Lehké plovoucí podlahy z cementotřískových desek CETRIS® – POLYCET

Plovoucí podlahy se staly v současnosti hitem při pokládání podlah. Laminátové, dřevěné lamely nebo korek doplnily sortiment podlahových krytin, jakými byly po dlouhá léta koberce a PVC. Také v sortimentu společnosti CIDEM najdeme novinku – skládané lehké plovoucí podlahy z cementotřískových desek nazvané CETRIS® – POLYCET.

Nové podlahové materiály umožňují změnit výrazně vzhled obytných a kancelářských místností v nových objektech a budovách. V mnohých případech, týká se to hlavně rekonstrukcí, střešních nadstaveb a půdních vestaveb, je nutno pod konečnou povrchovou úpravu upravit a připravit vhodný podklad.

Suché podlahové systémy

Společnost CIDEM Hranice, a.s. uvedla v roce 1996 suchý podlahový plovoucí systém ORCET, v roce 2001 proběhla inovace systému – došlo k náhradě izolačních desek. Výsledný produkt má obchodní označení IZOCET. V letošním roce je skupina lehkých plovoucích podlah z cementotřískových desek CETRIS® rozšířena o novou variantu – POLYCET, podlahy s izolačními deskami z pěnového polystyrenu.

Ve skladbě složené suché plovoucí podlahy POLYCET jsou použity izolační desky z elastifizovaného pěnového polystyrenu – v různé kombinaci typů a tlouštěk dle způsobu použití. Roznášecí vrstva je vytvořená dvěma vrstvami cementotřískových desek CETRIS®. Tyto podlahy jsou určeny pro obytné a kancelářské prostory (kategorie zatížení dle EN 1991-1-1 Eurokód 1 : Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha, užitné zatížení pozemních staveb).

Podobně jako u podlahového systému IZOCET, tak i v případě podlahy POLYCET jsou použity pružné izolační podložky, a proto je nutno počítat s vyšší pružností. Tyto suché podlahové konstrukce nejsou vhodné do prostor s větším užitným zatížením a do prostor namáhaných vodou (koupelny, apod.). Pro plovoucí podlahy jsou charakteristické dovolené průhyby, které tlumí nárazy a příznivě půso-bí na kloubní systém člověka.

Při návrhu skladby a samotné realizaci podlahy POLYCET je nutno dodržet zásady uvedené v montážním ná-vodu. Při záměně izolačních desek na bázi EPS nelze použít izolační desku nižšího typu.

Popis a varianty podlahy POLYCET

Skládané lehké plovoucí podlahy z cementotřískových desek CETRIS® – POLYCET se vyrábějí ve třech variantách:

Skladba podlahy POLYCET Therm 1 cementotřísková deska CETRIS® 12 mm, horní vrtaná 2 cementotřísková deska CETRIS® 12 mm, spodní 3 pěnový polystyren EPS 100Z tl. 60 mm 4 pěnový polystyren EPS 100Z tl. 60 mm 5 stropní konstrukce 6 samořezný vrut 4,2×35 mm

Skladba podlahy POLYCET Aku 1 cementotřísková deska CETRIS® 12 mm, horní vrtaná 2 cementotřísková deska CETRIS® 12 mm, spodní 3 pěnový polystyren EPS T3500 tl.50 mm 4 stropní konstrukce 5 samořezný vrut 4,2×35 mm

Skladba podlahy POLYCET Heat 1 cementotřísková deska CETRIS® 12 mm, horní 2 cementotřísková deska CETRIS® 12 mm, spodní 3 pěnový polystyren EPS 100S tl.50 mm s hliníkovou fólií a rozvodem podlahového topení 4 stropní konstrukce 5 lepidlo UZIN MK-73 (spotřeba 800-1000 g/m2) 6 samořezný vrut 4,2×25 mm

  • POLYCET Therm – lehká podlaha s vysokou hodnotou tepelného odporu. Podlaha POLYCET Therm je ideálním řešením především pro podlahy v suterénu (na terénu). Použitím dvou vrstev polystyrenových izolačních desek třídy EPS 100Z o celkové výšce 120 mm je dosaženo vysoké hodnoty tepelného odporu, která výrazně převyšuje minimální požadované hodnoty a odpovídá doporučeným hodnotám součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. Vysoké jsou i akustické parametry této varianty podlahy na železobetonové stropní desce tl. 140 mm – zvuková neprůzvučnost 60 dB, kročejová neprůzvučnost 52 dB.
  • POLYCET Aku – lehká podlaha pro stropní konstrukce mezi bytovými prostory. I při nízké celkové výšce podlahy POLYCET Aku jsou splněny požadavky na zvukovou izolaci podlah dle ČSN EN ISO 717-1,2 a ČSN 73 0532 pro stropní konstrukce v bytových domech – hodnota zvukové neprůzvučnosti podlahy POLYCET Aku na betonové stropní desce je 57 dB. Funkci akustické podložky plní izolace z pěnového polystyrenu třídy EPS T3500, která odpovídá požadavkům na izolaci proti strukturálnímu hluku a proti kročejovému útlumu.
  • POLYCET Heat – lehká podlaha se zabudovaným podlahovým topením. Izolační desky v podlaze POLYCET Heat jsou upravené dílce z pěnového polystyrenu třídy EPS 100S. Tyto dílce jsou opatřeny samosvornými drážkami pro uložení potrubí a celoplošně pokryty hliníkovou folií tloušťky 0,090 mm (pro dokonalý přenos tepla). Na spodní straně desky jsou vzduchové žlábky. Samolepicí přesahy hliníkové fólie slouží k uchycení přilehlých izolačních desek. Tuhost roznášecí vrstvy ze dvou desek CETRIS® tloušťky 12 mm je zajištěna celoplošným slepením (lepidlo Uzin MK-73) a sešroubováním vruty délky max. 25 mm (6 vrutů na 1 desku formátu 1250×625 mm).

Další informace o plovoucích podlahách CETRIS® POLYCET najdete na www.cetris.cz.

Autor: Ing. Miroslav Vacula
Foto: Archiv firmy