Vysokopevnostní sádrokartonová deska Habito

Habito je nová sádrokartonová deska, která má řadu vynikajících vlastností. Patří mezi ně například extrémní pevnost, díky které z ní lze stavět interiérové stěny a příčky s vysokou mechanickou odolností a únosností, nebo její relativně vyšší plošná hmotnost, což navíc zaručuje, že konstrukce Rigips opláštěná těmito deskami je potom nejenom velmi pevná, ale vykazuje také výborné hodnoty vzduchové neprůzvučnosti.

Další důležitou vlastností desky Habito je, že lze do ní kotvit předměty běžným vrutem bez předvrtání a hmoždinek. Jen pro větší představu: únosnost desky Habito je až 25 kg na jeden kotevní bod při použití běžného vrutu Ø 5 mm. To vše bez převrtání a hmoždinek při excentricitě e = 200 mm. Při excentricitě e = 100 mm lze stejným vrutem kotvit břemeno až o váze 34 kg na jeden kotevní bod. Excentricita je vzdálenost těžiště zavěšovaného předmětu od stěny.

Poličky s knihami, televizi, garnýže či obrazy je tedy možné velmi snadno upevnit na stěně při použití běžných vrutů. V případě, že je použita kovová rozpínací hmoždinka, kotva Molly, lze Habito zatížit až 155 kg těžkým břemenem. Habito je první sádrokartonová deska, která při použití vrutů umožňuje nejmenší rozteč kotevních bodů 30 mm již při jednoduchém opláštění. To představuje velkou výhodu v případech, kdy je použití hmoždinek z tohoto pohledu konstrukčně i montážně problematické. Příčka Habito také splňuje bezpečnostní třídu RD3, čímž se vyrovná příčkám z plných cihel, přispívá k výborným akustickým vlastnostem atd.

Habito a příklady jejího použití

Deska Habito nám díky svým vlastnostem dokáže pomoci při řešení řady problémů. Některé z nich uvádíme.

Potřebujeme flexibilně zařídit byt

Rychlé a snadné kotvení do Habita umožňuje ohromnou flexibilitu při zařizování bytu. Umístění různých předmětů na stěny lze řešit podle momentálních potřeb a nálady jeho obyvatel. Rovněž převěšování předmětů na jiné místo nepředstavuje žádný problém. Jednoduše vyšroubujeme vruty a malé dírky snadno přetmelíme.

Chystáme se na zařizování kancelářských a komerčních prostor

Snadné kotvení je výhodou při zařizování kancelářských a komerčních prostor. Usnadňuje instalaci policových systémů, zábradlí, rozvodů elektroinstalací a datových sítí, hasicích přístrojů či navigace. Díky snadnému kotvení bez předvrtání a hmoždinek není při montáži nutné používat složité výztuhy, které se používají pro kotvení do běžného sádrokartonu. To montážníkům značně ulehčuje práci.

Chceme odhlučnit interiér

Příčka či předstěna z Habita je rovněž vhodná k odhlučnění interiéru. Příčky s deskami Habito dokážou vylepšit vzduchovou neprůzvučnost mnohem efektivněji než zděné. Například při srovnání s pórobetonovou příčkou je deska Habito při zachování srovnatelné zvukové izolace dvakrát užší. Výhodou příček Habito je také jejich nízká měrná hmotnost, která je tři až pětkrát nižší ve srovnání s příčkami zděnými.

Máme postavit příčku odolnou proti násilnému vniknutí

Příčka Habito splňuje bezpečnostní třídu RC3, vyrovná se příčkám z plných cihel, proto je ji možno bez problémů použít v prostorách s požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí (banky, archivy, pošty apod.).

Řešíme problém, z čeho postavit exponované příčky v bytech komerčních prostorách a veřejných budovách

Deska Habito je extrémně pevná, a tak i zde je Habito řešením.

Více informací na webových stránkách www.pevnadeska.cz.

¹) Zpracováno z tiskových podkladů společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Autor: Mgr. Helena Hejhálková
Foto: Archiv firmy Saint-Gobain Construction Products CZ