Foto: PhotoCur

Vybudujte si zahradní sklípek a užívejte si čerstvé zeleniny a ovoce ještě dlouho po sklizni!

Je tu jaro, vše kvete, a pokud neudeří mrazy, lze v létě očekávat hojnou úrodu. Současná situace s koronavirovou pandemií má navíc dle odborníků vést ke zdražování potravin, a vlastní ovoce a zelenina budou tedy ceněny více než kdy jindy. Kam je však uložit, aby vydržely čerstvé co nejdéle? Jablka, cibuli či brambory nejen z vaší zahrady můžete uskladnit v podzemí. Pokud to váš pozemek dovoluje, postavte si vlastní sklep, nebudete litovat.

Účelem je zpomalit zrání plodin. K tomu poslouží prostory, do nichž neproniknou sluneční paprsky a kde bude adekvátní teplota a vlhkost. Můžete kupříkladu separovat místnost ve stávajícím sklepě (nejlépe v severovýchodním rohu objektu) nebo zabudovat kontejnery do země na zahradě. Půda v takovém případě zaujme roli izolantu a chladicího zařízení a napomůže ve sklepě udržet stabilní teplotu.

A co takhle vybudovat si na zahradě plnohodnotný, tzv. mokrý sklep, postavený nezávisle na obytném objektu? Volit lze mezi sklepem kompletně pod úrovní povrchu země, částečně zabudovaným, zcela nad zemí, či ve svahu. Též materiálové možnosti jsou rozmanité. Lidé jsou kreativní a sklepy jsou budovány nejen z tradičních surovin jako je beton (ztracené bednění i prefabrikované sklepní segmenty), cihla, ale i z pneumatik, septikových nádrží, nebo dokonce z tkaných polypropylenových pytlů plněných zeminou. Na trhu jsou i prefabrikované plastové sklepy, které vám výrobce přiveze až na pozemek hotové a uloží je do vybagrované hlíny. Ať už je však konstrukce sklepa ve výsledku jakákoliv, téměř vždy je poslední vrstvou hlína (o tloušťce cca 80 – 100 cm).

Mezi klasiku patří klenbové sklepy, zejména ty vinné. Foto: Lukas Gojda

Tipy pro výstavbu zahradního sklepa

Na počátku zvažte budoucí požadované množství skladovaných potravin. Případné rozšiřování již hotových sklepních prostor by bylo nesmírně náročné (fyzicky i finančně). Pokud již znáte velikost, přistupte k vytipování ideálního místa na zahradě. Pokud Váš pozemek disponuje svažitým terénem, doporučujeme zabudovat sklep do něj. Usnadníte si tak výkopové práce a navíc vypadá takový sklep velmi efektně. V případě, že budete zabudovávat sklep zcela pod zem, situujte jej nejlépe k severní straně domu. Bude sklep po většinu dne stínit. Také se vyhněte blízkosti stromů, jejichž rozrůstající se kořeny by v budoucnu mohly napáchat statické škody. A dávejte přednost spíše písčitému podloží, které je dobře vodopropustné. Výstavbu sklepa nezahajujte tam, kde by jeho podlaha byla trvale pod úrovní spodní vody.

Foto: Gareth Janzen
Je doporučováno preventivně vyhloubit výkop o trochu větší, než je velikost plánovaného sklepa. Větší jáma zároveň poskytuje více manévrovacího prostoru během stavebních prací.

Myslete také na prostor, který bude vyžadovat vstup. U sklepa ve svahu se jedná jen o dveře, ovšem v případě sklepa zcela pod zemí je nutné díru rozšířit o šíři schodů. Čím větší prostor, tím pohodlnější vstup. Vykopejte také odtok ve středu sklepa či v jeho rozích a uložte odvodňovací potrubí. Funkci přirozeného a permanentního odvodňování může plnit i samotný půdní materiál (s vyšším podílem pískovce), v němž je sklep umístěn.

Podlahy lze ponechat bez úpravy, tedy pouze překrýt sítí z kovového pletiva (zabrání průniku hlodavců) a zasypat drceným kamenivem (které můžete jen občas proložit dlaždicí). Ponechání podlahy bez zalití betonem ovšem nezabrání vniknutí hmyzu. Leč výhodou nezakryté podlahy je přirozená regulace vlhkosti. A ta by měla být ve sklepních prostorech prioritou číslo jedna. Pozor však na stojatou vodu či kondenzaci vodních par na povrchu stěn a skladovacích polic. Míra vlhkosti by se měla pohybovat mezi 75 a 85 %, aby nedocházelo k vysychání uskladněných plodin, ale ani jejich plesnivění.

