Větrejte ekonomicky i ekologicky s hybridním ventilátorem HV-profi

Firma RAUL větrací systémy byla založena v roce 1998 a již od svého začátku, tedy dvanáctý rok, se zabývá odbornou montáží ventilačních turbin, které úspěšně namontovala v řádech tisíců po celém území ČR. Největší objem montáží je na panelových domech, které tvoří přibližně 80 % všech montáží, dále odvětrání na všech typech hal, vodojemů a rodinných domů.

Činnost společnosti se dále rozšířila na výrobu základen se stavitelnými hrdly a různých typů ovládacích a regulačních mechanických a elektromechanických klapek. Na základě poptávky po českých ventilačních turbinách VIV v roce 2002 zahájila firma i obchodní činnost (za poslední období prodala více než 10 000 ventilačních turbin a větracích ventilátorů).

Dlouhodobé zkušenosti firmy RAUL s montáží ventilačních turbin VIV na všechny typy panelových domů i zkušenosti s montáží doplňkových elektrických ventilátorků do bytů na WC a do koupelen umožnily navrhnout českému výrobci firmě H-tech group s.r.o. nový systém odvětrávání.

Ventilační turbina HV

Jde o ventilační turbinu s hybridním pohonem hybridní ventilátor HV-profi. Prototyp hybridního ventilátoru jsme celý rok zkoušeli a následně po získání certifikace se hybridní ventilátor HV již dva roky úspěšně montuje na českém stavebním trhu. Tedy již třetím rokem úspěšně bez závad funguje na panelových domech a halách.

A PROČ ventilační turbina s hybridním pohonem HV? Mnohaletá zkušenost s klasickými ventilačními turbinami ukázala, že v době, kdy fouká minimální vítr (až do cca 4/s) nebo je absolutní bezvětří, což je průvodní jev letního období, funguje klasická ventilační turbina jako pasivní prvek a pro odvětrání šachet je její výkon nedostačující. Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že k požadovanému výkonu ventilační turbiny je potřebný vítr 4 m/s, potom ventilační turbina s hybridním systémem, která nemá „nulový” výkon tento nedostatek odstraňuje. Stále odsává požadované minimální množství vzduchu. A v tomto je zásadní rozdíl oproti „klasickým” ventilačním turbinám, z nichž se při malém povětří a hlavně při bezvětří stává jen pasivní větrací prvek.

12 ks hybridních ventilátorů HV14 bylo instalováno v Praze, ul. Makovského

Technické parametry

Rotační hlavice, která je stejná u ventilační turbiny VIV i hybridního ventilátoru HV, má velmi tichý a kultivovaný chod, který je zajištěný kvalitními značkovými ložisky „SKF”. Jedná se o kuličková ložiska s pevnou ocelovou klecí s trvalou mazací náplní, oboustranně zapouzdřená, která nepotřebují po celou dobu životnosti údržbu. Životnost ložisek je 40 let.

Speciálně aerodynamicky tvarované lopatky s maximální účinností, bez zbytečných ztrát, zajišťují přenos hnané síly větru a svou rotací vytváří trvalý podtlak v prostoru pod hlavicí (52 Pa). Unikátní kapkovitý tvar lopatek, které jsou jako celek vyrobeny z jednoho kusu, zajišťuje ideální aerodynamický tvar rotační hlavice potřebný k vyvinutí nejúčinnějšího kroutícího momentu. Ke své pevnosti lopatky nevyžadují další potřebu zpevňovacích obvodových drážek. Materiál je velmi pevný a odolný dural.

Mozkem hybridního ventilátoru je elektronická řídicí jednotka vybavená snímačem otáček. Řídicí jednotka dá povel elektrickému motorku o výkonu 6 W (230 V). Elektrický motorek pracuje v nízkých otáčkách, veškerou sílu potřebnou k uvedení rotační hlavice do pohybu vykonává převodovka. Elektrický motorek roztočí velmi výkonnou převodovku, která uvede rotační hlavici do pohybu. Převodovka je konstruována až na rychlost 1 100 otáček, ale pracuje v režimu cca 300 otáček. Tedy je dostatečně předimenzována a jsou vytvořeny podmínky pro její dlouhou životnost. Mezi elektrickým motorkem, převodovkou a rotační hlavicí je jednosměrná spojka.

