Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Vývoj a nové technologie fandí u úsporných domů elektrickým topným systémům

Nízkoteplotní velkoplošné podlahové a stropní vytápění, kombinované ve vybraných místnostech a prostorách se sálavými panely, přináší majitelům a investorům úsporných objektů nízké náklady jak při pořízení, tak i při provozu. K tomu patří jako bonus maximální tepelný komfort, nulové náklady na údržbu, bezobslužný provoz a čistý vzduch bez víření prachu.

Mezi tzv. velkoplošné nízkoteplotní topné soustavy, které jsou obecně velmi pozitivní z hlediska spotřeby energie a optimálního rozložení teploty v pobytovém prostoru, patří podlahové a stropní vytápění. Tyto systémy ohřívají velké teplosměnné plochy na teploty jen o málo vyšší než je teplota prostředí. Oproti tzv. bodovým zdrojům tepla poskytují podstatně rovnoměrnější rozložení teploty v prostoru, omezení cirkulace a vysušování vzduchu. Topné prvky jsou navíc zabudovány do konstrukce a neruší vnímání prostoru.

U nás i ve světě roste zájem o sálavé panely. Důvod je jasný – tepelná ztráta budov, a tedy i spotřeba energie, v posledních letech významně poklesla a v mnoha případech tak přestaly být rozhodující provozní náklady. Důležitějšími faktory se staly celková výše prvotní investice, náklady na údržbu a revize, bezobslužnost, životnost, spolehlivost systému a míra komfortu. Snaha stavět domy s nízkou spotřebou má přitom před sebou další výzvy – jiné budovy než objekty s téměř nulovou spotřebou energie nebude možné od roku 2020 stavět. Sálavé topné systémy jsou přitom pro objekty s téměř nulovou spotřebou energie ideálním topným systémem.

Využití obnovitelné energie

Samostatnou kapitolou je rozvoj budov vybavených vlastní střešní fotovoltaickou elektrárnou, které – kromě akumulace do baterií – umožňují elektřinou též vytápět. V této oblasti se silně angažuje skupina FENIX, příkladem je loni otevřená administrativní budova FENIX Trading. Administrativní centrum už téměř dva roky slouží nejen jako nové zázemí firmy, ale zejména jako pilotní projekt pro ověření spolupráce střešní fotovoltaické elektrárny s domovními bateriemi a „inteligentní sítí”. Jedná se o plně elektrifikovanou budovu, kde není použit žádný jiný zdroj energie než energie elektrická.

Obr 2: K elektrickému vytápění lze využít i vlastní vyrobenou energii

Maximální tepelný komfort

Pořizovací a provozní náklady topného systému jsou alfou a omegou, ale při výběru topení by investor spolu s projektantem měli myslet i na tepelný komfort. V místnostech vytápěných různým způsobem (elektrickým podlahovým nebo stropním vytápěním, ústředním teplovodním topením, kamny na uhlí, krbem atd.) se cítíme odlišně a náš celkový pocit ovlivňuje řada faktorů.

Velmi důležitá je například skutečnost, jak je rozložena teplota vzduchu – zejména ve vertikálním směru. Naše tělo reaguje na teplotu v každé části jinak, nejodolnější na změny teploty je hlava, naopak velmi citlivě reagují na teplotu naše kotníky a lýtka. Optimální je rovnoměrné rozložení teploty od podlahy ke stropu, čím jsou rozdíly mezi teplotami vyšší, tím je tepelný komfort horší – citlivě reagujeme například na výskyt vzdušného proudění v místnosti (určitě znáte rčení, že tady odněkud „táhne”). A jak ukázaly výsledky měření účinnosti, spotřeby energie a kvality vnitřního prostředí při použití různých topných systémů, realizované díky spolupráci firmy FENIX Jeseník a Univerzitního centra energeticky efektivních budov při ČVUT (UCEEB) v laboratořích UCEEB, nejrovnoměrnější rozložení teplot je v prostorách vytápěných podlahovým a stropním vytápěním.

Obr. 3: Výškové rozvržení teplot při vytápění celoplošným stropním topením

U konvekčních topidel byly naměřeny výrazné teplotní rozdíly (až 3 °C), přičemž nejchladnější hodnoty jsou dosahovány u podlahy. Naopak u podlahového sálavého vytápění je rozdíl teplot max. 0,5 °C s tím, že teplota u podlahy je nejvyšší. Názorná je vertikální homogenita vytápěného prostoru při použití rozdílných druhů topidel (posuzuje se přitom rozdíl dosažených teplot mezi hlavou a kotníky sedící a stojící osoby). Naměřené hodnoty ukázaly, že nejrovnoměrnější rozložení teplot je v prostorách vytápěných podlahovým a stropním vytápěním, následované stropními a nástěnnými sálavými panely a na konci jsou potom klasické zdroje, pracující na bázi ohřevu vzduchu.

Obr. 4: Výškové rozvržení teplot při vytápění nástěnnými konvektory

Snadná a rychlá regulace

Pomocí centrální řídicí jednotky je možné nastavit teplotu individuálně v každé místnosti. Centrální jednotka se umísťuje na vhodném místě v domě, a umožňuje jak individuální regulaci teploty v místnostech, tak rovněž centrální ovládání z jednoho místa. Je možné regulovat i jednotlivé části podlahy, například je vhodné mít možnost zvýšit teplotu před francouzskými okny. Vyšší typy regulací umožňují ovládání i přes internet, jiné nejsou propojeny kabely, ale komunikují spolu bezdrátově a jsou tak ideální například při rekonstrukci.

Obr. 5: Podstatnou výhodou elektrického vytápění je také jeho snadná a rychlá regulace

Více informací o elektrických topných systémech, včetně provozních nákladů objektů vytápěných produkty FENIX Jeseník, najdete na stránkách www.fenixgroup.cz.

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: Archiv firmy