Valenta–TIZO: Firma realizující hydroizolace plochých střech a ocelové konstrukční systémy

Společnost Valenta-TIZO, tento pojem zazněl v našem časopise již vícekrát. Stavební a montážní firma byla založena v roce 1992 s původním zaměřením na hydro a tepelné izolace. Tomuto segmentu zůstali věrni, nicméně byl časem rozšířen. Při své činnosti firma využívá i zahraniční technologie a to především ze severských zemí Evropy a Kanady. Je výhradním zástupcem kanadských firem RHINO Inc. a HONCO Inc. na českém trhu.

Práce společnosti Valenta-TIZO spočívá v rekonstrukcích a sanacích stávajících objektů, subdodávkách stavebních prací nebo i výstavbách objektů nových. Stěžejním cílem je dodávat nejvyšší kvalitu, ovšem za příznivou cenu.

Ocelové konstrukce – haly

Vše začalo v roce 1999. Firma Valenta – TIZO se stala jedinou autorizovanou firmou v České republice pro realizaci kanadského systému lehkých ocelových hal HONCO a obloukových hal systému FUTURE STEEL BUILDINGS. V rámci hal je schopna dodat jak konstrukce klasického tvaru tak samonosné obloukové, nebo jejich kombinace. Haly mohou být zateplené či nikoliv. Co se týče opláštění, v nabídce firmy je již zmíněný lehký stěnový samonosný systém HONCO, obloukový systém FUTURE STEEL, dále trapézové a profilované plechy nebo sendvičové panely KINGSPAN.

Jelikož se investorovi nabízí systémy opravdu variabilní, firma poskytuje informace pro výběr nejvhodnějšího návrhu řešení v rámci bezplatné konzultace s investorem. Samozřejmostí je též cenová nabídka a posouzení jednotlivých variant.

Hydroizolační systémy

Na stavebním veletrhu For Arch ‘99 poprvé představila firma Valenta-TIZO speciální hydroizolační membránový systém RHINO pro ploché střechy. Jedná se o dvousložkový nástřik bitumenových polymerů, který ve finální fázi vytvoří monolitickou membránu přilnutou pevně k podkladu. Neobsahuje žádná rozpouštědla. RHINO je velmi flexibilní materiál, lze jej použít pro různé aplikace, především však tam, kde vzniká potřeba vytvořit dokonalou bariéru proti unikání plynů nebo v případech ochrany proti korozi. Hlavní využití je pro rekonstrukce a sanace střešních plášťů, hydroizolace spodních staveb (mosty, tunely) nebo jako izolace proti radonu. RHINO našlo uplatnění i v ekologii pro hydroizolaci skládek a rekultivaci.

Systém RHINO se velmi snadno a rychle aplikuje, oba komponenty nástřiku jsou vodou ředitelné látky, které nemají vliv na životní prostředí, jsou nehořlavé a nenáročné na skladování a dopravu. Je zdravotně absolutně nezávadný a nijak neškodí životnímu prostředí.

A co je dnes nového?

Firma Valenta-TIZO spolupracuje v současné době s několika významnými dodavateli ocelových konstrukčních systémů a izolačních materiálů. Pro firmu ZAMIL STEEL montuje malé a střední haly, plochou do 15 tis. m2, přičemž dodává systémy opláštění a střechy.

V současné době se vyvíjí spolupráce s novou českou firmou FDT (CZ), s.r.o., která dováží od německého výrobce FDT Flach-dachTechnologie GmbH dlouhodobě osvědčenou hydroizolační fólii pro ploché střechy, Rhepanol fk. Tato společnost fungovala do roku 2000 pod původním názvem BRAAS FLACHDACHSYSTEME GmbH.

Rhepanol fk představuje hydroizolační fólii na bázi polyizobutylenu (PIB) tloušťky 2,5 mm. U tohoto materiálu je prověřena životnost 40 let. Na českém trhu je tato fólie používána od roku 1996, v Německu se ale vyrábí již od roku 1932. Je vysoce odolná vůči všem klimatickým vlivům i kyselinám, bez problémů snáší i zvýšený výskyt kyselých dešťů. Je rozměrově stabilní a neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky.

Montáž je též velice jednoduchou záležitostí. Je možno zvolit tři způsoby. Jednak je možné jednotlivé pásy lepit pomocí kontaktních lepidel, nebo zatížit stabilizační vrstvou oblázků nebo dlažby. Převratnou novinkou je způsob třetí, mechanické kotvení metodou Gripfix. Jedná se v podstatě o nepřímé mechanické kotvení hydroizolační fólie k nosnému podkladu. Nejprve se k podkladu mechanicky připevní kotevní pruhy, na něž se následně rozvine a montážním válečkem přitiskne vlastní hydroizolační fólie. Trvalé spojení mezi kotevními pruhy a hydroizolačními pásy zajišťuje v tomto případě mechanické zaklesnutí mikroháčků na horním povrchu kotevního pruhu do polyesterového rouna na spodní straně fólie. Jde o princip tzv. suchého zipu. Výhoda tkví v tom, že je fólie plošně dilatována do podkladu a tím se z něj nepřenášejí do fólie trhliny nebo jiné negativní vlivy. Výsledné spojení je maximálně pevné a nerozpojitelné. Odborníci hodnotí tento typ spojování jako unikát montáže hydroizolačního systému.

O této převratné novince v oboru hydroizolací by bylo možné napsat daleko více. Náš počet řádků pro patřičné vysvětlení zdaleka nestačí. Proto je možné se kdykoliv obrátit na odborníky z firmy Valenta-TIZO i FDT, s.r.o.

Autor: Lenka Dvořáková
Foto: Archiv firmy