Funkční princip

Princip funkce HV je následující: rotační hlavice, která je hnací silou ventilační turbíny, je převážně roztáčena silou proudění vzduchu – větrnou energií. Pokud je však proudění vzduchu nedostatečné k potřebnému výkonu hlavice a ta se zastaví nebo její otáčky poklesnou pod požadovaný výkon, pak elektrický motorek umožní dosáhnout požadovaného minimálního výkonu hlavice.

V případě, že proudění vzduchu (vítr) se náhle zvýší a hlavice dosáhne minimálního nastaveného výkonu, elektrický motorek se pomocí jednosměrné spojky odpojí a hlavice pracuje pouze silou proudění vzduchu. Celý rotační systém hybridního ventilátoru se podobá dokonalému stroji, který lze přirovnat k systému řídících jednotek v autech.

Vysoká užitná hodnota

Ekonomický provoz hybridního ventilátoru HV je dán využitím přírodní energie větru a energie 6 W elektrického motorku, které jsou řízeny elektronickou jednotkou. Předpokládaná roční spotřeba elektrického motorku je 15–18 kWh za rok. Toto spojení zajistí plynulé a trvanlivé odvětrání potřebných prostor. Cena hybridního ventilátoru je vyvážená kvalitou provedení, velmi odolným a trvanlivým materiálem a vysoké užitné hodnoty dané kvalitním odvětráním požadovaných prostor.

Pro zajištění funkce odvětrání v období, kdy nefouká vítr a klasická ventilační turbina nepracuje je doporučeno osadit do každého bytu a to do koupelny a na WC jeden axiální elektrický ventilátorek, který si nájemník spustí sám, kdy uzná za vhodné.

Hybridní ventilátor či klasická turbina?

Uvedeme příklad:

A) 1 šachta panelového domu s 8 NP, kde je osazena jedna klasická ventilační turbina + v každém z osmi bytů do koupelny a na WC jeden axiální elektrický ventilátorek, který si nájemník spustí sám, kdy uzná za vhodné.

B) Tutéž šachtu osadíme hybridním ventilátorem HV14/355.

Hybridní ventilátor HV14 vlevo a původní ventilační turbina vpravo

Srovnání cen

V případě A) činí pořizovací náklady 3 500 Kč (klasická ventilační turbina) + 8 × 2 × 990 Kč (8 bytů po 2 elektrických ventilátorcích EDM 100 do koupelny a na WC), tj. dohromady 19 340 Kč, bez započtení montážních prací.

V případě B) postačí pořídit pouze hybridní ventilátor HV14/355 v ceně 15 800 Kč, taktéž bez započtení montážních prací.

Srovnání nákladů na provoz

V případě A) činí spotřeba jednoho axiálního ventilátoru EDM 100 13 W. Pokud by každý ventilátor byl denně puštěn 2 hodiny, činila by průměrná spotřeba 16 × 13 × 2/24 = 17 W. Při osmi hodinovém provozu téměř 70 W, při dvanáctihodiném 104 W.

V případě B) vychází průměrná spotřeba hybridní ventilační turbíny HV14/355, bez ohledu na „provoz v jednotlivách bytech” na cca 1,75 W (turbína je poháněna pouze v době, kdy nefouká dostatečně silný vítr, což je asi třetina provozní doby).

Při ročním provozu tak dojde v případě B) k úspoře cca 130 kWh, 600 kWh a 900 kWh (oproti lokálním ventilátorům běžíčím v průměru 2, 8 a 12 hodin denně).

Zhodnocení a závěr

Systém odvětrání pomocí ventilačních turbin, který v českých klimatických podmínkách, v daném ekonomickém, ekologickém a technologickém prostředí, ve vybavenosti bytů a ostatních sociálních, nebo obchodních zařízeních byl postupně zaváděn již od poloviny devadesátých let, se úspěšně osvědčil.

Dlouhodobá praxe a neustále se rozšiřující uplatnění tohoto odvětrání nejen v panelové zástavbě, ale v široké škále nemovitostí různého pracovního nebo sociálního prostředí instalací větracích ventilátorů a ventilačních turbin české výroby nám umožnila vyvinout, vyrábět a montovat HYBRIDNÍ ventilátory, které – jak vyplývá z výše uvedených údajů – zkvalitňují jak ekologický, tak i ekonomický systém odvětrávání.

Autor: Ladislav Raul
Foto: Archiv firmy