Výsledky soutěže Tvýma Očima 2012

Fakulta stavební ČVUT v Praze pořádala již 5. ročník fotografické soutěže Tvýma Očima. Témata soutěže byla dvě: Slunce, voda, architektura a Na stavbě... Výsledky soutěže byly vyhlášeny 11. ledna a zároveň i otevřena vernisáž fotografií. Partnerem této akce byl i časopis Stavebnictví a interiér, který věnoval autorům vítězných fotografií celoroční předplatné.

Soutěž byla tradičně vyhlášena pro studenty středních škol i pro studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze a rozdělena do třech kategorií – samostatné pro středoškoláky, samostatné pro studenty fakulty a společné pro všechny studenty.

Co bylo cílem soutěže?

Cílem soutěže bylo upoutat zájem středoškoláků o hmotné prostředí, ve kterém žijí, o architekturu, budovy a stavby, jejich kvality technické a konstrukční i o jejich aspekty kulturní a sociální. Současně zástupci vedení školy chtějí studenty upozornit na kreativní možnosti studia na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Součástí soutěže byl samozřejmě i rozvoj fotografických dovedností a tvořivosti. Navíc studentům Fakulty stavební ČVUT v Praze, kteří se během studia rychle stávají odborníky ve své technické specializaci, zajisté dala soutěž prostor podívat se na výsledky své činnosti jiným pohledem – „svýma očima”.

Jak se hodnotilo?

První téma bylo hodnoceno odděleně pro SŠ a VŠ, a to odbornou porotou. Hodnocení poroty bylo zcela anonymní, neboť porotci posuzovali fotografie pod náhodně přidělenými čísly. Teprve po zaprotokolování výsledků se seznámili se jmény autorů. O vítězi druhého tématu se rozhodovalo na Facebooku.

Kategorie 1

  • Soutěžící: studenti středních škol
  • Téma: „Slunce, voda, architektura”

1. místo

V kategorii určené pro střední školy získala první místo Aneta Martínková za snímek AjLavGočár.

AjLavGočár, autorka Aneta Martínková

2. místo

Druhé místo obsadila Karolína Železná se snímkem Přeloučská Eiffelova věž.

Přeloučská Eiffelova věž, autorka Karolína Železná

3. místo

Třetí místo patřilo Jakubovi Havelovi za snímek s názvem Ještěd.

Ještěd, autor Jakub Havel

Kategorie 2

  • Soutěžící: studenti vysokých škol
  • Téma: „Slunce, voda, architektura”

1. místo

V kategorii určené pro vysoké školy získala první místo Ing. Tereza Pavlů za snímek s názvem Slunce a voda skrz architekturu.

Slunce a voda skrz architekturu, autorka Ing. Tereza Pavlů

2. místo

Druhé místo obsadil Daniel Sochor za snímek s názvem Energia del puente.

Energia del puente, autor Daniel Sochor

3. místo

Třetí místo patřilo Ing. Pavlu Strnadovi za snímek s názvem Da Nang beach.

Da Nang beach, autor Ing. Pavel Strnad

Kategorie 3

  • Soutěžící: studenti SŠ a VŠ
  • Téma: „Na stavbě...”

1. místo

V této kategorii získala první místo Tereza Koníčková za snímek s názvem Stavba přes svářečské sklo.

Stavba přes svářečské sklo, autorka: Tereza Koníčková

2. místo

Druhé místo obsadila Martina Bolatzká za snímek s názvem Cihly vzduchem se mihly.

Cihly vzduchem se mihly, autorka Martina Bolatzká

3. místo

Třetí místo patřilo Adéle Čtvrtečkové za snímek s názvem Výstavba nové EKO-elektrárny v Kolíně.

Výstavba nové EKO-elektrárny v Kolíně, autorka Adéla Čtvrtečková

Cena odborné poroty

Cenu odborné poroty získal Bc. Lukáš Krotil za snímek s názvem Předsazená fasáda.

Všem oceněným blahopřejeme a těšíme se na další ročník soutěže.

1 Zpracováno z tiskových materiálů Fakulty stavební ČVUT v Praze
Autor:
Foto: Archiv ČVUT