Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Vylepšení tepelněizolačních vlastností první vrstvy zdiva

Tepelněizolační vlastnosti cihel jsou nejhorší ve svislém směru. Tato vlastnost se nepříznivě projevuje zejména u založení zdiva na betonovém základu. Firma HELUZ přichází s novým řešením tohoto detailu, kterým je vyplnění dutin tepelně izolačním materiálem, např. perlitem.

Současná cihla není stejnou cihlou, jaká se vyráběla před několika desítkami let. Její velikost je výrazně větší, čímž se minimalizuje pracnost zdění, její tvar, použitý materiál i technologie výroby jsou volené tak, aby měla optimalizované vlastnosti.

Na obvodové konstrukce domů je především tlak na zvyšování jejich tepelně izolačních vlastností. Proto jsou tepelně izolační cihly vyráběny ze speciálních směsí jílových hlín a jejich tvar je řešen jako dutý s tím, že tvar dutinek je opět optimalizovaný pro maximální nosnost, minimální hmotnost a maximální tepelný odpor ve směru kolmo na zdivo.

Rozdílný tvar cihly v jednotlivých směrech způsobuje anizotropnost cihelného materiálu – jeho různé vlastnosti v různých směrech. Rozdílné tepelněizolační vlastnosti dokumentuje tab. 1, kde je také patrné, že ve svislém směru jsou tepelněizolační vlastnosti cihly nejhorší. Tato vlastnost se nepříznivě projevuje zejména u založení zdiva na betonovém základu. Firma HELUZ přichází s novým řešením tohoto detailu, kterým je vyplnění dutin tepelněizolačním materiálem, např. perlitem (to však neznamená, že běžné cihly bez tohoto opatření nelze pro zakládání použít!).

Tab. 1: Výpočet ekvivalentních součinitelů tepelné vodivosti cihly
směr λev [W m-1 K-1] procento zvýšení [%]
SUPE®THERM 44 STI
kolmo na zdivo0,102100
rovnoběžně ke zdivu0,277271
svisle0,674659
SUPE®THERM 44 P+D
kolmo na zdivo0,132100
rovnoběžně ke zdivu0,351265
svisle0,750567

V tab. 2 jsou uvedeny hodnoty ekvivalentní tepelné vodivosti λ pro cihelné tvarovky s dutinami vyplněnými expandovaným perlitem. Z tabulek je zároveň patrné zlepšení tepelněizolačních vlastností i cihly jako celku.

Tab. 2: Výpočet ekvivalentních součinitelů tepelné vodivosti cihly
s vysypáním dutin perlitem
směr λev [W m-1 K-1] procento zvýšení [%]
SUPE®THERM 44 STI + perlit v dutinách
kolmo na zdivo0,077100
rovnoběžně ke zdivu0,146189,61
svisle0,159206,49
SUPE®THERM 44 P+D + perlit v dutinách
kolmo na zdivo0,113100
rovnoběžně ke zdivu0,217192,04
svisle0,235207,96

Výplň dutin tímto materiálem má několik kladů. Prvním je, že vzduch v dutině je nahrazen tepelněizolačním materiálem, čímž tvarovka získá až 5× lepší tepelně izolační vlastnosti ve svislé ose. Druhou výhodou je, že u tohoto citlivého detailu nemůže při zdění další vrstvy cihel dojít k zapadnutí malty do těchto dutin, čímž by se mírně zhoršily její tepelněizolační vlastnosti.

Společnost HELUZ doporučuje používat expandovaný perlit EP 150 OM, zrnitosti 0,0–1,0 mm. Cena běžného metru jedné vrstvy zdiva tl. 440 mm vysypané perlitem se pohybuje cca 100 Kč.

Vlastnosti jednotlivých variant byly vypočítány v programu QuickField za použití vlastností materiálů získaných ze zkušebního protokolu a z norem.

Výrobek získal ocenění na
Stavebních veletrzích Brno 2007.

Literatura:

[1] Šubrt, Roman: Tepelný most vlivem anizotropie materiálu, Energy Consulting České Budějovice, www.ec.cz/tm_detaily_18.php
[2] Kolektiv autorů: Technická příručka pro projektanty a stavitele, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., 4. vydání, září 2005


Související odkazy a doplňky:

Energetický štítek budovy s obvodovým zdivem firmy HELUZ

Spočtěte si sami a on-line energetický štítek svého domu s obvodovým zdivem od firmy HELUZ s pomocí zjednodušeného výpočtového nástroje HELUZ Energetický štítek.

Autor: Ing. Miroslav Mařík
Foto: Archiv firmy HELUZ