaplavovali trh nekvalitními výrobky. Sám pan továrník na tuto nestandardní výrobu upozorňoval ve své brožuře, vydané roku 1878.

V Kroherových závodech se kvalita tašek kontrolovala několikrát. V dílně se nechávaly po dobu 8 - 14 dní, v závislosti na počasí. Po dalším dvou- až tříměsíčním skladování byly tašky volné pro prodej a připraveny pro pokládku na střechu. Správně vyrobená taška měla odolat povětrnostním vlivům bez jakýchkoli změn nejméně 30 let. Dnes, s odstupem času víme, že tašky vydržely mnohokrát déle. Rodina Kroherů podnikala v oblasti výroby betonových tašek až do roku 1929.

Automatizovaná výroba betonové tašky

Skutečně první průmyslová výroba betonových střešních tašek se rozběhla v Anglii v roce 1895. A od roku 1930 můžeme hovořit právě v Anglii o automatizované výrobě betonové tašky. Na výrobky byly dávány dlouholeté záruky, což značně podpořilo jejich rozšíření. Britská firma Redland, která používala zajímavou produkční technologii, se zasloužila o velký převrat ve výrobě betonových střešních tašek.

Po roce 1945 začíná výrobu betonové tašky Rudolf H. Braas v závodě v Hausenstammu u Frankfurtu. Tato společnost zavedla mnoho doplňků a vytvořila komplexní střešní systém.

Firmy Braas a Redland spojily posléze svoje síly a v roce 1954 zahájily výrobu dodnes nejrozšířenější betonové drážkové tašky – tašky Frankfurtské. V roce 1967 zakládá firma Braas společně s rakouským stavebním koncernem Hoffman Maculan společnost BRAMAC. Společnost přebírá pod názvem »Alpská« výrobu Frankfurtské tašky. V roce 1969 je podíl Maculana odkoupen koncernem Wienerberger.

Betonová taška v Čechách

Přestože původní Kroherovy tašky a jejich variace začaly být ve velmi krátké době 1) Vybráno z tiskové zprávy č. 3 z 21. ledna 2004. vyráběny a používány v Čechách (především v oblastech s extrémními klimatickými podmínkami), moderní betonová taška a její historie začíná v České republice až rokem 1991, kdy rakouský Bramac zakládá společně s cihlářskou společností LATER Chrudim dceřinou firmu BRAMAC, spol. s r.o. Byl vybudován závod v Chrudimi. V roce 1993 kupuje Bramac závod Germo Olbramovice a jako třetí a zatím poslední byl dokončen závod v Protivíně v roce 1999.

Betonová střešní krytina je dnes v našem prostředí již krytinou tradiční a její výsledný estetický efekt závisí nejen na řemeslné zručnosti pokrývačů, ale i osvíceností investorů a informovanosti projektantů a architektů.

Bramac střešní systémy, spol. s r.o. je vedoucí firmou na českém trhu v oblasti výroby a prodeje betonových střešních systémů.
Na českém trhu působí od roku 1991, v současnosti vyrábí ve třech závodech na území ČR a zaměstnává 295 lidí. V duchu své firemní filozofie se zaměřuje na vysoký standard služeb a kvalitu všech svých produktů. V roce 1997 byla oceněna certifikátem podle mezinárodního standardu kvality ISO 9002, a to jako první z výrobců střešních krytin v ČR.

Bramac střešní systémy, spol. s r.o. je dceřinou společností rakouské firmy Bramac Dachsysteme International, GmbH, kterou společně vlastní Lafarge Roofing (50 %) a Wienerberger AG (50 %).

Autor:
Foto: Archiv firmy