Využívání dešťové vody na zahradě i v domácnosti

Boj se suchem a snaha uspořit pitnou vodu a využívat tu dešťovou jsou hlavní motivy, proč si stále častěji mnoho lidí pořizuje k novostavbám i již postaveným domům nádrže na dešťovou vodu. Podzemní nádrže v nezámrzné hloubce zamezí kazivosti vody a umožní vodu užívat takřka celoročně. Co je potřeba vědět před nákupem takové nádrže a jak vybrat tu vhodnou pro Váš dům či pozemek?

Mohlo by vás také zajímat:

Podzemní nádrže mají několik nesporných výhod

Voda uchovávaná v podzemní nádrži bez přístupu slunečního záření a působení povětrnostních podmínek vykazuje výrazně menší kazivost vody, než voda uchovávaná v nadzemních nádržích. Podzemní nádrž ušetří místo na zahradě a je i z hlediska estetiky přijatelnější zvláště u rodinných domů, protože je z ní prakticky vidět jen poklop, který může být pojížděn i osobními auty (v závislosti na materiálu).

Nádrže na vodu jsou z různých materiálů

Na trhu najdeme nádrže ocelové, betonové, sklolaminátové či plastové (hlavně polyethylenové). Právě plastové nádrže jsou velice oblíbené díky příznivé váze, snadné manipulaci a dlouhé životnosti. Jejich instalace nevyžaduje tolik stavebních prací a také jejich údržba a kontrola je výrazně jednodušší, než u jiných materiálů.

Monolitické samonosné nádrže se nemusí obetonovávat a oproti svařovaným nádržím přináší značnou úsporu na armování, bednění a vlastním betonu. Uložit menší nádrže je možné v několika lidech ručně. Větší nádrže vyžadují instalaci pomocí stavební mechanizace. Pro nádrže méně únosné, např. sklolaminátové, svařované nebo vyrobené z polypropylenových desek k obetonování, je instalace složitější. Je vhodné si tedy také spočítat náklady na armování, bednění a betonáž a taky na cenu práce a stavební mechanizace. Instalace méně únosných nádrží je také časově náročnější.

Velmi důležité je zvolit správnou velikost a typ nádrže

Spotřeba vody v domácnosti je asi 150 l/os. za den a procentuální rozdělení jednotlivých činností je vidět v grafu na obrázku. Srážkovou vodou lze nahradit spotřebu pitné vody do výše přibližně 50 %, pro všechny činnosti v pravé části grafu.

Typ nádrže tak závisí nejen na geologických podmínkách, ale také na účelu využívání dešťové vody (zda ji chcete využívat pouze pro zálivku zahrady, nebo chcete užitkovou vodou nahradit pitnou vodu například pro splachování toalet v domě). Velikost nádrže se odvíjí i od plochy odvodňované střechy a počtu srážek v dané lokalitě. Orientačně si můžete velikost nádrže vypočítat v následujícím praktickém online kalkulátoru.

Fotogalerie

Autor: Mgr. Barbora Blanková
Foto: Archiv firmy