Váháte, z čeho začít stavět? Zvolte: - Cihelný systém THERMOPOR – příspěvek k jednovrstvému zdění

Společnost Winklmann zastupuje na tuzemském trhu cihly Thermopor. Jedná se o kvalitní cihlářské výrobky pro obvodové zdivo systému pero+drážka nebo maltové kapsy. Sortiment doplňují cihly pro vnitřní nosné a příčkové zdi. V nedávné době byl sortiment rozšířen o keramické překlady, věncové a doplňkové speciální cihly různých formátů.

Cihelné výrobky z pálené hlíny znali a používali pro stavbu domů a hospodářských stavení již naši dávní předkové. Za léta jejich používání ve stavebnictví lze o nich říci, že se jedná o osvědčený materiál s výbornými vlastnostmi, které prověřily již generace stavebníků a uživatelů.

V roce 1998 zahájila dovoz a prodej cihlářských výrobků společnost Winklmann spol. s r.o. se sídlem v Domažlicích. Jedná se o dceřinou společnost výrobce cihlářských výrobků z Německa. Mateřská společnost Winklmann GmbH&Co. KG má své výrobní závody v bavorském Rötzu – nedaleko od hranic s Českou republikou. Rodinný podnik - cihelna s více než stoletou tradicí patří k nejmodernějším v SRN.

Mimo běžnou produkci vyrábějí též speciální cihelné tvarovky, které zapracovává při výrobě JUWO stropů a cihelných velkoplošných panelů, používaných ke stavbě rodinných domků.

Malá vzdálenost cihelny od česko-německých hranic byla jedním z hlavních důvodů pro rozhodnutí výrobce uvést své produkty na trh České republiky.

Společnost Winklmann s.r.o. uvedla v roce 1998 cihly na náš trh pod obchodním označením »THERMOPOR - cihelné bloky z Rötzu - rötzer ziegel«.

Jedná se kvalitní cihlářské výrobky pro obvodové zdivo systému pero-drážka nebo maltové kapsy. Tento základní sortiment doplňují cihly pro vnitřní nosné a příčkové zdi. V loňském a v letošním roce byl rozšířen prodávaný sortiment o keramické překlady, věncovou cihlu a doplňkové speciální cihly různých formátů.

Všechny prodávané výrobky jsou nezávisle odzkoušeny a vlastní prohlášení o shodě na základě českých certifikátů a stavebně technického osvědčení. Kromě toho se cihelna v Rötzu, jako jeden z prvních producentů cihlářských výrobků v SRN, podrobila zkouškám na ekologii a stavební biologii a získala oprávnění užívat označení IBR. Ve zkratce to znamená, že její výrobky splňují přísné normy na hygienické a zdravotně nezávadné bydlení.

Cihelné bloky THERMOPOR používané na vnější zdivo se díky své konstrukci vyznačují velmi dobrým tepelným odporem. Jejich použití při stavbě se uživateli vrátí v úspoře nákladů na vytápění. Těmito vlastnostmi vyniká zejména blok pro tloušťku obvodového zdiva 490 mm. Zdivo vyzděné na tepelně-izolační maltu dosahuje hodnot tepelného odporu R až 3,35 m2K/W, a proto jsou zbytečné jakékoliv dodatečné práce a náklady spojené se zateplením objektu. Vzhledem k jeho velmi dobrým užitným vlastnostem je zajímavá i jeho cena.

Kromě výborných tepelně izolačních vlastností mají moderní cihlářské výrobky oproti ostatním stavebním materiálům ještě další výbornou vlastnost, a tou je velmi dobrá paropropustnost. Při dodržení předepsaných technologických postupů výstavby jsou cihelné výrobky jednoznačně jedničkou v zamezování vzniku plísní a ve tvorbě zdravého klimatu.

Tyto výborné vlastnosti cihel THERMOPOR vedly výrobce k myšlence jejich využití i při výstavbě sklepů nebo suterénů staveb, protože se v současné době tyto prostory již nevyužívají jen jako skladiště, prádelny a kotelny, ale jako prostory pro aktivní odpočinek - posilovny, sauny, místnosti pro ubytování hostů, popř. jako prostory pro přijímání hostů a společenské oslavy. Společnost Winklmann vyvinula a vyrábí pro stavbu sklepů nebo suterénů »sklepní cihly THERMOPOR SC«, které dodává jako jediná na českém trhu.

Mnoho stavebníků má tendenci na zdivu ušetřit a přitom již ve fázi projektování a přípravy výstavby se rozhoduje o budoucích nákladech na provoz domu a o nárocích na zdravé bydlení. Vždyť náklady na zdivo budoucího domu tvoří pouze 1/10 z celkového rozpočtu stavby. Cihly THERMOPOR s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi jsou v současné době neustálého zdražování energií zárukou budoucích úspor.

Společnost WINKLMANN spol. s r.o. zajišťuje velkoobchod s cihlářskými výrobky. Vlastní prodej pro stavebníky provádějí pověření regionální prodejci stavebních materiálů. Jejich seznam dle krajů je uveden na internetových stránkách: www.thermopor.cz.

V případě zájmu o zmíněné cihlářské výrobky společnost Winkmann ochotně zprostředkuje kontakt na nejbližšího prodejce.

V současné době nabízí firma velmi zajímavé předsezónní a jarní slevy.

WINKLMANN spol. s r.o., Spálená 165, 344 00 Domažlice, tel./fax: 379 725 823, 379 723 862, e-mail: info@winklmann.cz, www.thermopor.cz.

Chcete si postavit úsporný dům?

Zaujala Vás cihla jako stavební materiál a nevíte komu svěřit výstavbu Vašeho domu? Radlická cihelna a.s. provádí výstavbu rodinných domů na klíč z produkce cihelny Winklmann pod obchodním označením CIDOR. CIhelné DOmy z Rötzu (CIDOR) jsou »připraveny« dle projektové dokumentace ve výrobní hale včetně ve zdech osazených trubních rozvodů pro instalace a vnitřních omítek formou cihelných velkoplošných panelů. Hrubá stavba takového domu se smontuje na stavební parcele do pěti dnů a kompletní dům na klíč je předán stavebníkovi v lhůtě přesahující jen ve výjimečných případech šest měsíců.

Autor: Ing. Milan Podestát
Foto: Archiv firmy