Vkusná a trvalá fasáda? Ano, z cementotřískových desek!

CIDEM Hranice a.s. má největší evropskou továrnu na cementotřískové desky a na největším evropském trhu v Německu se nestačí ohánět. Pro mnohé je zde odvětrávaná fasáda z cementotřískových desek CETRIS® ideální a rychlé řešení. A hlavně hezké: lze volit z nejrůznějších barev, na přání i digitální potisk s libovolným motivem, který je zatím v přípravě. Český nebo slovenský zákazník má tytéž možnosti.

Náklonnost k větraným tepelněizolačním fasádám není dnes v Německu náhodná, a když jsou navíc vkusné, tak už vůbec. Zkušenosti s kontaktními (tzn. nevětranými) fasádami jsou zde cca o 20 let starší než v ČR a lidé tu volí často řešení, které bude dlouhodobě a bez údržby sloužit, ale i dobře vypadat. I v jejich stáří.

Obchodní centrum v Bratislavě

Odvětrávaná fasáda

Tento pojem byl u nás před 20 lety poměrně známý, víc než dnešní „masový” ETICS (kontaktní fasádní zateplení bez větrané mezery). Inženýři tehdy celkem rozumně argumentovali, že větraná mezera mezi fasádou a tepelnou izolací bezproblémově odvede vodní páru, která postupuje zevnitř ven. Pak ale přišly ke slovu levnější kontaktní termoizolační fasády.

Pohled na kontaktně zateplenou fasádu. Převzato z časopisu Stavebnictví a interiér č. 4/2012

Problém s kontaktními fasádami je vysvětlován tak, že vodní pára, která prostupuje zevnitř ven, se zastaví, přesněji zbrzdí a sráží (ve vodu), před parotěsnějším materiálem, což je buď fasádní omítka (v případě vatové izolace) nebo sama izolace (v případě polystyrénu). Vlhkost a mokré prostředí je pak ideální pro vznik a růst řas.

Naopak odvěrávaná fasáda je od obvodové zdi oddělena mezerou, v níž proudí venkovní vzduch. Její teplota je tedy na úrovni venkovního prostředí. Pára zevnitř do fasády nevniká (natož aby v ní kondenzovala), jsouc z mezery odváděna proudícím vzduchem. To je celé „veřejné tajemství” dlouhé životnosti a funkčnosti větraných fasád.

Kombinace dřeva a bílých fasádních desek CETRIS® působí na větrané fasádě velmi elegantně a je přirozená. Podstatnou část desky tvoří smrkové dřevo

Zásady správné montáže fasád z cementotřískových desek

Jednou z možností, jak vytvořit zavěšenou odvětranou fasádu s atraktivním vzhledem s dlouhou životností a přijatelnými pořizovacími hodnotami, je použití cementotřískových desek CETRIS®.

Pro dosažení funkčního a bezvadného vzhledu odvětrané zavěšené fasády (nejen z cementotřískové desky CETRIS®) je nutno nejen správně zvolit typ obkladového materiálu, ale i při projektování a samotné montáži dodržet veškeré zásady vyplývající z technologického postupu výrobce.

Nekvalitní nátěr

Je třeba mít na paměti, že používáním nových materiálů, získáváním nových zkušeností a poznatků, sledováním srovnatelných produktů pro vnější opláštění dochází u výrobce k upřesňování technologického postupu montáže. Úpravy a doplnění vycházejí z přirozeného vývoje a mají za cíl předcházet chybám vzniklým při projektu nebo neodborné realizaci fasády.

Již při přípravě projektu – tvorbě kladečského plánu, je nutno respektovat zásady, vyplývající pro použití cementotřískové desky:

 • Maximální formát je stanoven výrobcem a činí 1250 × 3350 mm. Doporučený minimální rozměr fasádní desky CETRIS® je 500 × 500 mm, v případě obkladu ostění a nadpraží oken je doporučená minimální šířka přířezu 100 mm. Mezi fasádními deskami CETRIS® je nutno přiznat spáru o šíři 5 až 10 mm.
 • Při použití překládaného systému (používají se desky CETRIS® výšky 200 až 300 mm, vodorovná spára navzájem přeložena o min. 50 mm) je omezena délka desky na trojnásobek rozpětí podpor (tj. pro desku CETRIS® tl.12 mm maximálně 1875 mm).
Prasklý roh v důsledku chybně předvrtaného otvoru (s malým průměrem)

