Japonská Ósaka bude v roce 2025 hostit Všeobecnou světovou výstavu.

Vláda rozhodla o účasti Česka na Expu 2025 v Ósace

Česko se zúčastní světové výstavy Expo 2025 v japonské Ósace. Vedle potvrzení účasti schválila vláda i koncepci, s níž se bude Česko na nadcházejícím Expu prezentovat. Ta vychází z tradice československých a českých účastí na Světových výstavách, přičemž současně plánuje představit Česko v Ósace pomocí moderního pojetí národní prezentace.

Ve své novodobé historii jsme se účastnili všech Světových výstav a zanechali jsme vždy výborný dojem. Jsem rád, že po pětapadesáti letech, kdy se Expo vrací do japonské Ósaky, máme možnost navázat na tehdejší úspěšnou československou účast. Tentokrát se zaměříme na český talent a kreativitu, výsledky ve vědě, výzkumu a inovacích a chybět nebudou ani udržitelná řešení. Česko chceme mimo jiné představit jako atraktivní turistickou destinaci,“ řekl ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.

Vláda vedle potvrzení účasti na Expu 2025 schválila koncepci české účasti vypracovanou Ondřejem Soškou, jehož návrh zvítězil ve výběrovém řízení ministerstva zahraničních věcí. Návrhy posuzovala hodnotící komise složená ze zástupců sedmi rezortů, podnikatelských svazů a odborné veřejnosti.

Česko se na Expu 2025 představí i původním národním pavilonem, k jehož stavbě by měla být využita technologie křížově vrstveného dřeva, která kombinuje jak možnosti uplatnění kreativního architektonického pojetí, tak elementy udržitelnosti. Zvláštní důraz bude kladen na moderní pojetí formy prezentace při využití současných možností a trendů v oblasti výstavnictví.

Na Expu 1970 v Ósace zaznamenal československý pavilon architekta Viktora Rudiše fenomenální úspěch, v průběhu výstavy ho navštívilo 11 milionů návštěvníků. Rovněž nadcházející Expo 2025 bude pro Českou republiku možností představit se nejen japonskému publiku a partnerům jako moderní a inovativní země, která vyniká jak v oblasti moderních technologií, vědy a výzkumu, tak v kultuře, vzdělání či sportu.

Rozpočet české účasti na Expu 2025 počítá s částkou 290,2 milionu korun na období 2023 až 2026. Další finanční krytí bude pocházet ze třetích zdrojů, a to v plánovaném rozmezí 170 až 220 milionů korun.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: cowardlion, Shutterstock

1) Zdroj: www.mzv.cz, redakčně upraveno