Veletrh Střechy Praha 2015 s účastí nejvýznamnějších výrobců z oboru

Kompletní přehled o současné nabídce materiálů pro střechy, izolace i fasády, včetně mnoha novinek nabídne 17. ročník veletrhu Střechy Praha. Tento nejvýznamnější středoevropský veletrh pro stavbu a renovace střech proběhne 22. – 24. 1. 2015 v PVA EXPO PRAHA Letňany souběžně s veletrhem úspor energií Solar Praha a veletrhem Řemeslo Praha.

Veletrh dlouhodobě podporuje využívání ekologických materiálů s cílem šetřit energii a životní prostředí. Významný prostor proto bude věnován dřevu jako tradičnímu a perspektivnímu stavebnímu materiálu.

Vystavovatelé

Předchozího ročníku veletrhu se zúčastnilo na 200 společností z řad nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů střešních materiálů, dřevěných konstrukcí, izolací, střešních oken, doplňků i fasádních systémů. Ne jinak tomu bude i v roce 2015, neboť již v tuto chvíli jsou největší lídři z oboru přihlášeni. Potěšující je zájem řady nových společností, které se na veletrhu budou prezentovat poprvé.

Návštěvníci veletrhu

Mezi tradiční návštěvníky patří stavební inženýři a technici, projektanti, architekti, investoři, realizační firmy, zástupci stavebních firem, prodejci stavebních materiálů, řemeslníci, zástupci měst a obcí, vlastníci a provozovatelé veřejných budov, majitelé rodinných domů, pedagogové a studenti odborných škol.

Doprovodný program

Pestrý doprovodný program je realizován za aktivní podpory a účasti špičkových odborníků a významných institucí. Z programu vybíráme například:

Fórum Dřevo a střechy

Garantem fóra je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a zazní zde užitečné informace od špičkových odborníků, kteří se problematice věnují dlouhá léta a mají řadu praktických zkušeností. Z témat vybíráme například:

  • změny v druhové skladbě českých lesů – výzva pro lesnický i dřevozpracující průmysl,
  • základní požadavky na střechy, vady, poruchy,
  • dřevo ve střešních konstrukcích, principy řešení střech pro obytná podkroví,
  • novodobé soustavy krovů,
  • ochrana dřeva, ochrana proti požáru,
  • tepelná technika a zejména kondenzace,
  • optimální volba tepelných izolací a pojistných hydroizolací.

Fandíme řemeslu

Nový dlouhodobý projekt na podporu řemesel v ČR, který v roce 2014 zahájila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, bude na veletrhu prezentován mimo jiné formou společné expozice řemeslných cechů, ukázkami prací a řadou přednášek. V rámci Řemeslného dne pak budou předána ocenění zástupcům jednotlivých cechů za nejlepší řemeslný počin.

Konference Izolace 2015

16. ročník prestižní akce s nosným tématem „Systémy vodotěsných izolací spodní stavby”.

Mezinárodní odborná konference Coil-Coating

Představí dvě stěžejní témata – moderní technologie výroby lehkých střešních krytin a výhody a nevýhody plechových střech. Konferenci zajišťuje pořadatel veletrhu ve spolupráci s Evropskou asociací výrobců lakovaného plechu (ECCA). Technologie Coil-Coating představuje vysoce kvalitní, nákladově efektivní a k životnímu prostředí šetrný způsob povrchové úpravy plechů, dodávající materiálu velmi specifické funkční a estetické vlastnosti – plasticitu a zároveň prvotřídní, automobilovou kvalitu. Na konferenci konané druhý veletržní den se představí nejen zástupci výrobců lakovaného plechu ve střední Evropě, ale i jeho zkušení zpracovatelé, aby se podělili o své zkušenosti.

Centrum fasád

Expozice s odborným poradenstvím zaměřená na obvodové pláště budov

Poradenská centra

Tradičně bude k dispozici bezplatné Stavební poradenské centrum s podporou ČKAIT a ČVUT v Praze a Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energií.

Souběžně se koná i veletrh alternativních zdrojů a úspor energií Solar Praha a veletrh pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků Řemeslo Praha.

Více na informací na webových stránkách www.strechy-praha.cz.

Autor: Ing. Jitka Šefránková
Foto: Archiv firmy