Foto: FREEPIK2
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Výsledky voleb do nejvyšších orgánů ČKAIT

Oznamuji, že na Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě byl dne 12. září 2020 zvolen:

Ing. Robert Špalek, předsedou ČKAIT. Je to jeho první volební období v pozici předsedy ČKAIT (2020–2023).

Také byl zvolen

prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředsedou ČKAIT. Jde o volební období 2020-2023.

Jmenovité výsledky voleb do nejvyšších orgánů ČKAIT – představenstva ČKAIT, Dozorčí rady ČKAIT, Stavovského soudu ČKAIT, jsou uveřejněny na webu www.ckait.cz.

Prvním předsedou ČKAIT byl Ing. Václav Mach (volební období 1992-2008).

Druhým předsedou ČKAIT byl Ing. Pavel Křeček, FEng. (volební období 2008-2020).

Třetím předsedou ČKAIT je Ing. Robert Špalek (volební období 2020-2023).

Autor: Mgr. Soňa Rafajová 1)
Foto: archiv ČKAIT, Shutterstock

1) mediální manažer ČKAIT