Při samotné realizaci odvětrané zavěšené fasády musí provedení nosné konstrukce odpovídat těmto požadavkům:

 • Maximální délka hliníkového nebo pozinkovaného profilu je 3350 mm, v případě dřevěného roštu je délka latě omezena délkou 6 m. Dilatace mezi profily (latěmi) musí být provedena vždy v místě dilatace mezi deskami CETRIS®;.
 • Při užití hliníkových prvků je vyloučeno použití T profilu – styčná svislá spára mezi cementořískovými deskami CETRIS® je řešena ze 2 samostatných L profilů. Toto omezení vychází především z důvodů vysoké tepelné roztažnosti hliníku. V případě pozinkovaných profilů platí tato zásada při kladení desek s šířkou nad 1875 mm.
 • Připevnění desky CETRIS® ke dvěma různým roštům (různé materiály nebo různé dilatační celky) není dovoleno!
 • Svislý odstup profilů (latí) vychází z tloušťky cementotřískové desky CETRIS®. Vodorovná vzdálenost kotev je stanovena výrobcem (dodavatelem) roštu. Samotné uchycení kotev záleží na podkladu.
 • Pro vyrovnání podkladu a umožnění dilatace desek CETRIS® doporučujeme na profily pod cementotřískové desky CETRIS® umístit pryžovou EPT pásku. Páska zabrání okamžitému přenosu teplot i případnému stékaní koroze (pozink rošt).
Praskání rohů, v krajích obkladové desky při nízkém odstupu krajních vrutů od hrany, popřípadě při nedostatečném předvrtání fasádní desky nebo použití nevhodného typu vrutu

Důležité faktory pro montáž fasádních cementotřískových desek CETRIS® jsou:

 • Předvrtání desek (průměr 8 mm nebo 10 mm dle délky desky CETRIS®), poloha krajních vrutů (odstup od svislé hrany – minimálně 25-50 mm dle typu podkladu; od vodorovné hrany – min. 70 mm). Pevné body jsou předvrtány průměrem 5 mm. Překročena nesmí být ani vzdálenost vrutů (nýtů) v ploše desky. Nedodržení tohoto pravidla má za důsledek vznik deformací (vyboulení desek CETRIS®).
 • Použití správného typu vrutu (nýtu) pro uchycení cementotřískové desky CETRIS® včetně montážních nástrojů. Vrut je vždy doplněn podložkou s těsnící gumou, na utahovacím nástroji je nutno nastavit moment tak, aby nedocházelo k deformaci podložky vrutu nebo samotné desky. Při nýtování musí být pro dosažení kluzného spoje použit distanční nástavec s distancí cca 1 mm.
 • Při kotvení připevňujeme desku CETRIS® nejdříve v pevném bodu (FEST, dle velikosti a tvaru desky jeden nebo dva body – co nejblíže středu desky). Poté kotvíme všechny kluzné – posuvné body, nejlépe po směru hodinových ručiček. Vrut (nýt) musí být umístěn ve středu předvrtaného otvoru, kolmo k rovině desky.

Nedodržením těchto základních montážních pravidel dochází k následujícím jevům:

 • Zvlnění fasádního obkladu (při překročení doporučených odstupů podpůrných profilů).
 • Praskání rohů, v krajích obkladové desky (při nízkém odstupu krajních vrutů od hrany, popřípadě při nedostatečném předvrtání fasádní desky nebo použití nevhodného typu vrutu).

Zvlnění obkladu při nesprávném uchycení desek (pouze po obvodě)

Cementořískové desky CETRIS® se vyrábějí lisováním směsi dřevěných třísek, cementu, vody a hydratačních přísad. Jedná se o moderní konstrukční deskový materiál s širokým využitím ve stavebnictví. Deska se s úspěchem užívá v systému vnitřní suché výstavby (podlahové konstrukce, opláštění stěn, příček, podhledů apod.). Vzhledem k výborným požárním vlastnostem i k protipožárním aplikacím, apod. Oproti celé řadě jiných deskových materiálů je možno cementotřískové desky CETRIS® použít i ve venkovním prostředí. Deska samotná bez povrchové úpravy má velmi dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům, plísni, mrazu.

¹) Na základě podkladů ing.Miroslava Vaculy redakčně upravil a doplnil Jiří Hejhálek

Autor: Ing. Miroslav Vacula
Foto: Archiv firmy