Vysoce kvalitní podlahy z desek CETRIS®

Cementotřískové desky CETRIS® vynikají kombinovanou odolností proti povětrnostním vlivům, ochranou proti ohni, vlhkosti, hluku a plísni. Samozřejmostí je vysoká mechanická pevnost, nehořlavost, ekologická a hygienická nezávadnost. CETRIS® desky je tak možno použít jak do vnitřního, tak i venkovního prostředí.

Jednou z „tisíce možností” užití desek CETRIS® je jejich využití na podlahy. S deskami CETRIS® lze velmi rychle a levně, bez mokrých procesů, zlepšit akustické a tepelně izolační parametry stávající podlahové konstrukce nebo vytvořit zcela novou podlahovou konstrukci. Obrovskou výhodou je vysoká variabilita (univerzálnost) cementotřískových desek CETRIS®. Ty se úspěšně používají jako podlahové desky při sanaci starých dřevěných podlah, jako nosná vrstva položená na nosnících nebo v systému lehkých plovoucích podlah. Z desek CETRIS® lze vytvořit podlahovou konstrukci s výškou od 16 do 120 mm. Pro příznivou hodnotu tepelné vodivosti nachází uplatnění i u různých systémů podlahového vytápění.

Montované modulární stavby

Nejrozšířenějším řešením podlah je vytvoření záklopu na nosnících z podlahových, popřípadě velkoformátových desek CETRIS®. Takto jsou realizovány podlahy v montovaných modulárních stavbách, které již nemají pouze „omezené” použití ve formě staveništních a technologických kontejnerů, ale jsou základem plnohodnotných staveb, jako jsou mateřské školky, bytové domy a podobně. Při montáži v modulové výstavbě je využíváno velkých formátů desek CETRIS® o šířce 1 250 mm – délka desky CETRIS® v podstatě odpovídá šířce modulu. Použity jsou především desky CETRIS® tl. 20 a 22 mm, kotvené k ocelovým nosníkům s maximálním odstupem 625 mm.

Bytová výstavba

Naopak v bytové výstavbě převládá aplikace desek CETRIS® PD v „jednomužném” rozměru 1 250 × 625 mm. Tyto podlahové desky opatřené po obvodě perem a drážkou se využívají zejména pro vytvoření nosného záklopu podlah v podkroví, při rekonstrukci starých dřevěných podlah a stropů. Desky se kladou na sraz, lepí se k sobě v peru a drážce a šroubují se k podkladu. Pro lepení spoje postačí jednosložkové disperzní lepidlo. Při pokládání desek se zachovává dilatační mezera v šířce 15 mm okolo stěn a sloupů a dbá se na to, aby nevznikaly křížové spáry. Při spojování desek s podkladem doporučujeme samořezné vruty nebo šrouby se zápustnou hlavou. Pro správné připevnění je nezbytné dodržet doporučené vzdálenosti a odstupy spojovacích prvků. Tloušťka desky závisí na odstupu podpor a velikosti zatížení, nejčastěji se na zaklopení dřevěných nosníků používají desky CETRIS® PD tl. 20–24 mm. Nejtenčí tloušťka podlahových desek (16 mm) se využívá pro sanaci starých dřevěných podlah, podkladů z dřevotřísky apod.

Výborné akustické parametry

K důležitým požadavkům na podlahové konstrukce patří kromě mechanické tuhosti a tepelných vlastností i akustické parametry. Vysokých hodnot vzduchové neprůzvučnosti lze dosáhnout skladbami lehkých plovoucích podlah z desek CETRIS®, nabízenými pod označením IZOCET, popřípadě POLYCET. V celém systému je využito příznivého efektu celoplošně uložené izolace, která zamezuje šíření hluku do místností pod podlahou a stropem. Roznášecí vrstvou v tomto případě jsou vždy dvě vrstvy cementotřískových desek CETRIS® tloušťky 12 mm. Při pokládce je horní vrstva vůči spodní vždy přeložena o min. 300 mm, vzájemné spojení je nejčastěji dosaženo mechanicky – sešroubováním, popřípadě sponkováním. Snížení předepsaného počtu vrutů/sponek (cca 30 ks/m2) lze dosáhnout kombinací lepením nízkoexpanzní polyuretanovou lepicí pěnou. Pěna se nanáší po obvodě s odstupem cca 40 mm od hrany desky, nejlépe tak, aby po položení horní desky nedošlo k vytlačení pěny přes hranu desky po jejím obvodě. Obrazec je nutno doplnit dvěma pruhy ve středu desky ve směru jejího delšího rozměru. Doporučený průměr housenky pro lepení desek CETRIS® je 15–20 mm. Po položení se horní vrstva sešroubuje se spodní, k tomu postačí 15 ks na 1 m2.

Vše o podlahových deskách CETRIS® a jejich použití se dozvíte na internetových stránkách www.cetris.cz nebo v nově vydané publikaci Podklady pro projektování a realizaci staveb s deskami CETRIS, která je k dispozici zdarma u všech prodejců.

Autor: Ing. Miroslav Vacula
Foto: Archiv firmy