Vývoj výrobních cen v únoru 2004 v ČR

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly o 3,3 %. Zvýšily se především ceny obilovin o 6,7 %, brambor o 3,4 % a zeleniny o 5,7 %, dále také jatečného skotu, mléka a vajec. Naopak klesly ceny olejnin o 1,6 %, ovoce o 9,6 % a prasat o 4,4 %.

Ceny průmyslových výrobců se v únoru zvýšily o 0,3 % (v lednu o 0,8 %). Vzrostly ceny v odvětví chemických výrobků a vláken o 2,1 % a v odvětví rafinérských ropných výrobků o 1,3 %. Stejným tempem jako v lednu pokračoval růst cen potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků ve výši 0,5 %. Stouply především ceny mlýnských a pekárenských výrobků, dále mlékárenských výrobků, olejů a tuků, zatímco ceny masa a masných výrobků již čtvrtý měsíc meziměsíčně klesají.

Ceny stavebních prací vzrostly o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se snížily o 0,2 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 1,4 %. Vzrostly zejména ceny podnikatelských služeb a služeb v oblasti nemovitostí a pronájmu o 2,1 % (zvýšily se ceny za výstavní a veletržní služby, naopak ceny za pronájem vlastních nemovitostí klesly). Dále se zvýšily ceny v peněžnictví a služeb pošt a telekomunikací, shodně o 0,7 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 13,4 % především vlivem růstu cen rostlinných výrobků o 41,3 %. Výrazně se zvýšily zejména ceny obilovin (o 30,6 %) a brambor (o 116,4 %), též olejnin, ovoce a zeleniny. Ceny živočišných výrobků naopak klesly o 2,2 % v důsledku poklesu cen prasat o 15,1 %, odstavených selat o 13,5 % a mléka o 1,4 %. Vzrostly ceny drůbeže, vajec a jatečného skotu.

Ceny průmyslových výrobců se v únoru zvýšily o 1,5 % (jejich meziroční tempo růstu bylo v podstatě obdobné jako lednové s 1,6 %). Výrazně vyšší byly nadále ceny v odvětví potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků o 4,5 % (jejich růst trvá již od září minulého roku). Stouply především ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 8,6 %, průmyslových krmiv o 12,2 %, ostatních potravinářských výrobků o 7,6 % a mlékárenských výrobků o 4,8 %. Růst cen masa a masných výrobků byl mírnější a činil v únoru 2,3 %. Dále byly významně vyšší ceny v odvětví elektřiny, plynu a vody o 2,9 % a v odvětví základních kovů, hutních a kovodělných výrobků o 2,8 %. Naopak ceny koksu a rafinérských ropných výrobků meziročně klesly o 6,4 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se nejvíce meziročně zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 2,6 % a ceny meziproduktů o 1,9 %.

Ceny stavebních prací byly vyšší o 2,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 1,6 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se v úhrnu zvýšily o 2,2 %. Vzrostly ceny podnikatelských služeb a služeb v oblasti nemovitostí a pronájmu (růst cen reklamy v TV a rozhlase) a dále ceny v pojišťovnictví, vnitrostátní nákladní dopravě a peněžnictví.

Autor: Miloslava Bednářová
Foto: Archiv firmy