Vytápění peletami – zkušenosti z praxe výrobce kotlů

Firma PONAST spol. s r.o. je dlouholetým výrobcem automatických teplovodních kotlů na dřevní pelety, které úspěšně uvádí do provozu nejen na českém trhu, ale ve stále větším měřítku i na trzích Evropské unie. Tyto kotle jsou prostředkem k ekologickému vytápění a využívají jako palivo obnovitelné zdroje energie.

Když se na počátku nového tisíciletí začaly v odborných časopisech a na webových stránkách objevovat sporadické diskuze na téma topení peletami, čerpali autoři informace především ze zahraničních zdrojů.

Dnes už může řada uživatelů posloužit svými zkušenostmi z vlastní praxe a na stránkách odborných periodik nacházíme články hodnotící různé výrobky na trhu a zkušenosti s nimi.

Následující řádky si kladou za cíl přiblížit případnému zájemci o vytápění peletami poznatky z praxe jediného specializovaného výrobce kotlů na pelety v ČR.

Výběr kotle – investice – provozní náklady

Posun v myšlení lidí směrem ke komfortnímu topení domácími obnovitelnými zdroji energie a také aktuální dotační tituly přivedly na náš trh řadu výrobků od producentů domácích i zahraničních.

Orientovat se v této nabídce je mnohdy dosti složité. Můžeme v ní najít výrobky různých parametrů, a to jak z pohledu na cenu, tak i na různou úroveň provedení a vybavení výrobku samotného, ale také různou nabídku nadstandardní výbavy.

Prvním a mnohdy také jediným parametrem pro výběr kotle bývá pořizovací cena zařízení. Zákazník, který zvolí výrobek z kategorie nejlevnějších, musí počítat s tím, že se prvotní úspora někde projeví – obvykle v použitých materiálech, způsobu zpracování – ale nejčastěji – v ekonomice nebo komfortu provozu. Právě ekonomika provozu by měla být jedním z hlavních rozhodovacích parametrů.

Pro orientaci v problematice nákladů na vytápění různými palivy mohou posloužit specializované webové stránky, např. www.tzb-info.cz nebo www.avytapeni.cz.

Výběr paliva

Podstatnou položkou v odpovědném rozhodovacím procesu je výběr paliva. Kvalitní dřevní pelety jsou nejen zárukou komfortu uživatele, ale v konečném součtu i přínosem ekonomickým. Dřevní pelety obecně lze považovat za palivo se stabilními vlastnostmi a kvalitou často garantované normami DIN a Ö-Norm.

U automatických kotlů řady KP lze však úspěšně používat i pelety s kvalitou, která výše jmenovaným normám neodpovídá. Pomocníkem pro rozhodování o koupi jsou pak praktické zkušenosti výrobce nebo jiného uživatele s výrobky konkrétního dodavatele.

Nižší nákupní cena některých druhů pelet (tzv. alternativních) dokáže přesvědčit řadu zákazníků k vlastnoručním pokusům s palivy. Doporučujeme však tyto pokusy ponechat spíše výrobci kotlů.

Stánek firmy PONAST na veletrhu Moderní vytápění 2010

Důležité součásti otopné soustavy

Sebekvalitnější kotel nemůže být sám o sobě zárukou bezproblémové funkce systému vytápění a spokojenosti uživatele. Nutnými podmínkami jsou:

Otopný systém se v praxi vyskytuje v mnoha různých variantách provedení. Úkolem instalační firmy musí být vždy – prozkoumat stav otopného systému a v rámci výměny kotle navrhnout i doplnění nebo úpravu otopného systému tak, aby odpovídal doporučením výrobce pro montáž a uvedení kotle do provozu.

U novostaveb je potřebné, aby investor už od stádia vypracování studie svůj záměr – vytápět nemovitost peletami – konzultoval se zpracovatelem projektu.

Komín – na tuto nedílnou část systému spojenou s odvodem spalin a také přívodem vzduchu nutného pro spalování se často zapomíná anebo se řeší jen jako nepodstatná věc. Posouzením vhodnosti dosavadní konstrukce komína nebo návrhem nového je potřeba vždy pověřit odborného pracovníka, neboť zde nejde jen o funkčnost systému, ale také hlavně o bezpečnost provozu.

Obsluha peletového kotle

Požadavky zákazníka na komfort jsou velmi různorodé. Zákazník, který většinu života prožil s kotlem a manuální obsluhou, ocení, když se perioda obsluhy peletového kotle pohybuje v intervalu jednoho týdne. Proto se většinou spokojí s kvalitním poloautomatickým zařízením střední cenové kategorie.

V poslední době ale přibývá zákazníků, kteří vyžadují plně automatický systém – skladováním a dopravou paliva počínaje a automatickým čištěním a odstraňováním popela z kotle konče. Takové plně automatické systémy lze dodávat i s kotli řady KP.

Mobilní kotelna – MŠ Bynina

Jak dále

Bude-li Česká republika pokračovat v budoucnu cestou směrem do Evropy, lze předpokládat, že kotlů na pelety bude přibývat rostoucím tempem. Proto také společnost PONAST věnuje velkou pozornost vývoji nových typů automatických kotlů na pelety.

V letech 2008–2010 probíhal tento vývoj v rámci projektu „Vývoj kombinovaných kotelen s využitím obnovitelných zdrojů energie”; tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu. V rámci tohoto projektu proběhla v roce 2008 certifikace nové řady kotlů, v roce 2009 byla dokončena mobilní kotelna na biomasu a pokračoval vývoj kombinované kotelny a průběžně proběhlo testování různých druhů paliv z obnovitelných zdrojů energie.

Autor: Ing. Ctirad Bryol
Foto: Archiv firmy