Chování dřeva při požáru je předvídatelné, v čase rozvoje požáru netrpí náhlou ztrátou únosnosti (jako ocel) nebo praskáním a tvorbou odletujících úlomků jako železobeton.

Desky CETRIS® nehoří

Dřevo i výrobky na bázi dřeva jsou bez dodatečných úprav a ochrany hořlavé a zápalné. Na druhou stranu jsou ovšem dřevěné konstrukce vůči požáru poměrně dobře odolné. Dochází totiž jen k postupnému odhořívání (o rychlosti asi 1 mm/min) a konstrukce si zachovávají svou tuhost i únosnost po dlouhou dobu, kterou lze určit z tzv. zbytkového průřezu.

Pokud se porovnávají vlastnosti konstrukčních prvků na bázi válcované oceli (sloupy, průvlaky, nosníky, střešní vazníky), stejných prvků ze železobetonu anebo plnostěnných rostlých nebo lepených dřevěných prvků, tak u nechráněných konstrukcí nevychází dřevo vůbec špatně. Naopak, jeho chováni je předvídatelné, v čase rozvoje požáru netrpí náhlou ztrátou únosnosti (jako ocel) nebo praskáním a tvorbou odletujících úlomků jako železobeton. Při vhodné skladbě ochranných opatření pak lze dosahovat i dlouhé požární odolnosti.

Samotné cementotřískové desky CETRIS® BASIC se kladou se spárou, která se v případě protipožárních konstrukcí vyplňuje požárním trvale pružným tmelem. Desky CETRIS® BASIC se k nosné konstrukci kotví nejčastěji vruty. V případě zkoušených skladeb s požární odolností byly desky CETRIS® přisponkovány.

Požární odolnost až 90 minut

Cestou kombinace různých nehořlavých obkladových a výplňových materiálů postupoval i výrobce cementotřískových desek CETRIS® při vývoji skladeb obvodových stěn pro dřevostavby. Zadání vycházelo z potřeb zákazníků, výrobců montovaných dřevostaveb, přičemž ti tuzemští požadovali stěnu s požární odolností 60 minut. V Německu je posuzování dřevostaveb oproti českému postupu odlišné. Na jednu stranu jsou tam přípustné i vícepodlažní objekty s nosnou dřevěnou konstrukcí, na stranu druhou je pak požadována vyšší požární odolnost pro obvodové stěny, a to až 90 minut na požár z vnější strany. Aby bylo při uskutečněných zkouškách možné dosáhnout tak vysokých hodnot odolnosti vůči účinkům normového požáru, byla dutina mezi nosnými prvky (smrkové řezivo průřezu 60×160 mm) vyplněna kamennou vlnou třídy reakce na oheň A1. Použita byla izolace ve formě desek Rockwool Superrock s objemovou hmotností menší než 40 kg/m3. Jde o izolaci, která zároveň velmi dobře drží tvar a fazónu v roštu i za požáru. Pro dokonalé utěsnění je celková tloušťka izolace 160 mm řešena ze dvou vrstev s překrytím spár.

Skladba obvodových stěn s opláštěním CETRIS® BASIC 16 mm vyhověla v testech účinkům normového požáru po dobu 90 minut, stěna s opláštěním CETRIS® BASIC 12 mm odolávala s přehledem po dobu 60 minut.

CETRIS® zvyšují tuhost

Při montáži zkušebních vzorků byl kladen důraz na „dokonalé” zabudování izolačních desek – záměrně bylo vytvářeno malé předpětí a to vtlačováním desek s přesahem do roštu. Desky z kamenné vlny mají totiž tendenci se při extrémních teplotách mírně smršťovat.

Samotné opláštění z vnější strany bylo řešeno nehořlavými cementotřískovými deskami CETRIS® BASIC třídy reakce na oheň A2-s1,d0. Desky CETRIS® mimo nehořlavosti zvyšují tuhost celé stěny v rovině, zejména při působení vodorovně působícího zatížení. Toto účinné „zavětrování” a „zaklopení” nejen v první fázi chrání dřevěné jádro před účinky ohně, ale poskytuje i ochranu před povětrnostními vlivy, zvyšuje vzduchovou neprůzvučnost konstrukce a vytváří mechanickou odolnou vrstvu.

Desky CETRIS® mimo nehořlavosti zvyšují tuhost celé stěny v rovině, zejména při působení vodorovně působícího zatížení. Toto účinné zavětrování a zaklopení nejen v první fázi chrání dřevěné jádro před účinky ohně, ale poskytuje i ochranu před povětrnostními vlivy, zvyšuje vzduchovou neprůzvučnost konstrukce a vytváří mechanickou odolnou vrstvu.

Kotvení opláštění

Samotné desky CETRIS® BASIC se kladou se spárou, která se v případě protipožárních konstrukcí vyplňuje požárním trvale pružným tmelem. Desky CETRIS® BASIC se k nosné konstrukci kotví nejčastěji vruty. V případě zkoušených skladeb s požární odolností byly desky CETRIS® přisponkovány. Technologie sponkování je vzhledem k rychlosti aplikace zejména používána při výrobě stěnových dílců. Tento způsob fixace je spolu s hřebíkováním možný v případě konstrukcí s dodatečnou povrchovou nebo zateplovací vrstvou na deskách CETRIS®.

Dvojí testování

Testovány byly dvě skladby obvodových stěn lišící se tloušťkou cementotřískových desek. Skladba s opláštěním CETRIS® BASIC 16 mm vyhověla účinkům normového požáru po dobu 90 minut, stěna s opláštěním CETRIS® BASIC 12 mm odolávala s přehledem po dobu 60 minut. V obou případech byla konstrukce navíc vystavena mechanickému svislému zatížení, na neohřívané straně (vnitřní opláštění sádrovláknitá deska Fermacell tloušťky 12,5 mm) byly naměřeny teploty do maximálně 70 °C. Stěny s deskami CETRIS® je tedy možné díky příznivému chování při zkouškách zařadit do tříd s přísnějšími nároky na požární odolnost (DP2 – dle ČSN 73 0810).

Související články

Autor: kolektiv autorů
Foto: archiv CIDEM