I na českém trhu jsou dnes dostupné prefabrikované plastové sklepy. Foto: Estam

Obvodové zdi sklepa jsou nejčastěji realizovány pomocí ztraceného bednění vyplněného betonem a ocelovou armovací výztuží. Jsou vystavěny na betonových patkách. Také stropy jsou zalévány betonem, přičemž jeho základní konstrukce je vytvářena ze dřeva či např. z hurdisek. Mohou být také tvořeny prefabrikáty či klenuté stropy tvořené cihlami. Betonové zdivo disponuje vysokými statickými hodnotami a snadným procesem výstavby. Beton nepodléhá tak rychlé degradaci jako dřevo. Interiérovou stranu stěn pak můžete z hygienických důvodů opatřit vápenným nátěrem. Izolace nebývá v případě výstavby sklepa výhradně pro skladování plodin nutná. Až na strop, ten by měl být hydroizolací opatřen.

Sklep lze umístit plně pod zem, ale zakopaný může být také pouze částečně stejně jako tento tradiční švédský sklep na zeleninu. Foto: Margit Kluthke

Ventilace je nutná. Obzvláště pokud skladujete ovoce a zeleninu v jediném sklepě. Ovoce (v českých podmínkách zejména jablka a hrušky) produkuje během svého zrání plyn etylen, který urychluje stárnutí plodin (tedy zkracuje jejich uchovatelnost), tvorbu plísní a další biologické znehodnocení zeleniny. Proto připravte výkonný ventilační systém. Aplikujte dvě větrací potrubí. Obě vyveďte ven stropem sklepa. Jedno umístěte těsně nad zemí ve sklepě, druhé těsně pod stropem sklepa. To spodní bude přivádět čerstvý vzduch z exteriéru (studený vzduch klesá přirozeně k zemi), to horní naopak odvádět teplý vzduch, který se přirozeně drží při stropu a automaticky „hledá cestu ven“. Ideální je umístit potrubí v protilehlých rozích místnosti, aby se vzduch pohyboval v kruhu. Sklep je tak větrán efektivněji a plynuleji. Větrání také napomáhá udržení potřebné vlhkosti. A pokud máte obavy z vniknutí hlodavců skrz potrubí, instalujte v jeho nitru kovovou mřížku.

Tip

  • Ovoce produkující nadměrné množství etylenu skladujte ve vrchních policích, co nejblíže ventilačnímu otvoru pro odtah teplého vzduchu. Tak budete moci ve sklepě skladovat jak ovoce, tak zeleninu, aniž by první zmiňované negativně ovlivňovalo vývoj druhého. Jinou možností je samozřejmě postavit sklepy menší, avšak dva, případně oddělit větší sklep přepážkou, abychom zeleninu od ovoce separovali.

Oknům či světlíkům se vyhněte. Světlo, jak denní, tak umělé, spouští klíčení zeleniny. Pokud však elektřinu do sklepa zavedete, ujistěte se, že jsou kabeláž i žárovka dostatečně odizolovány a nenechávejte rozsvíceno. Jen v případech, kdy v zimě klesnou teploty hluboko pod bod mrazu, může žárovka posloužit jako topidlo. Ohřeje sklep o několik stupňů směrem nahoru. Co se dveří týče, jejich typ se odvíjí od typu sklepa. Ten kompletně zabudovaný pod zemí vyžaduje umístění vstupu ve stropě, zatímco sklep ve svahu dovoluje zvolit dveře klasické. Z důvodu potenciální hniloby se však nedoporučují dveře dřevěné, ale kovové.

Nakonec na sklep nahrňte hlínu, která zajistí celoroční chlad v místnosti.

Potraviny skladujte na dřevěných policích. Dřevo totiž napomáhá udržet adekvátní klima uvnitř sklepu. Foto: Sergey Ryzhov

Policový systém by měl být tvořen dřevem. Je přirozeně antibakteriální, oproti kovu nekoroduje a především nevede a neakumuluje takové množství tepla jako kov. Dřevo ve sklepním interiéru tedy napomáhá udržení adekvátního sklepního klimatu. I dřevo se však liší, a to svou mírou odolnosti. Kupříkladu týkové, cedrové či tisové patří k těm velmi trvanlivým, zatímco smrk, bříza či buk k těm méně rezistentním.

Hlavní role v případě sklepa určeného ke skladování potravin hrají teplota (ideálně kolem 4° C), jež by měla být konstantní po celý rok, a přiměřená míra vlhkosti. Zaručí Vám je kvalitní ventilační systém a dostatečné množství pokrývající zeminy. Napomáhá též specifické půdní složení – zemina s dostatečným podílem pískovce. Teplota i vlhkost se přitom vzájemně ovlivňují. Každý odpařený litr vody snižuje díky výparnému teplu i teplotu vzduchu. Samozřejmostí by pak měla být čistota sklepa. Pokud dosáhnete těchto cílů, je už nepodstatné, zdali jsou zdi z betonu či pytlů plněných hlínou. A většina z Vás to zvládne i svépomocí.

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Shutterstock