Vchodové dveře se skrytými panty – další kapitola ve vývoji systému GENEO

Otázkou tepelné izolace se laická i odborná veřejnost zabývá ve spojitosti s plastovými okny již velice dlouhou dobu. V této oblasti došlo k velmi výraznému vývoji, který přinesl u řady profilových okenních systémů rapidní zlepšení tepelně-izolačních vlastností plastových oken. Opomíjeným prvkem, kterého se zatím moderní konstrukce příliš netýkaly, jsou vchodové dveře.

U plastových oken jsme mohli zaznamenat nejen změny v počtu komor uvnitř profilů, ale i řadu nových konstrukčních úprav včetně použití větší stavební hloubky profilů a použití speciálních materiálů. Všechny jmenované změny mají jediný cíl – snížit na minimum tepelné ztráty vzniklé přestupem tepla v profilech.

Změny v požadavcích na dveře

Důvodem malého zájmu o vchodové dveře bylo kromě jiného i to, že zpravidla nefungují jako rozhraní obytných prostor a vnějšího prostředí, a proto na ně nejsou kladeny tak přísné požadavky v oblasti omezení tepelných ztrát. Tato filozofie se však v poslední době od základu mění v souvislosti se stále zřetelnějším trendem stavby nízkoenergetických a pasivních domů. U takových staveb mají vchodové dveře nejen plnit dosavadní požadavky, ale navíc musí vynikat těsností a tepelnou izolací tak, jak tomu bylo dosud pouze u oken.

Profilový systém pro okna i dveře

Firma REHAU vyvinula a v roce 2008 úspěšně uvedla na trh zcela nový a konstrukčně převratný profilový systém pro moderní okna – GENEO®. Základní filozofií tohoto profilového systému je odstranění tepelných mostů daných ocelovými výztužemi, a to díky úplně nové technologii a materiálu profilů samotných. Kompletní průřez profilů je vyroben ze speciálního kompozitu, který dává materiálu požadovanou tuhost a stabilitu.

Firma se rozhodla použít totožný princip konstrukce a materiál i pro systém vchodových dveří a využít i u nich velmi pozitivní praktické zkušenosti, které získala v posledních letech s profilovým systémem GENEO®.

Na veletrhu Fensterbau frontale 2010 představila firma REHAU další konstrukci, která budila zaslouženou pozornost. Tentokrát to byly vchodové dveře, vyrobené z osvědčeného materiálu RAU-FIPRO®, u kterých bylo možno pozorovat řadu konstrukčních zvláštností. První z nich byla úplná absence ocelových výztuží. Přesto byla zachována perfektní funkce dveří, ačkoliv hmotnost dveřního křídla výrazně klesla. Znamená to, že i při použití nejrůznějších izolačních výplní (nebo trojskel), které mohou mít tloušťku až 53 mm, nebude hmotnost dveřního křídla nijak omezovat jeho pohodlné používání. Co se naopak výrazně zvýšilo, je míra tepelné izolace. Pokud jsou do vnitřních komor profilů křídla zasunuty izolační vložky, je možno dosáhnout s těmito dveřmi hodnoty součinitele tepelného prostupu Ud až 0,52 W/m2K, což je u vchodových dveří zcela ojedinělá hodnota.


Nový systém vchodových dveří Geneo® od firmy Rehau

Systém tří těsnění

Další neobvyklou konstrukcí, použitou u tohoto systému, je zachování systému tří těsnění včetně masívní středové těsnící chlopně. Tento princip se osvědčil u okenních profilů GENEO®, ale v oblasti systémů vchodových dveří se opět jedná o novinku. V tomto případě však použití totožného systému těsnění umožňuje dosažení výjimečné těsnosti, a to i v oblasti prahu, kde se nachází slabé místo řady dveřních konstrukcí.

Pro oblast prahu byly zvoleny speciální konstrukční detaily – křídlo dveří těsní proti prahu ve třech těsnících rovinách. Práh samotný pak sestává ze dvou částí, vyrobených z různých materiálů – vnější část je hliníková, pro vnitřní část jsou použity polymery. Díky tomu je znemožněno prochládání prahu při nízkých vnějších teplotách.

Skryté panty

Velmi neobvyklým detailem, který budil zaslouženou pozornost a někdy až překvapené pohledy, je použití skrytých pantů, vyvinutých ve spolupráci s firmou Dr. Hahn. Panty jsou umístěny v meziprostoru mezi rámem a křídlem dveří a přes svoji velmi masivní konstrukci nejsou viditelné ani tou nejmenší částí. Dveřní křídlo tak působí velmi zvláštním dojmem – jako by se vznášelo v prostoru.

Dveře tak získaly naprosto ojedinělý estetický aspekt, který jistě bude pro mnoho zákazníků zajímavým a vyhledávaným detailem. Distribuce tohoto zcela nového systému vchodových dveří firmy REHAU je plánována na podzim letošního roku. Na rok 2011 je plánováno doplnění ještě některých dalších komponentů, jako jsou přídavné termomoduly, další druh dveřního prahu apod.

Autor: Ing. Libor Kvasnica
Foto: Archiv firmy